Nr. 141-144 10.08.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

498. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (nr. 464-V, 30 iulie 2010)

499. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (nr. 176, 15 iulie 2010)

500. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 475-V, 30 iulie 2010)

501. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 179, 15 iulie 2010)

502. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 465-V, 30 iulie 2010)

503. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 183, 15 iulie 2010)

504. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 7 din Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (nr. 466-V, 30 iulie 2010)

505. Lege pentru modificarea articolului 7 din Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (nr. 184, 15 iulie 2010)

506. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 468-V, 30 iulie 2010)

507. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 187, 15 iulie 2010)

508. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 478-V, 30 iulie 2010)

509. Lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 194, 15 iulie 2010)

510. Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea alineatului (2) din articolul 108 al Legii cooperației de consum nr. 1252-XIV din 28 septembrie 2000 (nr. 477-V, 30 iulie 2010)

511. Lege pentru abrogarea alineatului (2) din articolul 108 al Legii cooperației de consum nr. 1252-XIV din 28 septembrie 2000 (nr. 196, 15 iulie 2010)

512. Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea Amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internațional privind perfecționarea dreptului de vot și participarea în cadrul Fondului Monetar Internațional și privind extinderea împuternicirilor investiționale ale Fondului Monetar Internațional (nr. 469-V, 30 iulie 2010)

513. Lege pentru acceptarea Amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internațional privind perfecționarea dreptului de vot și participarea în cadrul Fondului Monetar Internațional și privind extinderea împuternicirilor investiționale ale Fondului Monetar Internațional (nr. 202, 16 iulie 2010)

514. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace cu privire la cooperarea în dezvoltare (nr. 470-V, 30 iulie 2010)

515. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace cu privire la cooperarea în dezvoltare (nr. 204, 16 iulie 2010)

516. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 476-V, 30 iulie 2010)

517. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 206, 16 iulie 2010)

518. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 472-V, 30 iulie 2010)

519. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de voluntari-participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova (nr. 473-V, 30 iulie 2010)

520. Decret privind conferirea de titluri onorifice unui grup de artiști ai Teatrului Municipal Satiricus Ion Luca Caragiale (nr. 480-V, 1 august 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

19. Hotărîre privind interpretarea art. 80 alin. (4) din Constituția Republicii Moldova (nr. 18, 3 august 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

25. Hotărîre privind Raportul auditului performanței în domeniul mediului gestionarea deșeurilor menajere solide Sînt necesare îmbunătățiri în reglementarea sistemului de gestionare și eliminare a deșeurilor menajere solide din Republica Moldova (nr. 35, 1 iunie 2010)

26. Hotărîre privind Raportul auditului regularității executării mijloacelor bugetului de stat pe anul 2009 la Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor (nr. 41, 10 iunie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

771. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 681, 30 iulie 2010)

772. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 682, 30 iulie 2010)

773. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității (nr. 685, 2 august 2010)

774. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport, procurat de către Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu (nr. 686, 2 august 2010)

775. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 689, 2 august 2010)

776. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri (nr. 691, 2 august 2010)

777. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unui autovehicul (nr. 693, 3 august 2010)

778. Hotărîre cu privire la aprobarea Contribuției (propunerilor) Republicii Moldova la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (nr. 694, 4 august 2010)

779. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Carne materie primă. Producerea, importul și comercializarea (nr. 696, 4 august 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a Republicii Moldova

497. Ordin cu privire la crearea Comisiei de acreditare (nr. 160, 27 iulie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

498. Dispoziție privind exercitarea controlului de stat asupra respectării legislației cu privire la protecția concurenței pe piața achiziționării merelor pentru procesare (nr. AA-36, 29 iulie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

499. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări EUROASIG GRUP S.R.L. (nr. 29/2, 15 iulie 2010)

500. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat a valorilor mobiliare (nr. 31/1, 30 iulie 2010)

501. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Unității medico-sanitare nr. 8 MAGNIFIC S.A. (nr. 31/2, 30 iulie 2010)

502. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de procurare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Fertilitatea din Strășeni (nr. 31/4, 30 iulie 2010)

503. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Compania de Asigurări IDEEA ASIGURĂRI S.A. (nr. 31/6, 30 iulie 2010)

504. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței eliberate Societății Comerciale VESTECOM PLUS BROKER DE ASIGURARE S.R.L. (nr. 31/7, 30 iulie 2010)

505. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare EXTRA-ASIG S.R.L. (nr. 31/8, 30 iulie 2010)

506. Hotărîre cu privire la licența Societății Comerciale AV BROKER de ASIGURARE REASIGURARE S.R.L. (nr. 31/9, 30 iulie 2010)

507. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 31/10, 30 iulie 2010)

508. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței Companiei de Asigurări KLASSIKA ASIGURĂRI S.A. (nr. 31/11, 30 iulie 2010)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

509. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea plasării publicității electorale pe panourile publicitare în perioada electorală (nr. 3338, 16 iulie 2010)

510. Hotărîre cu privire la înregistrarea Partidului Național Liberal în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 și confirmarea reprezentantului în Comisia Electorală Centrală (nr. 3340, 20 iulie 2010)

511. Hotărîre cu privire la înregistrarea Partidului Politic Partidul Socialiștilor din Moldova Patria-Rodina în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 și confirmarea reprezentantului în Comisia Electorală Centrală (nr. 3341, 20 iulie 2010)

512. Hotărîre cu privire la înregistrarea Partidului Republican din Moldova în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 și confirmarea reprezentantului în Comisia Electorală Centrală (nr. 3342, 20 iulie 2010)

513. Hotărîre cu privire la înregistrarea Partidului Politic Partidul Ecologist Alianța Verde din Moldova în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 și confirmarea reprezentantului în Comisia Electorală Centrală (nr. 3343, 20 iulie 2010)

514. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul doi pentru organizarea și desfășurarea referendumului republican constituțional din 5 septembrie 2010 (nr. 3344, 20 iulie 2010)

515. Hotărîre cu privire la stabilirea numărului de persoane de încredere ale participanților la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 (nr. 3345, 20 iulie 2010)

516. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală (nr. 3353, 20 iulie 2010)

517. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind înregistrarea prealabilă a cetățenilor Republicii Moldova aflați în străinătate (nr. 3354, 20 iulie 2010)

518. Hotărîre cu privire la înregistrarea Partidului Conservator în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 și confirmarea reprezentantului în Comisia Electorală Centrală (nr. 3357, 23 iulie 2010)

519. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul doi pentru organizarea și desfășurarea referendumului republican constituțional din 5 septembrie 2010 (nr. 3358, 23 iulie 2010)

520. Hotărîre cu privire la securizarea procesului de votare la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 (nr. 3359, 23 iulie 2010)