Nr. 64-65 30.04.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

189. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecția Muncii (nr. 280-V, 23 aprilie 2010)

190. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecția Muncii (nr. 304-XVI, 25 decembrie 2008).

191. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 279-V, 23 aprilie 2010)

192. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 281-V, 23 aprilie 2010)

193. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Nicolae MĂTCAȘ (nr. 282-V, 26 aprilie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

375. Hotărîre privind alocarea mijloacelor financiare (nr. 305, 23 aprilie 2010)

376. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la eficiența energetică (nr. 306, 23 aprilie 2010)

377. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Comunitatea Europeană privind protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare (nr. 307, 23 aprilie 2010)

378. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru sărbătorirea Zilei Europei în Republica Moldova în anul 2010 (nr. 308, 23 aprilie 2010)

379. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere între Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Ministerul Mediului și Pădurilor din România privind colaborarea în domeniul protecției mediului și acordarea deplinelor puteri dlui Gheorghe ȘALARU, ministru al mediului (nr. 309, 23 aprilie 2010)

380. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al României în domeniul asistenței oficiale pentru dezvoltare privind implementarea unui program în domeniul agricol și acordarea deplinelor puteri domnului Vasile BUMACOV, viceministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 310, 26 aprilie 2010)

381. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între Ministerul

Construcțiilor și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului al României (nr. 311, 26 aprilie 2010)

382. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Alexandru TĂNASE, ministru al justiției (nr. 312, 26 aprilie 2010)

383. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Leonid BUJOR, ministru al educației (nr. 313, 26 aprilie 2010)

384. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor CATAN, ministru al afacerilor interne (nr. 314, 26 aprilie 2010)

385. Hotărîre pentru aprobarea Regulilor sanitar-veterinare privind subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman (nr. 315, 26 aprilie 2010)

386. Dispoziție (nr. 35-d, 27 aprilie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

240. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la conținutul, modul de întocmire, prezentare și publicare a dărilor de seamă specializate ale participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare (nr. 60/12, 24 decembrie 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

241. Hotărîre (nr. CCE-29, 15 martie 2010)

242. Hotărîre (nr. APD-110-08/38, 15 aprilie 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

243. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie pentru DOLMAR-IMPEX S.R.L. și IVELCOR-TV S.R.L. (nr. 37, 30 martie 2010)

244. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor autorizației de retransmisie (nr. 39, 30 martie 2010)

245. Decizie cu privire la condițiile retransmisiei serviciilor de programe (nr. 41, 30 martie 2010)

246. Decizie cu privire la cererile de eliberare a licențelor de emisie întreprinderilor SC Primulamp;Alternativ S.R.L. și Alternativ TV S.R.L. (nr. 43, 30 martie 2010)

247. Decizie cu privire la aplicarea semnelor de avertizare în cadrul serviciilor de programe televizate (nr. 44, 30 martie 2010)

Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

248. Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 75 din 14 noiembrie 2007 (nr. 23, 20 aprilie 2010)

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control

249. Decizie (nr. 26-11/3-22/01-2010, 14 aprilie 2010).

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte