Nr. 100-102 18.06.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

298. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Veaceslav UNTILĂ (nr. 348-V, 15 iunie 2010)

299. Decret privind numirea în funcție a președinților unor instanțe judecătorești (nr. 349-V, 15 iunie 2010)

300. Decret privind numirea domnului Oleg MORARU în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Glodeni (nr. 350-V, 15 iunie 2010)

301. Decret privind numirea doamnei Ana PANOV în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 351-V, 15 iunie 2010)

302. Decret privind numirea domnului Ghenadie ENI în funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul (nr. 352-V, 15 iunie 2010)

303. Decret privind numirea domnului Vladislav RUSU în funcția de judecător la Judecătoria Fălești (nr. 353-V, 15 iunie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

553. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (nr. 461, 10 iunie 2010)

554. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 462, 10 iunie 2010)

555. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (nr. 463, 10 iunie 2010)

556. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la acceptarea Amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internațional, adoptat la Washington la 22 iulie 1944, privind Perfecționarea dreptului de vot și participarea în cadrul Fondului Monetar Internațional și privind Extinderea împuternicirilor investiționale ale Fondului Monetar Internațional (nr. 464, 10 iunie 2010)

557. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 465, 10 iunie 2010)

558. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 482, 11 iunie 2010)

559. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Agenției Turismului (nr. 483, 14 iunie 2010)

560. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale (nr. 484, 14 iunie 2010)

561. Hotărîre cu privire la Colegiul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 485, 14 iunie 2010)

562. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de Оnțelegere între Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Ministerul Mediului și Pădurilor al României privind colaborarea în domeniul protecției mediului, semnat la București la 27 aprilie 2010 (nr. 486, 14 iunie 2010)

563. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Ministerul Culturii și Patrimoniului Național al României și acordarea deplinelor puteri domnului Boris FOCȘA, ministru al culturii (nr. 487, 14 iunie 2010)

564. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind compensarea costurilor aferente operațiilor tehnologice mecanizate în sezonul agricol 2010 (nr. 488, 14 iunie 2010)

565. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Statutului Organizației de Colaborare a Căilor Ferate și acordarea deplinelor puteri dlui Anatolie ȚVETCOV, reprezentant al О.S. Calea Ferată din Moldova (nr. 489, 14 iunie 2010)

566. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții (nr. 490, 14 iunie 2010)

567. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 491, 14 iunie 2010)

568. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri (nr. 492, 14 iunie 2010)

569. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Ion PLATON (nr. 497, 16 iunie 2010)

570. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Tudor BOTNARI (nr. 498, 16 iunie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

369. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și realizarea supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor în Republica Moldova (nr. 195, 25 noiembrie 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

370. Hotărîre privind stabilirea principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare (nr. 14/1, 27 aprilie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte