Nr. 124-125 20.07.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

395. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (nr. 417-V, 14 iulie 2010)

396. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (nr. 116, 17 iunie 2010)

397. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea capitolului VI din Legea viei și vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 (nr. 418-V, 16 iulie 2010)

398. Lege cu privire la modificarea capitolului VI din Legea viei și vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 (nr. 170, 9 iulie 2010)

399. Hotărîre privind numirea în funcție a unui avocat parlamentar (nr. 134, 1 iulie 2010)

400. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 506-XIII din 22 iunie 1995 cu privire la carantina fitosanitară (nr. 136, 1 iulie 2010)

401. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 100-XVIII din 15 decembrie 2009 cu privire la bugetul Parlamentului pentru anul 2010 (nr. 161, 9 iulie 2010)

402. Decret pentru modificarea anexei la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 52-IV din 17 mai 2005 și a Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 53-IV din 17 mai 2005 (nr. 419-V, 16 iulie 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

19. Hotărîre privind Raportul auditului Fondului Ecologic Național pe perioada anilor 2008-2009 (nr. 33, 21 mai 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

708. Hotărîre pentru modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 614, 6 iulie 2010)

709. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 620, 7 iulie 2010)

710. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (nr. 625, 12 iulie 2010)

711. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege cu privire la acordarea facilităților pentru lichidarea consecințelor inundațiilor din vara anului 2010 (nr. 629, 14 iulie 2010)

712. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modul de aplicare a prevederilor articolului 12 și alin. (1) și (2) ale articolului 18 din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 630, 14 iulie 2010)

713. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru ajutorarea persoanelor sinistrate (nr. 631, 14 iulie 2010)

714. Hotărîre cu privire la crearea Comisiei naționale pentru lichidarea consecințelor inundațiilor (nr. 632, 14 iulie 2010)

715. Hotărîre cu privire la unele măsuri de lichidare a consecințelor inundațiilor din luna iulie a anului 2010 (nr. 633, 14 iulie 2010)

716. Hotărîre cu privire la numirea domnului Mihai GRIBINCEA în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei (nr. 634, 16 iulie 2010)

717. Dispoziție (nr. 58-d, 15 iulie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

443. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Ucrainean Natalia (nr. 256, 14 iulie 2010)

444. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Șișianu Maria (nr. 257, 15 iulie 2010)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

445. Ordin cu privire la aprobarea standardelor naționale (nr. 153, 14 iulie 2010)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

446. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 466, 7 iulie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

447. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Societatea de Valori Mobiliare Iuventus-DS S.A. (nr. 28/5-O, 8 iulie 2010)

448. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania Independentă de Asigurări EDICT S.R.L. (nr. 28/7-O, 8 iulie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte