Nr. 78-80 21.05.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

223. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 43 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 304-V, 17 mai 2010)

224. Lege pentru modificarea articolului 43 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 76, 4 mai 2010)

225. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului comisiei administrative (nr. 55, 25 martie 2010)

226. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 (nr. 74, 4 mai 2010)

227. Hotărîre privind aprobarea structurii Procuraturii Generale (nr. 77, 4 mai 2010)

228. Hotărîre privind aprobarea organelor Procuraturii, a localităților de reședință, a circumscripțiilor în care activează și a numărului de personal (nr. 78, 4 mai 2010)

229. Hotărîre privind modificarea componenței numerice și nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (nr. 83, 7 mai 2010)

230. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare, zilele comemorative și la zilele de odihnă în R.S.S. Moldova (nr. 84, 7 mai 2010)

231. Hotărîre pentru completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 142-XVIII din 29 decembrie 2009 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei și la Comitetul Parlamentar de Cooperare Republica Moldova Uniunea Europeană (nr. 85, 7 mai 2010)

232. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Isae CВRMU (nr. 303-V, 15 mai 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

454. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 964 din 19 iulie 2002 (nr. 382, 11 mai 2010)

455. Hotărîre cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice (nr. 384, 12 mai 2010)

456. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1030 din 12 octombrie 1998 (nr. 385, 14 mai 2010)

457. Hotărîre cu privire la instituirea Agenției de Transplant (nr. 386, 14 mai 2010)

458. Hotărîre cu privire la Comisia de Stat pentru Оncorporare (nr. 387, 17 mai 2010)

459. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 388, 17 mai 2010)

460. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (nr. 389, 17 mai 2010)

461. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009 (nr. 391, 19 mai 2010)

462. Hotărîre cu privire la crearea Centrului de Guvernare Electronică (E-Government) (nr. 392, 19 mai 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

296. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică Ciuperci. Produse din ciuperci (nr. 97, 11 mai 2010)

297. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică Zahăr. Producerea și comercializarea (nr. 98, 11 mai 2010)

Acte ale Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor al Republicii Moldova

298. Ordin cu privire la aprobarea Planului Național de Numerotare (nr. 15, 4 martie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

299. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Оntreprinderea Mixtă Moldo-Germană Baza Comercială Grisan Hamb S.A. (nr. 18/7, 14 mai 2010)

300. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Orizont (nr. 18/8, 14 mai 2010)

301. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 18/9, 14 mai 2010)

302. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății Comerciale STARASIG BROKER DE ASIGURARE S.R.L. (nr. 18/12, 14 mai 2010)

303. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare curente ale Asociației de Economii și Оmprumut BARDAR (nr. 18/5-O, 14 mai 2010)

304. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale Asociației de Economii și Оmprumut POPEȘTI (nr. 18/6-O, 14 mai 2010)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

305. Hotărîre cu privire la desfășurarea proiectului-pilot de testare a unor module ale Sistemului informațional automatizat de stat Alegeri la alegerile locale noi din 16 mai 2010 în circumscripția electorală orășenească Sîngera nr. 4, mun. Chișinău (nr. 3208, 11 mai 2010)

306. Hotărîre cu privire la efectuarea la 16 mai 2010 în circumscripția electorală orășenească Sîngera nr. 4, mun. Chișinău, a sondajului la ieșirea din secțiile de votare (de tip exit-poll) (nr. 3209, 11 mai 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

307. Decizie cu privire la examinarea cererilor prealabile ale ОM SUN COMMUNICATIONS S.R.L. și Noile Idei Televizate S.R.L. (nr. 58, 6 mai 2010)

308. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV, anunțat prin Decizia CCA nr. 26 din 25 februarie 2010 (nr. 59, 6 mai 2010)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

309. Ordin privind modificarea Ordinului IFPS nr. 24 din 06.02.2006 Cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale la impozitele funciar și pe bunurile imobiliare și aprobarea formularelor dărilor de seamă Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-10), Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-10) și Instrucțiunilor privind modul de completare a acestora (nr. 229, 11 mai 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte