Nr. 368 25.10.2016


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1251. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (nr. 1156, 18 octombrie 2016)

1252. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1157, 18 octombrie 2016)

1253. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la actele normative (nr. 1158, 18 octombrie 2016)

1254. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.587 din 20 mai 2003 (nr. 1159, 19 octombrie 2016)

1255. Hotărîre pentru aprobarea listelor materiei prime medicamentoase, materialelor, articolelor, ambalajului primar și secundar, utilizate la prepararea și producerea medicamentelor (nr. 1165, 24 octombrie 2016)