Nr. 119-120 13.07.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

372. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 411-V, 9 iulie 2010)

373. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 144, 2 iulie 2010)

374. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 77-XVIII din 27 noiembrie 2009 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2010 (nr. 126, 18 iunie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

690. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 735 din 16 iunie 2003 (nr. 606, 5 iulie 2010)

691. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate (nr. 610, 5 iulie 2010)

692. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Lapte și produse lactate (nr. 611, 5 iulie 2010)

693. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru ajutorarea persoanelor sinistrate (nr. 622, 9 iulie 2010)

694. Dispoziție (nr. 53-d, 6 iulie 2010)

695. Dispoziție (nr. 54-d, 8 iulie 2010)

696. Dispoziție (nr. 55-d, 9 iulie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

424. Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 75 din 14 noiembrie 2007 (nr. 34, 1 iulie 2010)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

425. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 128 din 29.06.2006 (nr. 345, 5 iulie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

426. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări TRANSELIT S.R.L. (nr. 24/1, 25 iunie 2010)

427. Ordonanță cu privire la efectuarea controalelor privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. Fetica-Credit, A.E.О. Valea Vîlcului, A.E.О. Ochiul Alb și A.E.О. Ciuciulea (nr. 26/9-O, 1 iulie 2010)

428. Ordonanță cu privire la efectuarea transferului mijloacelor bănești (nr. 26/10-O, 1 iulie 2010)

429. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Оntreprinderii Mixte Moldo-Luxemburgheze Volatil-West Company S.A. (nr. 27/1-O, 5 iulie 2010)

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control

430. Decizie (nr. 26-11/3-22/02-2010, 29 iunie 2010)