Nr. 138-140 06.08.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

489. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23 decembrie 2009 (nr. 463-V, 30 iulie 2010)

490. Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23 decembrie 2009 (nr. 157, 8 iulie 2010)

491. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 467-V, 30 iulie 2010)

492. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 186, 15 iulie 2010)

493. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la acordarea facilităților pentru lichidarea consecințelor inundațiilor din vara anului 2010 (nr. 479-V, 30 iulie 2010)

494. Lege cu privire la acordarea facilităților pentru lichidarea consecințelor inundațiilor din vara anului 2010 (nr. 191, 15 iulie 2010)

495. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 497-III din 8 februarie 2002 (nr. 471-V, 30 iulie 2010)

496. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 474-V, 30 iulie 2010)

497. Decret privind conferirea Ordinului Republicii (nr. 481-V, 1 august 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

24. Hotărîre privind Raportul auditului regularității utilizării finanțelor publice pentru investiții și reparații capitale în anul 2009 la Ministerul Finanțelor și unii beneficiari (nr. 36, 3 iunie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

758. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului privind folosirea Armatei Naționale la executarea misiunilor de prevenire și lichidare a consecințelor calamităților naturale (nr. 619, 7 iulie 2010)

759. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 443 din 28 mai 2010 (nr. 669, 29 iulie 2010)

760. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 643 din 27 mai 2003 (nr. 670, 30 iulie 2010)

761. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale din România privind colaborarea între Forțele Aeriene (nr. 675, 30 iulie 2010)

762. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Vladimir HOTINEANU, ministru al sănătății (nr. 676, 30 iulie 2010)

763. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 484 din 4 mai 1998 (nr. 680, 30 iulie 2010)

764. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 747 din 24 noiembrie 2009 (nr. 683, 2 august 2010)

765. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 684, 2 august 2010)

766. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 687, 2 august 2010)

767. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 688, 2 august 2010)

768. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în or. Bruxelles, Regatul Belgiei, 26-28 iulie 2010 (nr. 690, 2 august 2010)

769. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 196 din 22 februarie 2007 (nr. 692, 3 august 2010)

770. Hotărîre cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt pentru anul de studii 2010-2011 (nr. 695, 4 august 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

494. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor (nr. 94, 19 iulie 2010)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

495. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale și a partidelor politice (nr. 3336, 16 iulie 2010)

496. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 3337, 16 iulie 2010)