Nr. 369-378 28.10.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

744. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2387-VII, 21 octombrie 2016)

745. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 161, 7 iulie 2016)

746. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2388-VII, 21 octombrie 2016)

747. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 191, 23 septembrie 2016)

748. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2394-VII, 24 octombrie 2016)

749. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 192, 23 septembrie 2016)

750. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2383-VII, 19 octombrie 2016)

751. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 207, 29 iulie 2016)

752. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2389-VII, 21 octombrie 2016)

753. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 227, 23 septembrie 2016)

754. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2399-VII, 25 octombrie 2016)

755. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 230, 23 septembrie 2016)

756. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor clopote (nr. 2390-VII, 21 octombrie 2016)

757. Lege privind importul unor clopote (nr. 231, 23 septembrie 2016)

758. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Ilie LUPU (nr. 2355-VII, 3 octombrie 2016)

759. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 2382-VII, 19 octombrie 2016)

760. Decret privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice (nr. 2386-VII, 20 octombrie 2016)

761. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Dainius ŽALIMAS (nr. 2391-VII, 21 octombrie 2016)

762. Decret privind numirea domnului Andrian CIOBANU în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți (nr. 2392-VII, 24 octombrie 2016)

763. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 2393-VII, 24 octombrie 2016)

764. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Iurie COLESNIC (nr. 2395-VII, 24 octombrie 2016)

765. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Valeriu SANDULEAC (nr. 2396-VII, 24 octombrie 2016)

766. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Tudor UNGUREANU (nr. 2397-VII, 24 octombrie 2016)

767. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” domnului Tudor PANȚÎRU (nr. 2398-VII, 24 octombrie 2016)

768. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Veaceslav UNTILA (nr. 2400-VII, 25 octombrie 2016)

769. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” doamnelor Vera MACINSKAIA și Svetlana NOVAC (nr. 2401-VII, 25 octombrie 2016)

770. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” (nr. 2402-VII, 25 octombrie 2016)

771. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” doamnei Tamara CRISTEI (nr. 2403-VII, 25 octombrie 2016)

772. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Simion ROPOT (nr. 2404-VII, 25 octombrie 2016)

773. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” doamnei Galina ZAVATIN (nr. 2405-VII, 25 octombrie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

83. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 2641 alin. (3) din Codul penal (stabilirea stării de ebrietate prin recoltarea probelor biologice) (Sesizarea nr. 66g/2016) (nr. 18, 18 iulie 2016)

84. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 55 alin.(2) și alin.(8) din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului și pct.59 subpct. 2) și 5) și pct.65 din Statutul disciplinar al polițistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 502 din 9 iulie 2013 (audierea în cadrul anchetei disciplinare) (Sesizarea nr. 60g/2016) (nr. 24, 14 septembrie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1256. Hotărîre privind aprobarea Programului național de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020 (nr. 1160, 20 octombrie 2016)

1257. Hotărîre cu privire la aprobarea Codului de etică şi conduită a colaboratorului vamal (nr. 1161, 20 octombrie 2016)

1258. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 1162, 21 octombrie 2016)

1259. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1163, 22 octombrie 2016)

1260. Hotărîre cu privire la Programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 (nr. 1164, 22 octombrie 2016)

1261. Hotărîre privind aprobarea Balanţei energetice de perspectivă pentru anul 2016 (nr. 1166, 24 octombrie 2016)

1262. Hotărîre privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 676 din 20 august 2014 (nr. 1167, 25 octombrie 2016)

1263. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.182 din 16 martie 2010 (nr. 1168, 25 octombrie 2016)

1264. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1169, 25 octombrie 2016)

1265. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri (nr. 1170, 25 octombrie 2016)

1266. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară (nr. 1171, 26 octombrie 2016)

1267. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Preşedintelui Republicii Moldova „Privind numirea domnului Igor CUTIE în funcţia de şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale” (nr. 1172, 26 octombrie 2016)

1268. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Nicolae OLARU (nr. 1173, 26 octombrie 2016)

1269. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ion PAREA (nr. 1174, 26 octombrie 2016)

1270. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ion GRECU (nr. 1175, 26 octombrie 2016)

1271. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Boris ANDONII (nr. 1176, 26 octombrie 2016)

1272. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Vladimir CEBAN (nr. 1177, 26 octombrie 2016)

1273. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Completării, încheiate prin schimb de scrisori, la Programul de cooperare pentru anul 2016 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României, încheiat prin schimb de scrisori, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele cinci Protocoale adiţionale (nr. 1178, 26 octombrie 2016)

1274. Hotărîre pentru aprobarea semnării Înţelegerii, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică (nr. 1179, 26 octombrie 2016)

1275. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere dintre Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova şi Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare privind dezvoltarea Sistemului Informaţional Integrat Vamal bazat pe softul ASYCUDA World (nr. 1180, 26 octombrie 2016)

1276. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1029 din 19 decembrie 2013 (nr. 1181, 26 octombrie 2016)

1277. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pe anul 2016 (nr. 1182, 26 octombrie 2016)

1278. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 657 din 6 noiembrie 2009 (nr. 1183, 26 octombrie 2016)

1279. Dispoziţie (nr. 136-d, 25 octombrie 2016)

1280. Dispoziţie (nr. 137-d, 26 octombrie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1784. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 199, 21 octombrie 2016)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1785. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 114, 17 august 2016)

1786. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 122, 20 septembrie 2016)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1787. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 1147-T-07, 12 octombrie 2016)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1788. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 203 din 07.10.2013 (nr. 156, 1 august 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1789. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 759, 3 octombrie 2016)

1790. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 776, 10 octombrie 2016)

Acte ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova

1791. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice „Sisteme de radioacces de bandă largă. Cerinţe faţă de parametrii echipamentelor. Benzile de frecvenţe radio” (nr. 109, 7 octombrie 2016)

Acte ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova şi ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

1792. Ordin cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind demontarea crucilor și altor obiecte funerare din zonele drumurilor publice (nr. 225, 12 august 2016, nr. 172, 17 august 2016, nr. 242, 17 august 2016)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1793. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 15 ianuarie 2016 (nr. 108, 17 octombrie 2016)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1794. Ordin cu privire la completarea şi modificarea anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 (nr. 195-O, 7 iunie 2016)

1795. Ordin cu privire la completarea şi modificarea anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009, referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu (nr. 276-O, 4 august 2016)

1796. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 ”Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea Declarației vamale în detaliu” (nr. 324-O, 9 septembrie 2016)

1797. Ordin cu privire la modificarea anexelor nr.10 şi nr.12 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 385-O, 21 octombrie 2016)

Acte ale Procuraturii Generale a Republicii Moldova

1798. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului Procuraturii (nr. 24/28, 24 septembrie 2016)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova

1799. Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţii (nr. 109, 5 septembrie 2016)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1800. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului 01 la documentul “Cerinţe tehnice privind proiectarea şi exploatarea heliporturilor” (nr. 32/GEN, 7 octombrie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1801. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 51/2, 21 octombrie 2016)

1802. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 51/3, 21 octombrie 2016)

1803. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 51/4, 21 octombrie 2016)

1804. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 51/9, 21 octombrie 2016)

1805. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni „UTILAJCOM” (nr. 51/10, 21 octombrie 2016)

1806. Hotărîre cu privire la completarea punctului 1 din Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 41/8 din 22.08.2014 (nr. 51/11, 21 octombrie 2016)

1807. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei de Economii şi Împrumut „VICTORIA-SĂRĂTENII VECHI” (nr. 51/13, 21 octombrie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1808. Decizie cu privire la examinarea solicitării AO „Meridian” (nr. 22/125, 25 august 2016)

1809. Decizie cu privire la reperfectarea licenţelor de emisie (nr. 26/150, 7 octombrie 2016)

1810. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie (nr. 26/151, 7 octombrie 2016)

1811. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale unor radiodifuzori la capitolul respectării condiţiilor de plasare a publicităţii la produsele farmaceutice şi tratamentele medicale, şi anume respectarea art. 1 din Decizia CCA nr. 13 din 11 februarie 2010 şi art. 19 alin. (4) din Legea nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate (nr. 26/152, 7 octombrie 2016)

1812. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 26/153, 7 octombrie 2016)

1813. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 26/154, 7 octombrie 2016)

1814. Decizie cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, „Accent TV”, „Pro TV Chişinău”, „Jurnal TV”, „N 4”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova”, „NTV Moldova” şi „RTR Moldova” la capitolul respectării legislaţiei electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova), pentru perioada 30 septembrie – 9 octombrie 2016 (nr. 27/155, 17 octombrie 2016)

1815. Decizie cu privire la examinarea autosesizării membrului CCA, O. GUŢUŢUI (nr. 27/156, 17 octombrie 2016)

1816. Decizie cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile şi disponibilizate (nr. 27/158, 17 octombrie 2016)

1817. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 28/164, 17 octombrie 2016)

1818. Decizie cu privire la desemnarea unui reprezentant CCA pentru participare la a 26-a sesiune a Grupului de lucru privind UPR şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 28/165, 17 octombrie 2016)

1819. Decizie cu privire la prelungirea de drept a licenţei de emisie eliberată „REAL RADIO” S.R.L. pentru postul de televiziune „Super TV” (nr. 28/166, 17 octombrie 2016)

1820. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul III al anului 2016 (nr. 28/167, 17 octombrie 2016)

1821. Decizie cu privire la examinarea Raportului de monitorizare privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 de către postul de televiziune „Jurnal TV”, pentru perioada 30 septembrie – 9 octombrie 2016 (nr. 29/168, 24 octombrie 2016)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1822. Ordin cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr.299 din 2 mai 2012 (nr. 790, 24 august 2016)

1823. Ordin privind completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 178 din 29 martie 2012 (nr. 1024, 21 octombrie 2016)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1824. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 262/2016, 22 octombrie 2016)

1825. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 263/2016, 22 octombrie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte