Nr. 107-26 26.06.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

327. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 377-V, 24 iunie 2010)

328. Lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 120, 18 iunie 2010)

329. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Ion DEDIU (nr. 375-V, 24 iunie 2010)

330. Decret privind declararea zilei de 28 iunie 1940 Zi a ocupației sovietice (nr. 376-V, 24 iunie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

583. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și abrogarea unor acte legislative (nr. 502, 21 iunie 2010)

584. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova (nr. 503, 21 iunie 2010)

585. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea articolului 78 din Constituția Republicii Moldova (nr. 504, 21 iunie 2010)

586. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice, speciale și de serviciu (nr. 505, 21 iunie 2010)

587. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 137-XVIII din 29 decembrie 2009 privind aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli (nr. 506, 21 iunie 2010)

588. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de act legislativ și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 507, 21 iunie 2010)

589. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 78 din 21 februarie 1994 (nr. 509, 21 iunie 2010)

590. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 510, 21 iunie 2010)

591. Hotărîre privind alocarea mijloacelor financiare (nr. 511, 22 iunie 2010)

592. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 512, 22 iunie 2010)

593. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 513, 22 iunie 2010)

594. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 514, 22 iunie 2010)

595. Hotărîre cu privire la Comisia Unificată de Control din partea Republicii Moldova (nr. 515, 22 iunie 2010)

596. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Republica Federativă Germania (or. Stuttgart, Berlin, 11-12 mai 2010) (nr. 517, 22 iunie 2010)

597. Hotărîre cu privire la reorganizarea unei instituții publice (nr. 518, 22 iunie 2010)

598. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 (nr. 519, 22 iunie 2010)

599. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la Programul legislativ pentru anul 2010 (nr. 521, 22 iunie 2010)

600. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Anatol MIRON (nr. 528, 24 iunie 2010)

601. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Vasile PОSLARAȘ (nr. 529, 24 iunie 2010)

602. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Ion DANILIUC (nr. 536, 24 iunie 2010)

603. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Ion ȚОGANAȘ (nr. 537, 24 iunie 2010)

604. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei Svetlana MUNTEANU (nr. 538, 24 iunie 2010)

605. Hotărîre cu privire la confirmarea dlui Andrei POPA în postul de rector (nr. 539, 24 iunie 2010)

606. Hotărîre cu privire la acordarea unui ajutor umanitar (nr. 541, 24 iunie 2010)