Nr. 103-104 22.06.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

304. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor unități de transport specializate pentru Aeroportul Internațional Liber Mărculești (nr. 354-V, 17 iunie 2010)

305. Lege privind importul unor unități de transport specializate pentru Aeroportul Internațional Liber Mărculești (nr. 101, 28 mai 2010)

306. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (nr. 355-V, 17 iunie 2010)

307. Lege pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (nr. 110, 4 iunie 2010)

308. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind asistența reciprocă și cooperarea în domeniul vamal (nr. 356-V, 17 iunie 2010)

309. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 357-V, 17 iunie 2010)

310. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Gheorghe DIACONU (nr. 358-V, 17 iunie 2010)

311. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Visarion BILIC (nr. 359-V, 17 iunie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

571. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 77-XVIII din 27 noiembrie 2009 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2010 (nr. 494, 16 iunie 2010)

572. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (nr. 495, 16 iunie 2010)

573. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legiinr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (nr. 496, 16 iunie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

574. Hotărîre privind situația epidemiologică în țară la bolile diareice acute (BDA) și toxiinfecțiile alimentare (nr. 2, 8 iunie 2010)

575. Hotărîre privind situația epidemiologică la gripa pandemică, gripa sezonieră, infecțiile respiratorii virale acute și măsurile întreprinse pentru reducerea riscului de răspîndire a lor (nr. 3, 8 iunie 2010)

576. Hotărîre privind agravarea situației epidemiologice la poliomielită în Regiunea Europeană și fortificarea măsurilor de control al acestei infecții în scopul menținerii statutului Republicii Moldova ca țară liberă de poliomielită (nr. 4, 8 iunie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

371. Ordin cu privire la consultările publice pe marginea anexelor la proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Comunitatea Europeană privind protecția indicațiilor georgrafice ale produselor agricole și alimentare (nr. 112, 28 mai 2010)

372. Ordin (nr. 114, 31 mai 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte