Nr. 85-86 01.06.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

240. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Eugen HOLBAN (nr. 310-V, 21 mai 2010)

241. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 311-V, 21 mai 2010)

242. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Martin EICHTINGER (nr. 312-V, 27 mai 2010)

243. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Mats ABERG (nr. 313-V, 27 mai 2010)

244. Decret privind eliberarea domnului Ilie GURIȚANU din funcție de judecător și președinte al Judecătoriei Drochia (nr. 314-V, 27 mai 2010)

245. Decret privind numirea domnului Iurie DOMINIC în funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale (nr. 315-V, 27 mai 2010)

246. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 316-V, 27 mai 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

490. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură (nr. 416, 26 mai 2010)

491. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Privind numirea domnului Iurie DOMINIC în funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale (nr. 417, 26 mai 2010)

492. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2009 (nr. 418, 26 mai 2010)

493. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 419, 26 mai 2010)

494. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2009 (nr. 420, 26 mai 2010)

495. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2009 (nr. 422, 26 mai 2010)

496. Hotărîre privind participarea delegației tripartite a Republicii Moldova la cea de-a 99-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii (or. Geneva, Elveția) (nr. 426, 27 mai 2010)

497. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului de Stat pentru realizări în domeniul calității pentru anul 2009 (nr. 427, 27 mai 2010)

498. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 151 din Legea nr. 297-XIV din 24 februarie 1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție (nr. 432, 27 mai 2010)

499. Hotărîre privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală (nr. 435, 28 mai 2010)

500. Hotărîre cu privire la acordarea unui ajutor umanitar (nr. 436, 28 mai 2010)

501. Hotărîre cu privire la acordarea unui ajutor umanitar (nr. 437, 28 mai 2010)

502. Hotărîre cu privire la acordarea unui ajutor umanitar (nr. 438, 28 mai 2010)

503. Hotărîre cu privire la acordarea unui ajutor umanitar (nr. 439, 28 mai 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

324. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 64, 13 mai 2010)

325. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 67, 17 mai 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

326. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale Asociației de Economii și Оmprumut MERENI (nr. 20/2-O, 24 mai 2010)

327. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări VICTORIA ASIGURĂRI S.R.L. (nr. 20/8-O, 24 mai 2010)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

328. Ordin cu privire la completarea Ordinului IFPS nr. 82 din 02.05.2006 (nr. 255, 19 mai 2010)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

329. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 112, 26 mai 2010)