Nr. 108-109 29.06.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

331. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 378-V, 25 iunie 2010)

332. Lege pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 119, 18 iunie 2010)

333. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 81-XVIII din 27 noiembrie 2009 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Interparlamentară a Țărilor Membre ale C.S.I. (nr. 103, 28 mai 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

607. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanții din produsele alimentare (nr. 520, 22 iunie 2010)

608. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 482 din 29 martie 2008 (nr. 522, 22 iunie 2010)

609. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 (nr. 523, 22 iunie 2010)

610. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziții publice și planificarea acestora (nr. 524, 22 iunie 2010)

611. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 16 februarie 2010 (nr. 546, 25 iunie 2010)

612. Hotărîre cu privire la modificarea destinației și schimbul unor terenuri (nr. 547, 25 iunie 2010)

613. Dispoziție (nr. 48-d, 23 iunie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

382. Ordin cu privire la asigurarea accesului la informația privind propriile date medicale și lista intervențiilor medicale care necesită perfectarea acordului informat (nr. 303, 6 mai 2010)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

383. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea a două funcții de judecător la Judecătoria Drochia (nr. 272/18, 8 iunie 2010)

Acte ale Inspecției Muncii

384. Raport de activitate al Inspecției Muncii pe anul 2009

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

385. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Оntreprinderea Mixtă Moldo-Cipriotă Societatea Internațională de Asigurări MOLDASIG S.R.L. (nr. 18/1, 14 mai 2010)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

386. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 129, 24 iunie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte