Nr. 68-69 07.05.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

194. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 285-V, 4 mai 2010)

195. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 69, 23 aprilie 2010)

196. Hotărîre pentru modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (nr. 65, 23 aprilie 2010)

197. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 4 din 11 februarie 2010 pentru constituirea Comisiei de anchetă privind modul de repartizare a ajutoarelor umanitare și a resurselor financiare din fondul de rezervă în legătură cu inundațiile din 2008 (nr. 71, 23 aprilie 2010)

198. Decret privind aprobarea componenței Colegiului militar al Ministerului Apărării (nr. 283-V, 30 aprilie 2010)

199. Decret privind numirea domnului Vasile MARINA în funcția de rector al Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 284-V, 3 mai 2010)

200. Decret privind constituirea Comisiei de Stat pentru desfășurarea Analizei Strategice a Apărării (nr. 286-V, 4 mai 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

10. Hotărîre pentru controlul constituționalității Hotărîrii Parlamentului nr. 30-XVIII din 4 martie 2010 privind eliberarea din funcție a Președintelui Curții Supreme de Justiție (nr. 11, 27 aprilie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

404. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la unele măsuri de redresare a situației economico-financiare a Оntreprinderii de Stat Combinatul vitivinicol Național-Vin (nr. 324, 29 aprilie 2010)

405. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 334, 3 mai 2010)

406. Hotărîre cu privire la acordarea unui ajutor umanitar (nr. 335, 3 mai 2010)

407. Hotărîre privind recunoașterea dobîndirii de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției a statutului de membru cu drepturi depline al Grupului EGMONT (nr. 336, 3 mai 2010)

408. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 337, 3 mai 2010)

409. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 338, 3 mai 2010)

410. Hotărîre cu privire la săptămîna investițională Moldova Business Week 2010 (nr. 339, 3 mai 2010)

411. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 340, 3 mai 2010)

412. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Kuwait pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la acesta, semnate la Chișinău la 15 martie 2010 (nr. 342, 3 mai 2010)

413. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Amendamentelor ce se operează în anexa II a Protocolului adițional la Acordul Central-European de Comerț Liber (CEFTA) cu privire la definirea noțiunii produse originare și metodele de cooperare administrativă, adoptate în Republica Muntenegru la 29 octombrie 2009 (nr. 343, 3 mai 2010)

414. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 8 februarie 2008 (nr. 344, 3 mai 2010)

415. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 346, 3 mai 2010)

416. Hotărîre pentru aprobarea proiectului Decretului Președintelui Republicii Moldova pentru modificarea anexei nr. 1 la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 415 din 5 decembrie 1995 (nr. 347, 4 mai 2010)

417. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Reglementarea tehnică Zahăr. Producerea și comercializarea, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 774 din 3 iulie 2007 (nr. 350, 4 mai 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

260. Ordin cu privire la aprobarea Listei agenților economici-întreprinderi ale industriei ușoare și a tipurilor de servicii prestate de către aceștia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă, impozitate cu TVA la cota zero (nr. 66, 4 mai 2010)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

261. Ordin cu privire la aprobarea Normelor de recunoaștere a certificatelor internaționale de calificare în domeniul contabilității și auditului (nr. 48, 31 martie 2010)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

262. Ordin cu privire la aprobarea listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică Material de înmulțire și săditor pomicol, bacifer și de căpșun. Condiții de calitate (nr. 69, 14 aprilie 2010)

263. Ordin cu privire la aprobarea listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică Producerea, certificarea, controlul și comercializarea materialului de înmulțire și săditor viticol (nr. 83, 26 aprilie 2010)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

264. Raportul privind utilizarea fondului rutier în perioada anului 2009

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

265. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produsului Severyanca®plus (compoziția nr. 6-iodură de potasiu) (nr. 292, 30 aprilie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

266. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 16/3, 30 aprilie 2010)

267. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni BOTANICA (nr. 16/4, 30 aprilie 2010)

268. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 16/7, 30 aprilie 2010)

269. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale unor societăți pe acțiuni (nr. 16/2-O, 30 aprilie 2010)

270. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Asociației de Economii și Оmprumut a Cetățenilor din CĂLMĂȚUI (nr. 16/10-O, 30 aprilie 2010)

271. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale Asociației de Economii și Оmprumut BUDĂI (nr. 16/11-O, 30 aprilie 2010)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

272. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 57, 26 martie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte