Nr. 110-113 02.07.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

334. Legea instituțiilor financiare (nr. 550-XIII, 21 iulie 1995)

335. Lege cu privire la protecția plantelor (nr. 612-XIV, 1 octombrie 1999)

336. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 382-V, 29 iunie 2010)

337. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 112, 4 iunie 2010)

338. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 379-V, 25 iunie 2010)

339. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 380-V, 25 iunie 2010)

340. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 381-V, 25 iunie 2010)

341. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 383-V, 30 iunie 2010)

342. Decret privind numirea doamnei Aurelia PARPALAC în funcția de judecător la Curtea de Apel Bender (nr. 384-V, 30 iunie 2010)

343. Decret privind numirea domnului Constantin DAMASCHIN în funcția de judecător de instrucție (nr. 385-V, 30 iunie 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

18. Hotărîre privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către Agenția Moldsilva și întreprinderile subordonate în perioada anilor 2008-2009 și auditului de atestare a situațiilor financiare privind mijloacele alocate de la bugetul de stat pe anul 2009 (nr. 25, 22 aprilie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

614. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 526, 24 iunie 2010)

615. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la seriile speciale de înmatriculare a mijloacelor de transport (nr. 527, 24 iunie 2010)

616. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 42 din Legea nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (nr. 530, 24 iunie 2010)

617. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 115-XVI din 9 iunie 2005 cu privire la producția agroalimentară ecologică (nr. 531, 24 iunie 2010)

618. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23 decembrie 2009 (nr. 532, 24 iunie 2010)

619. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2010 nr. 128-XVIII din 23 decembrie 2009 (nr. 533, 24 iunie 2010)

620. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind statutul funcționarului public parlamentar (nr. 534, 24 iunie 2010)

621. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 535, 24 iunie 2010)

622. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru redresarea situației în domeniul siguranței traficului rutier pînă în anul 2014 (nr. 545, 25 iunie 2010)

623. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 548, 28 iunie 2010)

624. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 27 din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 550, 28 iunie 2010)

625. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul III al anului 2010 (nr. 560, 29 iunie 2010)

626. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Vitalie VALCOV (nr. 571, 30 iunie 2010)

627. Hotărîre cu privire la numirea domnului Iurie BODRUG în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Polonia (nr. 572, 30 iunie 2010)

628. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Tatiana PОRVU în funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 573, 30 iunie 2010)

629. Hotărîre cu privire la numirea domnului Valeriu CHIVERI în funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă OSCE și Reprezentant pe lîngă Oficiul Națiunilor Unite de la Viena (nr. 574, 30 iunie 2010)

630. Hotărîre cu privire la numirea domnului Igor BODIU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan (nr. 575, 30 iunie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

387. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Vișanu Oxana (nr. 224, 23 iunie 2010)

Acte ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat

388. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat (nr. 10, 7 mai 2010)

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

389. Ordin privind limitarea provizorie a circulației mijloacelor de transport de mare tonaj pe drumurile Republicii Moldova (nr. 189/174, 16 iunie 2010)

Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

390. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate nr. 64 din 7 decembrie 2006 (nr. 32, 23 iunie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

391. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind fondul de lichidități al asociațiilor de economii și împrumut (nr. 13/11, 1 aprilie 2010)

392. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 24/8, 25 iunie 2010)

393. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Aviatehnologie (nr. 24/9, 25 iunie 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

394. Decizie cu privire la rezultatele monitorizării activității posturilor Bizim Aîdînîc și Eni Ai (nr. 66, 9 iunie 2010)

395. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la autorizația de retransmisie (nr. 67, 9 iunie 2010)

396. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie pentru TELEMAX, RT-TV, NicSil TV (nr. 68, 9 iunie 2010)

397. Decizie cu privire la cesiunea licenței de emisie a CLIMORON-PRIM S.R.L. către ANALITICMEDIA-GRUP S.A. (nr. 72, 9 iunie 2010)