Nr. 98-99 15.06.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

292. Legea aviației civile (nr. 1237-XIII, 9 iulie 1997)

293. Lege cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 1100-XIV, 30 iunie 2000)

294. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 347-V, 9 iunie 2010)

295. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 95, 21 mai 2010)

296. Hotărîre privind asigurarea dreptului la petiționare și programul de audiențe în Parlament (nr. 104, 28 mai 2010)

297. Hotărîre pentru completarea articolului 1 din Hotărîrea nr. 48-XVIII din 29 octombrie 2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 105, 28 mai 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

16. Hotărîre privind Raportul auditului regularității pe anul 2009 și utilizării mijloacelor financiare publice în anii 2007-2008 la Curtea Constituțională (nr. 26, 29 aprilie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

535. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 460, 10 iunie 2010)

536. Hotărîre cu privire la acordarea unui ajutor umanitar (nr. 466, 11 iunie 2010)

537. Hotărîre cu privire la numirea domnului Emil DRUC în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei (nr. 467, 11 iunie 2010)

538. Hotărîre cu privire la numirea domnului Igor KLIPII în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Lituania (nr. 468, 11 iunie 2010)

539. Hotărîre cu privire la numirea domnului Ion STĂVILĂ în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina (nr. 469, 11 iunie 2010)

540. Hotărîre cu privire la numirea domnului Nicolae NUCĂ în funcția de Consul General al Republicii Moldova în orașul Bologna, Republica Italia (nr. 470, 11 iunie 2010)

541. Hotărîre cu privire la numirea domnului Oleg SEREBRIAN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză (nr. 471, 11 iunie 2010)

542. Hotărîre cu privire la numirea domnului Gheorghe HIOARĂ în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus (nr. 472, 11 iunie 2010)

543. Hotărîre cu privire la numirea domnului Iurie RENIȚĂ în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în România (nr. 473, 11 iunie 2010)

544. Hotărîre cu privire la numirea domnului Ștefan GORDA în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Cehă (nr. 474, 11 iunie 2010)

545. Hotărîre cu privire la numirea domnului Anatol URECHEANU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză (nr. 475, 11 iunie 2010)

546. Hotărîre cu privire la numirea domnului Aureliu CIOCOI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania (nr. 476, 11 iunie 2010)

547. Hotărîre cu privire la numirea domnului Valeriu CHIVERI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria (nr. 477, 11 iunie 2010)

548. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Valentin DRAGAN (nr. 478, 11 iunie 2010)

549. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat pentru valorificare la prețuri reduse (nr. 479, 11 iunie 2010)

550. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor, pentru semnarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Programul de Dezvoltare a Serviciilor de Aprovizionare cu Apă Potabilă) (nr. 480, 11 iunie 2010)

551. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 481, 11 iunie 2010)

552. Dispoziție (nr. 46-d, 8 iunie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

359. Ordin cu privire la aprobarea listei standardelor naționale, în baza cărora, pînă la intrarea în vigoare a reglementărilor tehnice respective, se va efectua evaluarea conformității și supravegherea produselor plasate pe piața internă (nr. 118, 8 iunie 2010)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

360. Ordin cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor ordine ale ministrului justiției (nr. 200, 4 iunie 2010)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

361. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 8 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 221-O, 1 iunie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

362. Hotărîre (nr. CCE-54, 27 mai 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

363. Ordonanță cu privire la efectuarea controalelor privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. Valea Podului și A.E.О. Dacia din Săseni (nr. 21/4-O, 3 iunie 2010)

364. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Registratorul independent Registrator-Centru S.A. (nr. 21/7-O, 3 iunie 2010)

365. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări KLASSIKA ASIGURĂRI S.A. (nr. 21/17-O, 3 iunie 2010)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

366. Ordin privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale (nr. 295, 8 iunie 2010)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

367. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind particularitățile emisiunilor de acțiuni și obligațiuni ale băncilor și modul de autorizare a lor de către Banca Națională a Moldovei (nr. 95, 30 aprilie 2010)

368. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la sistemele de control intern în bănci (nr. 96, 30 aprilie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte