Nr. 148-149 17.08.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

524. Decret privind constituirea Comisiei de selectare și admitere a Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 485-V, 12 august 2010)

525. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din sistemul financiar (nr. 486-V, 13 august 2010)

526. Decret privind rechemarea domnului Ion URSU din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Elenă (nr. 488-V, 16 august 2010)

527. Decret privind rechemarea domnului Eduard MELNIC din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Letonia (nr. 489-V, 16 august 2010)

528. Decret privind numirea domnului Igor MUNTEANU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii (nr. 490-V, 16 august 2010)

529. Decret privind numirea domnului Mihai BALAN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Elenă (nr. 491-V, 16 august 2010)

530. Decret privind numirea domnului Alexandru PRIGORSCHI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgară (nr. 492-V, 16 august 2010)

531. Decret privind numirea domnului Alexei CRACAN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Letonia (nr. 493-V, 16 august 2010)

532. Decret privind numirea domnului Valeriu TUREA în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză (nr. 494-V, 16 august 2010)

533. Decret privind numirea domnului Alexandru CODREANU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Ungară (nr. 495-V, 16 august 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

29. Hotărîre privind Raportul auditului utilizării resurselor financiare destinate lichidării consecințelor inundațiilor din anul 2008 (nr. 50, 2 iulie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

810. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social Locuință protejată și a Standardelor minime de calitate (nr. 711, 9 august 2010)

811. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1507 din 31 decembrie 2008 (nr. 717, 10 august 2010)

812. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 603 din 2 iulie 1997 (nr. 720, 10 august 2010)

813. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 730, 11 august 2010)

814. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 731, 11 august 2010)

815. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare dintre ministerele afacerilor interne (poliție) ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul combaterii traficului de persoane, acordarea deplinelor puteri dlui Victor CATAN, ministru al afacerilor interne, și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 732, 11 august 2010)

816. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova și Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice al Republicii Bulgaria și acordarea deplinelor puteri domnului Marcel RĂDUCAN, ministru al construcțiilor și dezvoltăriiregionale (nr. 733, 11 august 2010)

817. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Chișinău la 28 iunie 2010 (nr. 734, 11 august 2010)

818. Hotărîre cu privire la admiterea la studii superioare de masterat profesional în cadrul Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova în anul de învățămînt 2010-2011 (nr. 735, 11 august 2010)

819. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 736, 11 august 2010)

820. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexele nr. 3-5 la Hotărîrea Guvernului nr. 1083 din 26 octombrie 2000 (nr. 737, 11 august 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționalenbsp; a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

529. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 99, 4 august 2010)

530. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 102, 5 august 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

531. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări VICTORIA ASIGURĂRI S.R.L. (nr. 29/3, 15 iulie 2010)

532. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni GEST-CAPITAL (nr. 32/4, 6 august 2010)

533. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări IDEEA ASIGURĂRI S.A. (nr. 32/5, 6 august 2010)

534. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății Comerciale T.A.T.I. GRUP BROKER DE ASIGURARE S.R.L. (nr. 32/6, 6 august 2010)

535. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare ASIGVITAL S.R.L. (nr. 32/7, 6 august 2010)

536. Ordonanță cu privire la efectuarea controalelor complexe privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. MIHAILENI, A.E.О. PRUT-VĂRATIC, A.E.О. SCULENI și A.E.О. BUSINESS CREDIT (nr. 32/1-O, 6 august 2010)