Nr. 105-106 25.06.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

312. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători medicali (nr. 360-V, 19 iunie 2010)

313. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Vasile BALAN (nr. 361-V, 21 iunie 2010)

314. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Gheorghe OJOG (nr. 362-V, 21 iunie 2010)

315. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Nicolai DEATOVSCHI (nr. 363-V, 21 iunie 2010)

316. Decret privind numirea domnului Oleg SEREBRIAN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză (nr. 364-V, 21 iunie 2010)

317. Decret privind numirea domnului Iurie RENIȚĂ în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în România (nr. 365-V, 21 iunie 2010)

318. Decret privind numirea domnului Valeriu CHIVERI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria (nr. 366-V, 21 iunie 2010)

319. Decret privind numirea domnului Aureliu CIOCOI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania (nr. 367-V, 21 iunie 2010)

320. Decret privind numirea domnului Igor KLIPII în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Lituania (nr. 368-V, 21 iunie 2010)

321. Decret privind numirea domnului Ion STĂVILĂ în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina (nr. 369-V, 21 iunie 2010)

322. Decret privind numirea domnului Ștefan GORDA în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Cehă (nr. 370-V, 21 iunie 2010)

323. Decret privind numirea domnului Emil DRUC în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei (nr. 371-V, 21 iunie 2010)

324. Decret privind numirea domnului Anatol URECHEANU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză (nr. 372-V, 21 iunie 2010)

325. Decret privind numirea domnului Gheorghe HIOARĂ în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus (nr. 373-V, 21 iunie 2010)

326. Decret privind acordarea deplinelor puteri doamnei Violeta AGRICI, Оnsărcinat cu Afaceri ad-interim la Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova de pe lîngă Consiliul Europei (nr. 374-V, 21 iunie 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

17. Hotărîre privind Rapoartele auditelor regularității la Instituțiile Medico-Sanitare Publice: Spitalul Clinic Republican, Institutul de Cardiologie și Spitalul Clinic Republican pentru Copii Em. Coțaga pe anul 2009 (nr. 27, 30 aprilie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

577. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului Compact dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, prin intermediul Corporației Provocările Mileniului (semnat la 22 ianuarie 2010 la Washington, SUA), pentru acordarea unui grant Republicii Moldova (nr. 499, 16 iunie 2010)

578. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 500, 17 iunie 2010)

579. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 133-XVIII din 23 decembrie 2009 (nr. 501, 21 iunie 2010)

580. Hotărîre cu privire la acordarea vizelor gratis pentru participanții la Săptămîna Investițională Moldova Business Week 2010, Chișinău, 22-25 iunie 2010 (nr. 508, 21 iunie 2010)

581. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 516, 22 iunie 2010)

582. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente (nr. 525, 22 iunie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

373. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 4.05.2010 (nr. 125, 21 iunie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

374. Hotărîre cu privire la abrogarea unor prevederi din Regulamentul privind identificarea și analiza piețelor relevante din domeniul comunicațiilor electronice și desemnarea furnizorilor de rețele și/sau servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe aceste piețe, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 55 din 29.12.2008 (nr. 15, 10 mai 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

375. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 23/1, 17 iunie 2010)

376. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de vînzare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Agrocon-1 (nr. 23/2, 17 iunie 2010)

377. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de procurare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Pietriș (nr. 23/3, 17 iunie 2010)

378. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare PROMOASIG UNIVERSITAS S.R.L. (nr. 23/8, 17 iunie 2010)

379. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare BLAJCO ASIST S.R.L. (nr. 23/9, 17 iunie 2010)

380. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Mixte de Asigurări EXIM-ASINT S.A. (nr. 23/10, 17 iunie 2010)

381. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Broker de Asigurare Reasigurare TOP BROKER S.R.L. (nr. 23/11, 17 iunie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte