Nr. 72-74 14.05.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

201. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 382-XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulația substanțelor narcotice și psihotrope și a precursorilor (nr. 288-V, 7 mai 2010)

202. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 382-XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulația substanțelor narcotice și psihotrope și a precursorilor (nr. 246-XVI, 27 noiembrie 2008)

203. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 289-V, 7 mai 2010)

204. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 70, 23 aprilie 2010)

205. Hotărîre pentru aprobarea Concepției privind finanțarea sistemului judecătoresc (nr. 39, 18 martie 2010)

206. Decret privind conferirea titlului onorific Artist al Poporului domnului Valeriu GAGIU (nr. 287-V, 6 mai 2010)

207. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Petru DUTCA (nr. 290-V, 7 mai 2010)

208. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Victor MICULEȚ (nr. 291-V, 7 mai 2010)

209. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Vladimir CHIȚU (nr. 292-V, 7 mai 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

13. Decizie asupra sesizării pentru controlul constituționalității Hotărîrii Guvernului nr. 84 din 13 februarie 2010 Cu privire la transmiterea unei întreprinderi de stat (30 aprilie 2010)

14. Decizie asupra sesizării privind interpretarea art. 141, art. 142 și art. 143 din Constituția Republicii Moldova (5 mai 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

447. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor CATAN, ministru al afacerilor interne (nr. 356, 6 mai 2010)

448. Hotărîre cu privire la organizarea și desfășurarea recensămîntului general agricol din 2010 (nr. 371, 6 mai 2010)

449. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/ recuperare acordate persoanelor în vîrstă și celor cu disabilități (nr. 372, 6 mai 2010)

450. Hotărîre cu privire la Programul de dezvoltare a asistenței medicale spitalicești pe anii 2010-2012 (nr. 379, 7 mai 2010)

451. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea Legii nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 380, 10 mai 2010)

452. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a domnului Mihai GHIMPU, Președintele interimar al Republicii Moldova, Președintele Parlamentului Republicii Moldova, în România (București, 27-28 aprilie 2010) (nr. 381, 10 mai 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

276. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri a notarului public Glușcenco Ghenadie (nr. 170, 3 mai 2010)

Acte ale Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova

277. Ordin cu privire la aprobarea Hărții zonării seismice a Republicii Moldova (scara 1:400 000, anul 2010) (nr. 25, 23 decembrie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

278. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 17/1, 6 mai 2010)

279. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare NOVA BROKER S.R.L. (nr. 17/5, 6 mai 2010)

280. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare CENTRASIG S.R.L. (nr. 17/6, 6 mai 2010)

281. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 35/9 din 16.07.2009 (nr. 17/7, 6 mai 2010)

282. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de procurare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Betacon (nr. 17/8, 6 mai 2010)

283. Ordonanță cu privire la efectuarea controalelor privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. Circular Fin și A.E.О. Holercani (nr. 17/4-O, 6 mai 2010)

284. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Societatea pe acțiuni Depozitarul Național de Valori Mobiliare al Moldovei (nr. 17/9-O, 6 mai 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

285. Decizie cu privire la examinarea sesizării Procuraturii Generale vis-a-vis de serviciul de programe al postului de televiziune NIT (nr. 45, 22 aprilie 2010)

286. Decizie cu privire la cesiunea licenței de emisie a SC DIVASERV MEDIA S.R.L. către SC SIPO-COMERT S.R.L. și a ОM ADVAR S.R.L. către ОM Național Media S.R.L. (nr. 48, 22 aprilie 2010)

287. Decizie cu privire la eliberarea autorizației de retransmisie pentru studioul TV prin cablu LUX-NET TV (nr. 52, 22 aprilie 2010)

288. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea canalelor TV și a frecvențelor radio (nr. 53, 22 aprilie 2010)

289. Decizie cu privire la unele modificări ale Regulamentului privind gestionarea Fondului de susținere a radiodifuzorilor și încasarea plăților (nr. 54, 22 aprilie 2010)

290. Decizie cu privire la Caietul de sarcini al IPNA Compania Teleradio-Moldova pentru anul 2010 (nr. 56, 22 aprilie 2010)

Acte ale Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

290a. Regulament cu privire la eliberarea carnetelor ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor