Nr. 114-116 06.07.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

344. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului Compact dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, prin intermediul Corporației Provocările Mileniului, pentru acordarea unui grant destinat Republicii Moldova (nr. 391-V, 30 iunie 2010)

345. Lege pentru ratificarea Acordului Compact dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, prin intermediul Corporației Provocările Mileniului, pentru acordarea unui grant destinat Republicii Moldova (nr. 125, 18 iunie 2010)

346. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 386-V, 30 iunie 2010)

347. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Ioan PAULENCU (nr. 387-V, 30 iunie 2010)

348. Decret privind conferirea Ordinului Credință Patriei clasa III domnului Iurie APOSTOLACHI (nr. 388-V, 30 iunie 2010)

349. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Centrului de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională (nr. 389-V, 30 iunie 2010)

350. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Gheorghe BELICIUC (nr. 390-V, 30 iunie 2010)

351. Decret privind eliberarea domnului Ion GAGIU din funcția de judecător la Judecătoria Soroca (nr. 392-V, 30 iunie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

631. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la statutul persoanelor care exercită funcții dedemnitate publică (nr. 540, 24 iunie 2010)

632. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la parcurile industriale (nr. 542, 24 iunie 2010)

633. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 543, 24 iunie 2010)

634. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Strategiei Securității Naționale a Republicii Moldova (nr. 544, 24 iunie 2010)

635. Hotărîre cu privire la dizolvarea Vistieriei de Stat, modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 549, 28 iunie 2010)

636. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Agenția de Inteligență Financiară a Republicii San Marino privind cooperarea în schimbul de informații referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului și acordarea deplinelor puteri dlui Alexei SECRIERU, vicedirector al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 551, 28 iunie 2010)

637. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de asistență între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Republicii Moldova privind creșterea economică și acordarea deplinelor puteri dlui Victor BODIU, ministru de stat (nr. 552, 28 iunie 2010)

638. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul asigurărilor sociale de stat între Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova și Institutul Național de Securitate Socială al Republicii Bulgaria și acordarea deplinelor puteri doamnei Maria BORTA, președinte al Casei Naționale de Asigurări Sociale (nr. 553, 28 iunie 2010)

639. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării și acordarea deplinelor puteri dlui Gheorghe ȘALARU, ministru al mediului (nr. 554, 28 iunie 2010)

640. Hotărîre cu privire la aprobarea Tratatului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea economică pe anii 2010-2013, întocmit la Minsk la 16 februarie 2010 (nr. 555, 28 iunie 2010)

641. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul asigurărilor sociale de stat între Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova și Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale a României și acordarea deplinelor puteri doamnei Maria BORTA, președinte al Casei Naționale de Asigurări Sociale (nr. 556, 28 iunie 2010)

642. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra Acordului de colaborare între Ministerul Economiei al Republicii Moldova și Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri al României și acordarea deplinelor puteri dlui Valeriu LAZAR, viceprim-ministru, ministru al economiei (nr. 557, 28 iunie 2010)

643. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Federal Elvețian cu privire la facilitarea eliberării vizelor, semnat la Chișinău la 19 mai 2010 (nr. 558, 28 iunie 2010)

644. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor Publice al României privind cooperarea în domeniul finanțelor publice, semnat la București la 19 mai 2010 (nr. 559, 28 iunie 2010)

645. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 (nr. 563, 29 iunie 2010)

646. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 564, 30 iunie 2010)

647. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri (nr. 567, 30 iunie 2010)

648. Hotărîre privind utilizarea pentru investiții a profitului net obținut pe anul 2009 de către Оntreprinderea de Stat Radiocomunicații (nr. 587, 1 iulie 2010)

649. Hotărîre cu privire la lichidarea consecințelor calamităților naturale (nr. 594, 2 iulie 2010)

650. Hotărîre cu privire la predarea religiei în instituțiile de învățămînt (nr. 596, 2 iulie 2010)

651. Hotărîre cu privire la crearea Muzeului victimelor deportărilor și represiunilor politice (nr. 605, 2 iulie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

398. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 75, 9 iunie 2010)

399. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 82, 21 iunie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

400. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare EXCELENT BROKER S.R.L. (nr. 24/3, 25 iunie 2010)

401. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare AUTOBIN-GRUP S.R.L. (nr. 24/4, 25 iunie 2010)

402. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare EXTRA-ASIG S.R.L. (nr. 24/5, 25 iunie 2010)

403. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT Asigurări S.A. (nr. 24/6, 25 iunie 2010)

404. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 24/10, 25 iunie 2010)

405. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 21/5 din 21.04.2005 (nr. 24/11, 25 iunie 2010)

406. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului privind înaintarea pretențiilor față de participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare, activitățile profesioniste ale cărora sînt în proces de lichidare (nr. 24/12, 25 iunie 2010)

407. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut Microîmprumut (nr. 24/13, 25 iunie 2010)

408. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut VOȘCA (nr. 24/14, 25 iunie 2010)

409. Ordonanță cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 54/11-O din 6.11.2008 (nr. 25/1-O, 28 iunie 2010)

Acte ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat

410. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de solicitare și desemnare a avocatului pentru acordarea asistenței juridice de urgență (nr. 8, 19 mai 2009)