Nr. 117-118 09.07.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

352. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 1 din Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (nr. 402-V, 7 iulie 2010)

353. Lege pentru completarea anexei nr. 1 din Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (nr. 70-XVI, 28 martie 2008)

354. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la libertatea de exprimare (nr. 394-V, 2 iulie 2010)

355. Lege cu privire la libertatea de exprimare (nr. 64, 23 aprilie 2010)

356. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică (nr. 395-V, 2 iulie 2010)

357. Lege cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică (nr. 80, 7 mai 2010)

358. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr. 400-V, 6 iulie 2010)

359. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr. 98, 28 mai 2010)

360. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 393-V, 1 iulie 2010)

361. Lege pentru modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 106, 4 iunie 2010)

362. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 396-V, 2 iulie 2010)

363. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 108, 4 iunie 2010)

364. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 71 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 397-V, 2 iulie 2010)

365. Lege pentru modificarea și completarea articolului 71 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 115, 17 iunie 2010)

366. Hotărîre pentru completarea articolului 26 din Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XVI din 28 decembrie 2006 cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice și a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 118, 17 iunie 2010)

367. Hotărîre privind respingerea Raportului anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pe anul 2009 (nr. 129, 18 iunie 2010)

368. Hotărîre privind desfășurarea referendumului republican constituțional (nr. 150, 7 iulie 2010)

369. Decret privind eliberarea din serviciul militar cu termen redus și trecerea în rezervă a militarilor durata serviciului cărora a expirat (nr. 398-V, 2 iulie 2010)

370. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen și trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum și încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus, în noiembrie-decembrie 2010 (nr. 399-V, 2 iulie 2010)

371. Decret privind confirmarea componenței Colegiului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 401-V, 6 iulie 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

15. Aviz asupra inițiativei de revizuire a art. 78 din Constituția Republicii Moldova prin referendum constituțional (nr. 3, 6 iulie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

652. Hotărîre pentru modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 561, 29 iunie 2010)

653. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27 octombrie 2008 (nr. 562, 29 iunie 2010)

654. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor avize și abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 565, 30 iunie 2010)

655. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1104 din 28 noiembrie 1997 (nr. 566, 30 iunie 2010)

656. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 6 din Hotărîrea Guvernului nr. 2 din 16 ianuarie 2010 (nr. 568, 30 iunie 2010)

657. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 569, 30 iunie 2010)

658. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 245 din 4 martie 2008 (nr. 570, 30 iunie 2010)

659. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 576, 30 iunie 2010)

660. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind controlul financiar public intern (nr. 577, 30 iunie 2010)

661. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 578, 30 iunie 2010)

662. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități (2010-2013) (nr. 579, 1 iulie 2010)

663. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului de procedură civilă (nr. 580, 1 iulie 2010)

664. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 581, 1 iulie 2010)

665. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (nr. 582, 1 iulie 2010)

666. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția privind Drepturile Omului și Biomedicina vizînd testările genetice în scopuri medicale, adoptat la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 (nr. 583, 1 iulie 2010)

667. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace cu privire la cooperarea în dezvoltare, semnat la Chișinău la 7 mai 2010 (nr. 584, 1 iulie 2010)

668. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de Оmprumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Programul de Dezvoltare a Serviciilor de Aprovizionare cu Apă Potabilă) (nr. 585, 1 iulie 2010)

669. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Legii privind actele de stare civilă nr. 100-XV din 26 aprilie 2000 (nr. 586, 1 iulie 2010)

670. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 588, 1 iulie 2010)

671. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 589, 1 iulie 2010)

672. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 590, 1 iulie 2010)

673. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea anexei nr. 8 a Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 133-XVIII din 23 decembrie 2009 (nr. 591, 1 iulie 2010)

674. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind formarea Zonei Antreprenoriatului Liber producerea mărfurilor agroindustriale Baștina Cărpineni (nr. 592, 1 iulie 2010)

675. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 593, 1 iulie 2010)

676. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Marele Ducat de Luxemburg, participarea la Reuniunea Consiliului de Cooperare Republica Moldova Uniunea Europeană (Marele Ducat de Luxemburg) și lansarea dialogului privind liberalizarea regimului de vize (Bruxelles, Regatul Belgiei, 13-15 iunie 2010) (nr. 595, 2 iulie 2010)

677. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern (nr. 597, 2 iulie 2010)

678. Hotărîre cu privire la desemnarea coordonatorului național al Republicii Moldova pentru Comunitatea Statelor Independente (nr. 598, 2 iulie 2010)

679. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 6 mai 2010 (nr. 599, 2 iulie 2010)

680. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 358 din 6 mai 2010 (nr. 600, 2 iulie 2010)

681. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 18 din 4 ianuarie 2007 (nr. 601, 2 iulie 2010)

682. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 31 decembrie 2009 (nr. 602, 2 iulie 2010)

683. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 603, 2 iulie 2010)

684. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forțele Armate ale Republicii Moldova (nr. 604, 2 iulie 2010)

685. Hotărîre cu privire la transmiterea în gestionare a mijloacelor financiare alocate în anii 2004-2009 pentru crearea stațiunilor tehnologice de mașini și a mijloacelor provenite din rambursarea creditelor tehnice (nr. 607, 5 iulie 2010)

686. Hotărîre pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Legii nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă (nr. 608, 5 iulie 2010)

687. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 609, 5 iulie 2010)

688. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 612, 5 iulie 2010)

689. Dispoziție (nr. 52-d, 2 iulie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

411. Ordin cu privire la retragerea certificatelor de calificare al auditorului (nr. 87, 30 iunie 2010)

Acte ale Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova

412. Ordin cu privire la respectarea calității lucrărilor de construcții montaj la realizarea investițiilor pentru construcția de locuințe din blocuri locative și încăperilor de menire social-culturală încorporate în ele (nr. 63, 23 iunie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

413. Hotărîre privind accesul la numerele cu tarif special (Premium rate) furnizat în rețelele publice de comunicații electronice (nr. 16, 19 mai 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

414. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 26/1, 1 iulie 2010)

415. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni ASTRAEA (nr. 26/2, 1 iulie 2010)

416. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Companiei de Asigurări ARTAS S.R.L. (nr. 26/4, 1 iulie 2010)

417. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de evaluare a valorilor mobiliare deținute de F.I.N.N. Interinvest- Plus S.A. în proces de lichidare (nr. 26/8, 1 iulie 2010)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

418. Hotărîre privind anunțarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de președinte, vicepreședinte și judecător în unele instanțe judecătorești (nr. 291/19, 22 iunie 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

419. Decizie cu privire la Caietul de sarcini al IPNA Compania Teleradio-Moldova pentru anul 2010 (nr. 73, 22 iunie 2010)

420. Decizie despre modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la autorizația de retransmisie (nr. 75, 22 iunie 2010)

421. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie pentru M-TV și Vis TV (nr. 76, 22 iunie 2010)

422. Decizie cu privire la expirarea valabilității licențelor de emisie pentru studiourile TVK-24 și ART-TV (nr. 79, 22 iunie 2010)

423. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și canalelor TV, anunțat prin Decizia CCA nr. 53 din 22 aprilie 2010 (nr. 80, 28 iunie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte