Nr. 75-77 18.05.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

210. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României din 14 august 1992 (nr. 293-V, 12 mai 2010)

211. Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României din 14 august 1992 (nr. 60, 23 aprilie 2010)

212. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 294-V, 12 mai 2010)

213. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 63, 23 aprilie 2010)

214. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 47 din Legea învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 295-V, 12 mai 2010)

215. Lege pentru modificarea și completarea articolului 47 din Legea învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 67, 23 aprilie 2010)

216. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Anatolie CAZAC (nr. 296-V, 12 mai 2010)

217. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Constantin MERIACRE și Victor BIVOL (nr. 297-V, 13 mai 2010)

218. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 298-V, 13 mai 2010)

219. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Victor BOIAN (nr. 299-V, 14 mai 2010)

220. Decret privind conferirea titlului onorific Artist al Poporului doamnei Anastasia LAZARIUC (nr. 300-V, 14 mai 2010)

221. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 301-V, 14 mai 2010)

221. Decret privind eliberarea domnului Nicolae TCACIUC din funcția de judecător la Judecătoria Bălți (nr. 302-V, 14 mai 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

12. Hotărîre privind Raportul auditului performanței sistemului de asistență medicală primară (nr. 13, 4 martie 2010)

13. Hotărîre privind Raportul auditului asupra raportului financiar al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pe anul 2009 (nr. 22, 26 martie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

453. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Relații Funciare și Cadastru, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acesteia (nr. 383, 12 mai 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

291. Ordin cu privire la aprobarea formularului Raportului operativ lunar privind statele și efectivul de personal din instituțiile publice în sectorul bugetar (nr. 49, 1 aprilie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova

292. Hotărîre privind tarifele la gazele naturale (nr. 376, 14 mai 2010)

293. Hotărîre privind tarifele la producerea energiei electrice, energiei termice și de livrare a energiei termice consumatorilor finali (nr. 377, 14 mai 2010)

294. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Consiliului de administrație a ANRE nr. 365 din 14 ianuarie 2010 (nr. 378, 14 mai 2010)

Acte ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

295. Decizie a Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Asigurari în Medicină (nr. 1, 28 aprilie 2009)

PARTEA IV

Avize publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte