Nr. 379-386 04.11.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

774. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 2406-VII, 26 octombrie 2016)

775. Lege pentru modificarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 228, 23 septembrie 2016)

776. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2418-VII, 2 noiembrie 2016)

777. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 229, 23 septembrie 2016)

778. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții privind înființarea și acordarea privilegiilor și imunităților Reprezentanței Băncii Europene de Investiții în Republica Moldova (nr. 2411-VII, 28 octombrie 2016)

779. Lege cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Europeană de Investiţii privind înfiinţarea şi acordarea privilegiilor şi imunităţilor Reprezentanţei Băncii Europene de Investiţii în Republica Moldova (nr. 240, 13 octombrie 2016)

780. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Mihail FURTUNĂ (nr. 2407-VII, 28 octombrie 2016)

781. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Serghei CEBOTARI (nr. 2408-VII, 28 octombrie 2016)

782. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Ionel-Valentin VLAD (nr. 2409-VII, 28 octombrie 2016)

783. Decret privind aprobarea unei graţieri individuale (nr. 2410-VII, 28 octombrie 2016)

784. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 2412-VII, 31 octombrie 2016)

785. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de Finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă în vederea realizării Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII) (nr. 2413-VII, 31 octombrie 2016)

786. Decret privind eliberarea domnului Vasile LUPU din funcția de judecător la Judecătoria Ungheni (nr. 2414-VII, 31 octombrie 2016)

787. Decret privind eliberarea domnului Iurie ȚÎMBALARI din funcția de judecător la Judecătoria Dondușeni (nr. 2415-VII, 31 octombrie 2016)

788. Decret privind eliberarea domnului Pavel TODICA din funcția de judecător la Judecătoria Bender (nr. 2416-VII, 31 octombrie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

85. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 65g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 2 și art.9 alin. (1) din Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese (nr. 38, 8 iulie 2016)

86. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 101g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unei sintagme din pct.50 al Statutului disciplinar al polițistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.502 din 9 iulie 2013 (termenul desfășurării anchetei de serviciu) (nr. 50, 6 septembrie 2016)

87. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 104a/2016 privind controlul constituţionalităţii articolului 41 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 și a Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2102-VII din 9 iunie 2016 privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 75, 12 octombrie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

34. Hotărîre privind Raportul auditului de conformitate asociat auditului de performanță al sistemului facilităților fiscale și vamale (nr. 34, 29 iulie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1281. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1184, 27 octombrie 2016)

1282. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1185, 27 octombrie 2016)

1283. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a terenurilor degradate proprietate privată (nr. 1186, 28 octombrie 2016)

1284. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1187, 31 octombrie 2016)

1285. Hotărîre cu privire la numirea domnului Iurie RENIŢĂ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Marele Ducat de Luxemburg, prin cumul, cu reşedinţa la Bruxelles (nr. 1188, 31 octombrie 2016)

1286. Hotărîre cu privire la numirea domnului Ştefan GORDA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Macedonia, prin cumul, cu reşedinţa la Sofia (nr. 1189, 31 octombrie 2016)

1287. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de cooperare în domeniul politicii de tineret între Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova și Ministerul Securității Sociale și Muncii al Republicii Lituania, semnat la Vilnius la 5 septembrie 2016 (nr. 1190, 31 octombrie 2016)

1288. Hotărîre cu privire la numirea domnului Aureliu CIOCOI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Socialistă Vietnam, prin cumul, cu reşedinţa la Beijing (nr. 1191, 31 octombrie 2016)

1289. Hotărîre cu privire la numirea domnului Oleg SEREBRIAN, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Danemarcei, prin cumul, cu reşedinţa la Berlin (nr. 1192, 31 octombrie 2016)

1290. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 20 din Legea nr. 138 din 15 iunie 2012 privind sănătatea reproducerii (nr. 1193, 31 octombrie 2016)

1291. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind acordarea reciprocă a loturilor de pămînt pentru Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză şi Ambasada Republicii Populare Chineze în Republica Moldova (nr. 1194, 31 octombrie 2016)

1292. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1195, 31 octombrie 2016)

1293. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 1196, 31 octombrie 2016)

1294. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul legii fondului cinegetic şi protecţiei vînatului (nr. 1197, 31 octombrie 2016)

1295. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 1198, 31 octombrie 2016)

1296. Hotărîre pentru completarea punctului 1 al Hotărîrii Guvernului nr.983 din 19 octombrie 2010 „Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile” (nr. 1199, 31 octombrie 2016)

1297. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007 „Cu privire la aprobarea efectivuluilimită și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Vamal” (nr. 1200, 31 octombrie 2016)

1298. Hotărîre cu privire la acordarea unor plăţi directe proprietarilor de terenuri agricole amplasate după traseul Rîbniţa-Tiraspol în anul 2016 (nr. 1201, 31 octombrie 2016)

1299. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 1202, 31 octombrie 2016)

1300. Hotărîre privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 55 din 30 ianuarie 2012 (nr. 1203, 31 octombrie 2016)

1301. Hotărîre pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2016 (nr. 1204, 31 octombrie 2016)

1302. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii pentru modificarea și completarea Legii nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (nr. 1205, 31 octombrie 2016)

1303. Hotărîre cu privire la Centrul Naţional de Coordonare Integrată a Acţiunilor de Ordine Publică (nr. 1206, 2 noiembrie 2016)

1304. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1208, 2 noiembrie 2016)

1305. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1209, 2 noiembrie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1826. Ordin cu privire la desemnarea LÎ din cadrul Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare pentru efectuarea testelor de competență (nr. 201, 22 octombrie 2016)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1827. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 132, 18 octombrie 2016)

1828. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată la impozitul pe avere (nr. 138, 31 octombrie 2016)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

1829. Ordin cu privire la modificarea ordinelor Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr. 9 din 10.02.2015, nr. 158 din 13.10.2014 și nr. 81 din 08.04.2016 (nr. 215, 12 octombrie 2016)

1830. Ordin cu privire la executarea Prescripției Consiliului Concurenței nr. APD-9/13-01 din 27.07.2016 și a Deciziei Consiliului Concurenței nr. APD-37 din 27.07.2016 (nr. 216, 12 octombrie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1831. Ordin cu privire la verificarea stării de sănătate a candidaţilor la funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţie privind corespunderea pentru exercitarea funcţiei de procuror (nr. 761, 4 octombrie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

1832. Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice cu privire la formarea devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) şi gestionarea surselor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (nr. 806/537A, 18 octombrie 2016)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova şi ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

1833. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.42/1 din 13.03.2012 şi al Ministerului Educaţiei nr.135 din 13.03.2012, cu modificările ulterioare (nr. 186, 11 octombrie 2016, nr. 885, 21 octombrie 2016)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1834. Ordin сu privire la modificarea Ordinului nr. 412-O din 23.09.2014 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind completarea certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor” (nr. 374-O, 13 octombrie 2016)

1835. Ordin cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 391-O, 27 octombrie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1836. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „VIIȘOARA - DOMNEASCĂ” (nr. 52/1, 28 octombrie 2016)

1837. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „BUCOVINA” (nr. 52/3, 28 octombrie 2016)

1838. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare „BROKER ASIST” S.R.L. (nr. 52/4, 28 octombrie 2016)

1839. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 52/5, 28 octombrie 2016)

1840. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „PARTENER-BROKER” S.R.L (nr. 52/6, 28 octombrie 2016)

1841. Ordonanţă cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Asociației de Economii și Împrumut „MICROFIN” (nr. 52/2-O, 28 octombrie 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1842. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Vadim Brînzan (nr. 226, 10 septembrie 2016)

1843. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dna Inna Popenco (nr. 227, 10 septembrie 2016)

1844. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dna Silvia Radu (nr. 228, 10 septembrie 2016)

1845. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Mihail Garbuz (nr. 229, 10 septembrie 2016)

1846. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Anatol Plugaru (nr. 230, 10 septembrie 2016)

1847. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Vasile Tarlev (nr. 231, 10 septembrie 2016)

1848. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dna Maia Laguta (nr. 232, 10 septembrie 2016)

1849. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dna Geta Savițcaia (nr. 233, 10 septembrie 2016)

1850. Hotărîre pentru completarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 180 din 6 septembrie 2016 „Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dna Vitalia Pavlicenco” (nr. 234, 10 septembrie 2016)

1851. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Italiene în Republica Moldova, în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 235, 10 septembrie 2016)

1852. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Marian Lupu în calitate de candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 236, 10 septembrie 2016)

1853. Hotărîre cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016 (nr. 237, 13 septembrie 2016)

1854. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Democrație, Egalitate, Cooperare, Accesibilitate și Suport” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 238, 13 septembrie 2016)

1855. Hotărîre cu privire la stabilirea numărului persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 239, 13 septembrie 2016)

1856. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016 (nr. 240, 13 septembrie 2016)

1857. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobîndă acordat concurenților electorali la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016 (nr. 241, 13 septembrie 2016)

1858. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul al doilea pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016 (nr. 242, 13 septembrie 2016)

1859. Hotărîre cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale de circumscripţie la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016 (nr. 243, 13 septembrie 2016)

1860. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 203 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Edineț nr. 16” (nr. 244, 13 septembrie 2016)

1861. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Mihai Ghimpu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Liberal din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 245, 13 septembrie 2016)

1862. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități (nr. 246, 13 septembrie 2016)

1863. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Florești (nr. 247, 13 septembrie 2016)

1864. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 248, 13 septembrie 2016)

1865. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Taraclia (nr. 249, 13 septembrie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1866. Decizie cu privire la examinarea cererilor de prelungire de drept a licenţelor de emisie (nr. 26/149, 7 octombrie 2016)

1867. Decizie cu privire la examinarea contestației dlui Vadim MOȚARSCHI, reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Marian LUPU, remisă de către CEC (nr. 27/157, 17 octombrie 2016)

1868. Decizie cu privire la reperfectarea condiţiilor la licenţa de emisie eliberată „Media Resurse” S.R.L. pentru postul de televiziune „ALT TV” (nr. 27/159, 17 octombrie 2016)

1869. Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizaţiei de retransmisie (nr. 27/160, 17 octombrie 2016)

1870. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a întreprinderii „RAVIVALNIS” SRL (nr. 27/161, 17 octombrie 2016)

1871. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului hotărîrii de Guvern privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 240 din 08 mai 2015 (nr. 27/162, 17 octombrie 2016)

1872. Decizie cu privire la neprezentarea informaţiei privind volumul de emisie electorală şi difuzarea spoturilor de educaţie electorală şi informare a alegătorilor plasată de către radiodifuzori în perioada 30 septembrie – 9 octombrie 2016 (nr. 29/170, 24 octombrie 2016)

1873. Decizie cu privire la prelungirea de drept a licenţei de emisie eliberată AO „Info Mingir” pentru postul de radio „Radio Naţional FM” (nr. 29/171, 24 octombrie 2016)

1874. Decizie cu privire la examinarea şi avizarea proiectului hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea Strategiei pentru asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi în Republica Moldova pe anii 2017-2021 şi a planului de acţiuni al acesteia” (nr. 29/172, 24 octombrie 2016)

1875. Decizie cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, „Accent TV”, „Pro TV Chişinău”, „Jurnal TV”, „N 4”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova”, „NTV Moldova” şi „RTR Moldova” la capitolul respectării legislaţiei electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova), pentru perioada 10-19 octombrie 2016 (nr. 30/173, 28 octombrie 2016)

1876. Decizie cu privire la anunţarea Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2016 (nr. 30/179, 28 octombrie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1877. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, preşedinte al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție (nr. 701/29, 18 octombrie 2016)

1878. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de vicepreşedinte al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție (nr. 702/29, 18 octombrie 2016)

1879. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 655/27 din 4 octombrie 2016 cu privire la unele chestiuni ce țin de concursurile privind suplinirea funcției de judecător în unele instanțe judecătorești anunțate anterior.

1880. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 677/29 din 18 octombrie 2016 cu privire la demersul președintelui Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, Oleg Melniciuc, referitor la transferul temporar al judecătorului Natalia Clevadî de la Judecătoria Bălți.

1881. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 679/29 din 18 octombrie 2016 cu privire la demersul președintelui interimar al Judecătoriei Rezina, Olga Gangal, referitor la transferul temporar al unui judecător din cadrul judecătoriilor.

Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

1882. Hotărîre cu privire la acreditarea Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova (nr. AC-5/1, 11 octombrie 2016)

Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică

1883. Decizie cu privire la înregistrarea stemei și drapelului Societății Științifice de Bulgaristică din Republica Moldova în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 474-IV.02, 8 septembrie 2016)

1884. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Colegiului Naţional al Poliţiei de Frontieră al Departamentului Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 475-IV.01, 8 septembrie 2016)

1885. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Serviciului Stare Civilă al Ministerului Justiţiei în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 476-IV.01, 8 septembrie 2016)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1886. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat al Cererii privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin eșalonare sau amînare și procedura examinării acesteia (nr.1030, 26 octombrie 2016)

1187. Ordin cu privire la modificarea și abrogarea unor Ordine ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (nr. 1115, 1 noiembrie 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1888. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 269, 17 octombrie 2016)

1889. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 292, 27 octombrie 2016)

1890. Hotărîre сu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 293, 27 octombrie 2016)

1891. Hotărîre сu privire la abrogarea Politicii de supraveghere a sistemului de plăți în Republica Moldova (nr. 298, 27 octombrie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte