Nr. 145-147 13.08.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

521. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru al Literaturii domnului Iurie COLESNIC (nr. 482-V, 8 august 2010)

522. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Elena BEJENARU și domnilor Pavel CABA și Procopie PERJAN (nr. 483-V, 8 august 2010)

523. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 484-V, 10 august 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

27. Hotărîre privind Raportul auditului executării bugetului raional Căușeni pe anul 2009 (nr. 42, 17 iunie 2010)

28. Hotărîre privind Raportul auditului executării mijloacelor bugetului de stat pe anul 2009 la Serviciul Grăniceri (nr. 43, 18 iunie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

780. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 (nr. 697, 5 august 2010)

781. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 698, 6 august 2010)

782. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 699, 6 august 2010)

783. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova și România în domeniul securității sociale, semnat la București la 27 aprilie 2010 (nr. 700, 6 august 2010)

784. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a domnului Ion URSU (nr. 701, 6 august 2010)

785. Hotărîre privind rechemarea din funcție a domnului Eduard MELNIC (nr. 702, 6 august 2010)

786. Hotărîre cu privire la numirea domnului Igor MUNTEANU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii (nr. 703, 6 august 2010)

787. Hotărîre cu privire la numirea domnului Mihai BALAN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Elenă (nr. 704, 6 august 2010)

788. Hotărîre cu privire la numirea domnului Alexandru PRIGORSCHI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria (nr. 705, 6 august 2010)

789. Hotărîre cu privire la numirea domnului Alexei CRACAN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Letonia (nr. 706, 6 august 2010)

790. Hotărîre cu privire la numirea domnului Valeriu TUREA în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză (nr. 707, 6 august 2010)

791. Hotărîre cu privire la numirea domnului Alexandru CODREANU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Ungară (nr. 708, 6 august 2010)

792. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 709, 6 august 2010)

793. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexele nr. 1-6 la Hotărîrea Guvernului nr. 928 din 13 august 2007 (nr. 710, 6 august 2010)

794. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor, pentru semnarea Acordului de Avans între Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare pentru pregătirea Proiectului e-Transformare a Guvernării (nr. 712, 9 august 2010)

795. Hotărîre privind acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor, pentru semnarea Acordului de finanțare cu privire la politicile de dezvoltare pentru recuperarea economică între Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 713, 9 august 2010)

796. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor, pentru semnarea Acordului de finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare pentru realizarea proiectului Managementul dezastrelor și riscurilor climatice în Moldova (nr. 714, 9 august 2010)

797. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 777 din 27 noiembrie 2009 (nr. 715, 10 august 2010)

798. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 633 din 14 iulie 2010 (nr. 716, 10 august 2010)

799. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 718, 10 august 2010)

800. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 719, 10 august 2010)

801. Hotărîre cu privire la reglementarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2010-2011 (nr. 721, 10 august 2010)

802. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 722, 10 august 2010)

803. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 723, 10 august 2010)

804. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 724, 10 august 2010)

805.Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 725, 10 august 2010)

806.Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 726, 10 august 2010)

807.Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 727, 10 august 2010)

808.Hotărîre cu privire la ziua de odihnă din luna august 2010 (nr. 728, 10 august 2010)

809.Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind finanțarea procurării locuințelor pentru persoanele care au suferit în urma inundațiilor din vara anului 2010 (nr. 729, 10 august 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

521. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor nr. 1 la Recomandările metodice privind tranziția de la Standardele Naționale de Contabilitate la Standardele Internaționale de Raportare Financiară (nr. 101, 4 august 2010)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

522. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările Aeronautice Civile RAC-AOC Certificarea operatorilor aerieni (nr. 177, 17 iunie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

523. Hotărîre cu privire la asigurarea executării prevederilor legale din domeniul protecției drepturilor utilizatorilorfinali (nr. 22, 2 august 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

524. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de vînzare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Imperial Vin (nr. 32/2, 6 august 2010)

Acte ale Casei Naționale de Asigurări Sociale

525. Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la situația din 1 ianuarie 2010

526. Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli la situația din 1 ianuarie 2010

527. Darea de seamă privind îndeplinirea planului de contingente și beneficiarii plăților din bugetul asigurărilor sociale de stat (la situația din 1 ianuarie 2010)

Acte ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

528. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului CNAM nr. 61-A din 8.04.2005 (nr. 137-A, 5 august 2010)