Nr. 70-71 11.05.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova
Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

11. Aviz asupra inițiativei de revizuire a art. 78 din Constituția Republicii Moldova (nr. 1, 29 aprilie 2010)

12. Aviz asupra inițiativei de revizuire a art. 78 din Constituția Republicii Moldova (nr. 2, 4 mai 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

418. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 341, 3 mai 2010)

419. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la protecția plantelor și carantina fitosanitară (nr. 345, 3 mai 2010)

420. Hotărîre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 12 septembrie 2000 (nr. 348, 4 mai 2010)

421. Hotărîre cu privire la numirea reprezentanților plenipotențiari ai Republicii Moldova în Consiliul interstatal pentru problemele protecției proprietății industriale și în Consiliul administrativ al Organizației Eurasiatice de Brevete (nr. 349, 4 mai 2010)

422. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului electoral (nr. 351, 5 mai 2010)

423. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 352, 5 mai 2010)

424. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în R.S.S. Moldova (nr. 354, 6 mai 2010)

425. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 411 din 7 iulie 2009 (nr. 355, 6 mai 2010)

426. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind coordonatorul național al Republicii Moldova pentru Comunitatea Statelor Independente (nr. 357, 6 mai 2010)

427. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova privind desemnarea domnului Valeriu LAZAR, viceprim-ministru, ministru al economiei, în calitate de coordonator național al Republicii Moldova pentru Comunitatea Statelor Independente (nr. 358, 6 mai 2010)

428. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea anexei la Titlul IV al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 359, 6 mai 2010)

429. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea anexei nr. 6 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 (nr. 360, 6 mai 2010)

430. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul energetic (nr. 361, 6 mai 2010)

431. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 362, 6 mai 2010)

432. Hotărîre privind retragerea din Parlament a unui aviz și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 363, 6 mai 2010)

433. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul verificării datelor personale ale solicitanților de vize din Republica Moldova (nr. 364, 6 mai 2010)

434. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind îngrijirea mormintelor de război situate pe teritoriile Republicii Moldova și al României și acordarea deplinelor puteri domnului Vitalie MARINUȚA, ministru al apărării (nr. 365, 6 mai 2010)

435. Hotărîre cu privire la modificarea Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova (nr. 366, 6 mai 2010)

436. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace cu privire la cooperare în dezvoltare și acordarea deplinelor puteri dlui Victor BODIU, ministru de stat (nr. 367, 6 mai 2010)

437. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23 decembrie 2009 (nr. 368, 6 mai 2010)

438. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (nr. 369, 6 mai 2010)

439. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Zona Economică Liberă Bălți (nr. 370, 6 mai 2010)

440. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 30 septembrie 2005 (nr. 373, 6 mai 2010)

441. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 374, 6 mai 2010)

442. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 825 din 3 august 2005 (nr. 375, 6 mai 2010)

443. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 781 din 19 august 1999 (nr. 376, 6 mai 2010)

444. Hotărîre cu privire la instalarea în satul Iurceni, raionul Nisporeni, a bustului poetului Mihai Eminescu (nr. 377, 6 mai 2010)

445. Hotărîre cu privire la instalarea plăcii comemorative Mihai Dolgan (nr. 378, 6 mai 2010)

446. Dispoziție (nr. 37-d, 6 mai 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

273. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare desfășurată de Societatea pe acțiuni Bartol Consulting (nr. 16/1, 30 aprilie 2010)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

274. Hotărîre cu privire la tipărirea și distribuirea buletinelor de vot pentru alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din 16 mai 2010 (nr. 3191, 30 aprilie 2010)

275. Hotărîre cu privire la remunerarea operatorilor Sistemului informațional automatizat de stat Alegeri la alegerile locale noi din 16 mai 2010 (nr. 3193, 30 aprilie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte