Nr. 81-82 25.05.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

233. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 694-II din 28 iulie 1998 (nr. 305-V, 20 mai 2010)

234. Decret privind Оnaltul Reprezentant al Președintelui Republicii Moldova pentru integrare europeană, drepturile și libertățile fundamentale ale omului (nr. 306-V, 21 mai 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

14. Hotărîre privind Raportul auditului regularității gestionării patrimoniului public la Combinatul de produse cerealiere Cereale-Flor S.A. (nr. 20, 25 martie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

463. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Mihai GHIMPU, Președinte interimar al Republicii Moldova, Președinte al Parlamentului Republicii Moldova, la lucrările Summitului informal al șefilor de state ale Comunității Statelor Independente (or. Moscova, Federația Rusă, 8 mai 2010) (nr. 393, 20 mai 2010)

464. Dispoziție (nr. 40-d, 19 mai 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

310. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către participanții profesioniști la piața financiară nebancară a informației privind acordarea serviciilor (nr. 8/6, 26 februarie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte