Nr. 87-90 04.06.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

247. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 151-XVI din 8 iunie 2006 privind abolirea regimului de vize pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confederației Elvețiene, Regatului Norvegiei, Republicii Islanda și Japoniei (nr. 318-V, 31 mai 2010)

248. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 151-XVI din 8 iunie 2006 privind abolirea regimului de vize pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confederației Elvețiene, Regatului Norvegiei, Republicii Islanda și Japoniei (nr. 75, 4 mai 2010)

249. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 22 din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (nr. 319-V, 31 mai 2010)

250. Lege pentru modificarea articolului 22 din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (nr. 81, 7 mai 2010)

251. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 323-V, 31 mai 2010)

252. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 82, 7 mai 2010)

253. Hotărîre cu privire la vacanța unei funcții de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 87, 20 mai 2010)

254. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Zinaida ȚĂRNĂ (nr. 317-V, 28 mai 2010)

255. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Vladimir NIRCA (nr. 320-V, 31 mai 2010)

256. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 321-V, 31 mai 2010)

257. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit doamnei Renata VEREJANU (nr. 322-V, 31 mai 2010)

258. Decret pentru modificarea anexei nr. 1 la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 415 din 5 decembrie 1995 (nr. 324-V, 31 mai 2010)

259. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 325-V, 1 iunie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

504. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010 (nr. 421, 26 mai 2010)

505. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 423, 26 mai 2010)

506. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de Cooperare între Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Republicii Cehe, semnat la Chișinău la 2 aprilie 2010 (nr. 425, 27 mai 2010)

507. Hotărîre pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de guverne al CSI cu privire la măsurile comune ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente pentru depășirea consecințelor negative ale crizei financiare mondiale, semnată la Ialta la 20 noiembrie 2009 (nr. 428, 27 mai 2010)

508. Hotărîre cu privire la aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de guverne al CSI privind Strategia de dezvoltare economică a Comunității Statelor Independente pînă în anul 2020, semnată la Chișinău la 14 noiembrie 2008 (nr. 429, 27 mai 2010)

509. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 433, 27 mai 2010)

510. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Uleiuri vegetale comestibile (nr. 434, 27 mai 2010)

511. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr. 70-XVI din 30 martie 2006 (nr. 440, 28 mai 2010)

512. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare a statelor-membre ale CSI cu privire la crearea sistemelor naționale compatibile de telemedicină, dezvoltarea și utilizarea în continuare a acestora (nr. 441, 28 mai 2010)

513. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 442, 28 mai 2010)

514. Hotărîre cu privire la planurile de înmatriculare în anul 2010 în învățămîntul superior, mediu de specialitate și secundar profesional (nr. 443, 28 mai 2010)

515. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 648 din 29 mai 2008 (nr. 444, 28 mai 2010)

516. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de desfășurare a licitațiilor de vînzare a istoriilor de credit (nr. 445, 28 mai 2010)

517. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 446, 28 mai 2010)

518. Hotărîre cu privire la crearea Comitetului Național de Stabilitate Financiară (nr. 449, 2 iunie 2010)

519. Hotărîre pentru aprobarea Planului național de acțiuni cu privire la protecția copiilor rămași fără îngrijirea părinților pentru anii 2010-2011 (nr. 450, 2 iunie 2010)

520. Hotărîre cu privire la unele măsuri de asigurare a activității Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului (nr. 451, 2 iunie 2010)

521. Hotărîre cu privire la proclamarea sărbătorii profesionale Ziua lucrătorilor din domeniul protecției mediuluic (nr. 452, 2 iunie 2010)

522. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 454, 2 iunie 2010)

523. Dispoziție (nr. 43-d, 28 mai 2010)

524. Dispoziție (nr. 45-d, 1 iunie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

330. Ordin cu privire la deschiderea rutei Chișinău 23.00 București 23.00 și expunerea acesteia la concurs (nr. 162, 26 mai 2010)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

331. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de președinte la Judecătoria Telenești (nr. 210/15, 11 mai 2010)

332. Hotărîre privind anunțarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de președinte, vicepreședinte și judecător în unele instanțe judecătorești (nr. 245/17, 25 mai 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte