Nr. 66-67 04.05.2010


PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

387. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 316, 28 aprilie 2010)

388. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru asigurarea eliberării pașapoartelor biometrice (nr. 317, 28 aprilie 2010)

389. Hotărîre cu privire la organizarea odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2010 (nr. 318, 28 aprilie 2010)

390. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind micul trafic de frontieră (nr. 319, 28 aprilie 2010)

391. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 320, 28 aprilie 2010)

392. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Mediului (nr. 321, 28 aprilie 2010)

393. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigare (nr. 322, 28 aprilie 2010)

394. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1372 din 23 decembrie 2005 (nr. 323, 28 aprilie 2010)

395. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea articolului 53 al Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (nr. 325, 30 aprilie 2010)

396. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 952 din 11 august 2008 (nr. 326, 30 aprilie 2010)

397. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 327, 30 aprilie 2010)

398. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 328, 30 aprilie 2010)

399. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de credit dintre Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare cu privire la politicile de dezvoltare pentru recuperarea economică (nr. 329, 30 aprilie 2010)

400. Hotărîre privind alocarea mijloacelor financiare (nr. 330, 30 aprilie 2010)

401. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 331, 30 aprilie 2010)

402. Hotărîre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport (nr. 332, 30 aprilie 2010)

403. Dispoziție (nr. 36-d, 28 aprilie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

250. Hotărîre cu privire la Consiliul de experți pe lîngă Comisia Națională a Pieței Financiare (nr. 13/12, 1 aprilie 2010)

251. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței Companiei de Asigurări MOLDOVA-ASTROVAZ S.R.L. (nr. 15/1, 22 aprilie 2010)

252. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări EUROASIG GRUP S.R.L. (nr. 15/2, 22 aprilie 2010).

253. Hotărîre cu privire la prescrierea unor brokeri de asigurare de a prezenta informații în conformitate cu legislația în vigoare (nr. 15/3, 22 aprilie 2010)

254. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Mixte de Asigurări EXIM-ASINT S.A. (nr. 15/5, 22 aprilie 2010)

255. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 15/7, 22 aprilie 2010)

256. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de vînzare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Agrocon-1 (nr. 15/8, 22 aprilie 2010)

257. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 15/9, 22 aprilie 2010)

258. Ordonanță cu privire la efectuarea controalelor privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de
economii și împrumut de către A.E.О. Popești și A.E.О. Dubăsarii Vechi (nr. 15/6-O, 22 aprilie 2010)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

259. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 83, 29 aprilie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte