Nr. 135-137 03.08.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

475. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 457-V, 27 iulie 2010)

476. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 102, 28 mai 2010)

477. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 461-V, 28 iulie 2010)

478. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 147, 2 iulie 2010)

479. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (nr. 462-V, 28 iulie 2010)

480. Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (nr. 178, 15 iulie 2010)

481. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză în domeniul securității sociale (nr. 460-V, 28 iulie 2010)

482. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză în domeniul securității sociale (nr. 188, 15 iulie 2010)

483. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 458-V, 28 iulie 2010)

484. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 193, 15 iulie 2010)

485. Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea Amendamentelor la Constituția Organizației Internaționale pentru Migrație (nr. 456-V, 27 iulie 2010)

486. Lege pentru acceptarea Amendamentelor la Constituția Organizației Internaționale pentru Migrație (nr. 201, 16 iulie 2010)

487. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Programul de Dezvoltare a Serviciilor de Aprovizionare cu Apă Potabilă) (nr. 459-V, 28 iulie 2010)

488. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Programul de Dezvoltare a Serviciilor de Aprovizionare cu Apă Potabilă) (nr. 203, 16 iulie 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

23. Hotărîre privind Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 (nr. 37, 4 iunie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

750. Hotărîre cu privire la aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente privind Planul de măsuri pentru realizarea la prima etapă (2009-2011) a Strategiei de dezvoltare economică a Comunității Statelor Independente pînă în anul 2020, semnată la Astana la 22 mai 2009 (nr. 662, 23 iulie 2010)

751. Hotărîre privind acordarea unor scutiri la serviciile de stare civilă prestate contra plată (nr. 671, 30 iulie 2010)

752. Hotărîre privind crearea Comisiei pentru elaborarea sistemului de gestionare a resurselor acvatice și de protecție împotriva inundațiilor (nr. 672, 30 iulie 2010)

753. Hotărîre cu privire la transmiterea unui sistem meteorologic (nr. 673, 30 iulie 2010)

754. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru ajutorarea persoanelor sinistrate (nr. 674, 30 iulie 2010)

755. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 677, 30 iulie 2010)

756. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Alexei BOLDESCU (nr. 678, 30 iulie 2010)

757. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 679, 30 iulie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

487. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice (nr. 93, 19 iulie 2010)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

488. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate al notarului public Caraiman Aurica (nr. 268, 23 iulie 2010)

489. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului public Chirinciuc Galina (nr. 276, 27 iulie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

490. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 31/3, 30 iulie 2010)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

491. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 148, 29 iulie 2010)

492. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 150, 29 iulie 2010)

493. Hotărîre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unor monede jubiliare și comemorative (nr. 151, 29 iulie 2010)