Nr. 83-84 28.05.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

235. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 307-V, 21 mai 2010)

236. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 68, 23 aprilie 2010)

237. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Оnțelegerii, încheiate prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind facilitarea regimului de vize (nr. 308-V, 21 mai 2010)

238. Lege pentru ratificarea Оnțelegerii, încheiate prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind facilitarea regimului de vize (nr. 86, 7 mai 2010)

239. Decret privind numirea domnului Constantin ȚURCAN în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele dezvoltării sociale (nr. 309-V, 21 mai 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

465. Hotărîre privind acordarea deplinelor puteri dlui Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 390, 18 mai 2010)

466. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 394, 20 mai 2010)

467. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova (nr. 395, 20 mai 2010)

468. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Marcel RĂDUCAN, ministru al construcțiilor și dezvoltării regionale (nr. 396, 21 mai 2010)

469. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZAR, viceprim-ministru, ministru al economiei (nr. 397, 21 mai 2010)

470. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu COSARCIUC, ministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 398, 21 mai 2010)

471. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni consacrat Zilei ocrotirii copilului (nr. 399, 24 mai 2010)

472. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului colegial al Biroului Relații Interetnice (nr. 400, 24 mai 2010)

473. Hotărîre cu privire la edificarea complexului Aleea Clasicilor Culturii Naționale și instalarea unor busturi (nr. 401, 24 mai 2010)

474. Hotărîre cu privire la instalarea plăcii comemorative Gheorghe Gore și Paul Gore (nr. 402, 24 mai 2010)

475. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (nr. 403, 24 mai 2010)

476. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Africa de Sud privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu (nr. 404, 24 mai 2010)

477. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 405, 24 mai 2010)

478. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23 decembrie 2009 (nr. 406, 24 mai 2010)

479. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 407, 24 mai 2010)

480. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 506-XIII din 22 iunie 1995 cu privire la carantina fitosanitară (nr. 408, 24 mai 2010)

481. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 39 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (nr. 409, 24 mai 2010)

482. Hotărîre cu privire la transmiterea unor obiective acvatice și a unei întreprinderi de stat din gestiunea Agenției Moldsilva (nr. 410, 25 mai 2010)

483. Hotărîre privind aprobarea Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat (nr. 411, 25 mai 2010)

484. Hotărîre pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor alimentare (nr. 412, 25 mai 2010)

485. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de valorificare a terenurilor noi și de sporire a fertilității solurilor pe anul 2010 (nr. 413, 25 mai 2010)

486. Hotărîre privind retragerea din Parlament a unui aviz și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 414, 25 mai 2010)

487. Hotărîre cu privire la candidatura la funcția de director al Reprezentanței din Republica Moldova a Teleradiocompaniei Interstatale Mir (nr. 424, 26 mai 2010)

488. Dispoziție (nr. 41-d, 20 mai 2010)

489. Dispoziție (nr. 42-d, 24 mai 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

311. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Registratorul independent Real-Registr S.A. (nr. 18/3, 14 mai 2010)

312. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. FINAGROCREDIT (nr. 18/4, 14 mai 2010)

313. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. RURAL CREDIT (nr. 20/1, 24 mai 2010)

314. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării și analizei datelor din rapoartele financiare ale asociațiilor de economii și împrumut pentru anul 2009 (nr. 20/3, 24 mai 2010)

315. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 48/8 din 29.10.2009 Cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 20/4, 24 mai 2010)

316. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 15/8 din 22.04.2010 (nr. 20/5, 24 mai 2010)

317. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Parcul de autobuze și taximetre nr. 9 din Briceni (nr. 20/6, 24 mai 2010)

318. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată asupra lichidării încălcărilor constatate privind situația activelor nete la Compania de Asigurări GARANT S.R.L. (nr. 20/9, 24 mai 2010)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

319. Hotărîre cu privire la rezultatele alegerilor noi ale primarilor, desfășurate în unele localități la 16 mai 2010 (nr. 3227, 18 mai 2010)

320. Hotărîre cu privire la stabilirea datei turului doi de scrutin pentru alegerea primarilor în unele localități (nr. 3228, 18 mai 2010)

321. Hotărîre cu privire la raportul financiar privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 mai 2010 (nr. 3229, 18 mai 2010)

322. Hotărîre cu privire la prelungirea desfășurării proiectului-pilot de testare a unor module ale Sistemului informațional automatizat de stat Alegeri la turul doi de scrutin din 30 mai 2010 pentru alegerea primarului în circumscripția electorală orășenească Sîngera nr. 4, mun. Chișinău (nr. 3230, 18 mai 2010)

323. Hotărîre cu privire la stabilirea datei desfășurării referendumului local privind revocarea primarului orașului Strășeni, raionul Strășeni (nr. 3231, 18 mai 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte