Nr. 94-97 11.06.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decretenbsp; ale Președintelui Republicii Moldova

269. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 334-V, 3 iunie 2010)

270. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 72, 4 mai 2010)

271. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 335-V, 3 iunie 2010)

272. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 73, 4 mai 2010)

273. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind excluderea din regimul de comerț liber la Acordul privind comerțul liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei din 13 noiembrie 2003 (nr. 336-V, 3 iunie 2010)

274. Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind excluderea din regimul de comerț liber la Acordul privind comerțul liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei din 13 noiembrie 2003 (nr. 88, 20 mai 2010)

275. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 3 din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (nr. 337-V, 3 iunie 2010)

276. Lege pentru completarea articolului 3 din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (nr. 90, 20 mai 2010)

277. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 50-XVIII din 30 octombrie 2009 privind importul unor autovehicule (nr. 338-V, 3 iunie 2010)

278. Lege pentru modificarea Legii nr. 50-XVIII din 30 octombrie 2009 privind importul unor autovehicule (nr. 93, 21 mai 2010)

279. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule (nr. 341-V, 8 iunie 2010)

280. Lege privind importul unor autovehicule (nr. 94, 21 mai 2010)

281. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 4 din Regulamentul Parlamentului (nr. 345-V, 9 iunie 2010)

282. Lege pentru modificarea și completarea articolului 4 din Regulamentul Parlamentului (nr. 96, 21 mai 2010)

283. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru modificarea și completarea cadrului legislativ privind procesul de descentralizare și de consolidare a autonomiei locale (nr. 89, 20 mai 2010)

284. Hotărîre privind grupurile parlamentare de prietenie (nr. 97, 21 mai 2010)

285. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Mihail BORTĂ (nr. 326-V, 3 iunie 2010)

286. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului dintre Republica Moldova și Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securității sociale (nr. 333-V, 3 iunie 2010)

287. Decret privind instituirea sărbătorii profesionale Ziua Asigurătorului (nr. 340-V, 7 iunie 2010)

288. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului administrativ pentru stabilirea procedurii de aplicare a Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Portugheză (nr. 342-V, 8 iunie 2010)

289. Decret privind abrogarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1184-IV din 26 iunie 2007 (nr. 343-V, 8 iunie 2010)

290. Decret privind numirea domnului Iurie STRATULAT în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele complexului agroindustrial și ale administrației publice (nr. 344-V, 9 iunie 2010)

291. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnilor Constantin COBОLEAN, Valeriu GROSUL și Vitalie RADCICOV (nr. 346-V, 9 iunie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

531. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea Codului funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (nr. 447, 1 iunie 2010)

532. Hotărîre cu privire la edificarea în municipiul Bălți a monumentului în memoria celor căzuți în conflictul armat de pe Nistru din anul 1992 (nr. 457, 4 iunie 2010)

533. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Titlului III al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 458, 7 iunie 2010)

534. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 459, 7 iunie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

341. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 189 din 22 iunie 2005 cu privire la realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 469 din 24 mai 2005 pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical (nr. 281, 28 aprilie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

342. Dispoziție privind exercitarea controlului de stat asupra respectării legislației cu privire la protecția concurenței pe piața produselor din tutun (nr. AA-29, 27 mai 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

343. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. BUDĂI (nr. 21/1, 3 iunie 2010)

344. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CRUGLIC (nr. 21/2, 3 iunie 2010)

345. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte (nr. 21/5, 3 iunie 2010)

346. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de procurare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Constructorul din Telenești (nr. 21/6, 3 iunie 2010)

347. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 21/9, 3 iunie 2010)

348. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Companiei de Broker Asigurare Reasigurare MGP BROKER S.R.L. (nr. 21/15, 3 iunie 2010)

349. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată Societății Comerciale ASIGCAMPION-GRUP BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE S.R.L. de a prezenta informații în conformitate cu legislația în vigoare (nr. 21/16, 3 iunie 2010)

350. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată unor companii de asigurări de a întreprinde măsuri în vederea majorării capitalului social (nr. 22/1, 7 iunie 2010)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

351. Hotărîre cu privire la rezultatele turului doi de scrutin al alegerilor noi ale primarilor, desfășurat în unele localități la 30 mai 2010 (nr. 3246, 1 iunie 2010)

352. Hotărîre cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripție și a birourilor electorale ale secțiilor de votare (nr. 3247, 1 iunie 2010)

353. Hotărîre privind suspendarea executării hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3231 din 18 mai 2010 Cu privire la stabilirea datei desfășurării referendumului local privind revocarea primarului orașului Strășeni, raionul Strășeni (nr. 3248, 1 iunie 2010)

354. Hotărîre cu privire la delegarea unor membri și funcționari ai aparatului Comisiei Electorale Centrale la București, România (nr. 3250, 1 iunie 2010)

355. Hotărîre cu privire la înregistrarea grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican legislativ (nr. 3251, 4 iunie 2010)

356. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului listei de subscripție pentru colectarea semnăturilor susținătorilor referendumului republican legislativ și a modelului legitimației de membru al grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican legislativ (nr. 3252, 4 iunie 2010)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

357. Hotărîre privind modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 86, 30 aprilie 2010)

358. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 87, 30 aprilie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte