Nr. 121-123 16.07.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

375. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 410-V, 9 iulie 2010)

376. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 100, 28 mai 2010)

377. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 403-V, 8 iulie 2010)

378. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 114, 17 iunie 2010)

379. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice (nr. 412-V, 13 iulie 2010)

380. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice (nr. 124, 18 iunie 2010)

381. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (nr. 413-V, 13 iulie 2010)

382. Lege privind modificarea și completarea Legii nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (nr. 128, 18 iunie 2010)

383. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova (nr. 414-V, 13 iulie 2010)

384. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova (nr. 133, 1 iulie 2010)

385. Hotărîre privind misiunile de prevenire și lichidare a consecințelor calamităților naturale din vara anului 2010 (nr. 151, 7 iulie 2010)

386. Hotărîre pentru completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 137-XVIII din 29 decembrie 2009 privind aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli (nr. 172, 9 iulie 2010)

387. Decret privind numirea domnului Valeriu CHIVERI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria, în funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă OSCE și Reprezentant pe lîngă Oficiul Națiunilor Unite de la Viena (nr. 404-V, 8 iulie 2010)

388. Decret privind numirea doamnei Tatiana PОRVU în funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 405-V, 8 iulie 2010)

389. Decret privind numirea domnului Iurie BODRUG în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Polonă (nr. 406-V, 8 iulie 2010)

390. Decret privind numirea domnului Igor BODIU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan (nr. 407-V, 8 iulie 2010)

391. Decret privind constituirea Grupului de monitorizare a implementării Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției și a Planului de acțiuni pentru realizarea ei (nr. 408-V, 8 iulie 2010)

392. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare doamnei Veronique NORTH-MINCA (nr. 409-V, 8 iulie 2010)

393. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 415-V, 13 iulie 2010)

394. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 416-V, 14 iulie 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

16. Decizie pentru respingerea sesizării unui grup de deputați în Parlament privind controlul constituționalității art. 168 alin. (1) și art. 171 din Codul electoral (8 iulie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

697. Hotărîre cu privire la aprobarea Normei privind cerințele igienice la producerea, recoltarea, ambalarea, depozitarea și transportarea fructelor și legumelor proaspete (nr. 613, 6 iulie 2010)

698. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 78 din Constituția Republicii Moldova (nr. 615, 7 iulie 2010)

699. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui aviz și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 616, 7 iulie 2010)

700. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul a două unități de transport de către Primăria orașului Ungheni, primite cu titlu gratuit (donație) (nr. 617, 7 iulie 2010)

701. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 618, 7 iulie 2010)

702. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 137-XVIII din 29 decembrie 2009 privind aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli (nr. 621, 7 iulie 2010)

703. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2010 privind realizarea Strategiei de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015 (nr. 623, 12 iulie 2010)

704. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 624, 12 iulie 2010)

705. Hotărîre cu privire la organizarea sărbătorilor naționale Ziua Independenței și Limba noastră (nr. 626, 12 iulie 2010)

706. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 339 din 23 martie 2005 (nr. 627, 12 iulie 2010)

707. Dispoziție (nr. 57-d, 12 iulie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova

431. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentelor Consiliului Național al Monumentelor Istorice și al Monumentelor For Public (nr. 99, 9 aprilie 2010)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

432. Ordin despre completarea Ordinului nr. 545/215-A din 30.12.2009 Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 459/117-A, 1 iulie 2010)

Acte ale Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova

433. Instrucțiune privind modul de achitare și evidență a taxelor de înscriere și a cotizațiilor lunare de membru de sindicat

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

434. Hotărîre (nr. CNP-31-07/61, 24 iunie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

435. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. DUBĂSARII VECHI (nr. 28/1, 8 iulie 2010)

436. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 28/3, 8 iulie 2010)

437. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 28/4, 8 iulie 2010)

438. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate de intermediere în asigurări și reasigurări a brokerului SOCIETATEA COMERCIALĂ ASIGCAMPION-GRUP BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L. (nr. 28/6, 8 iulie 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

439. Decizie cu privire la respectarea condițiilor de difuzare a publicității în cadrul serviciilor de programe TV (nr. 81, 6 iulie 2010)

440. Decizie cu privire la activitatea Оntreprinderii Divarserv Media S.R.L. (nr. 83, 6 iulie 2010)

441. Decizie cu privire la executarea Hotărîrii Curții de Conturi nr. 22 din 26.03.2010 și a Deciziei CCA nr. 54 din 22.04.2010 (nr. 86, 6 iulie 2010)

442. Decizie cu privire la cesiunea licențelor de emisie ale ОCS PRIME S.R.L. către PRIME TV S.R.L. (nr. 87, 6 iulie 2010)