Nr. 150-152 20.08.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

534. Decret privind eliberarea domnului Mihai BALAN din funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele de politică externă și integrare europeană (nr. 487-V, 16 august 2010)

535. Decret privind numirea domnului Vladimir LUPAN în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele de politică externă (nr. 496-V, 16 august 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

30. Hotărîre cu privire la Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2009 (nr. 53, 6 iulie 2010)

31. Hotărîre privind Raportul auditului asupra datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2009 (nr. 54, 6 iulie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

821. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 839 din 17 decembrie 2009 (nr. 738, 11 august 2010)

822. Hotărîre cu privire la instituirea premiilor pentru rezultatele obținute la recoltarea culturilor cerealiere și leguminoase de prima grupă în anul 2010 (nr. 739, 16 august 2010)

823. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 20 din Legea nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deșeurile de producție și menajere (nr. 740, 16 august 2010)

824. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a infrastructurii de piață pentru produselea groalimentare (nr. 741, 17 august 2010)

825. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2010 nr. 128-XVIII din 23 decembrie 2009 (nr. 742, 18 august 2010)

826. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 745, 18 august 2010)

827. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor instituții de învățămînt secundar profesional (nr. 749, 18 august 2010)

828. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.652 din 27 iulie 2010 (nr. 756, 18 august 2010)

829. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 757, 18 august 2010)

830. Hotărîre cu privire la aprobarea cuantumului premiilor pentru performanțele obținute la ediția I a Jocurilor Olimpice de Tineret din anul 2010, or. Singapore (Republica Singapore) (nr. 758, 18 august 2010)

831. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 759, 18 august 2010)

832. Hotărîre pentru aprobarea Statutului Instituției publice Centrul de Guvernare Electronică (E-Government) (nr. 760, 18 august 2010)

833. Dispoziție nr. 63-d, 12 august 2010

834. Dispoziție nr. 64-d, 18 august 2010

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

537. Ordin privind unele măsuri de intensificare a controlului de stat asupra calității și inofensivității producției alcoolice (nr. 161, 29 iulie 2010)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

538. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 14 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 278-O, 26 iulie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

539. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la conținutul, modul de întocmire, prezentare și publicare a raportului anual asupra valorilor mobiliare al societății pe acțiuni (nr. 18/10, 14 mai 2010)

540. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 32/3, 6 august 2010)

541. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 33/1, 12 august 2010)

542. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 33/2, 12 august 2010)

543. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Societății de Broker de Asigurare Reasigurare SEMASIG PRIM S.R.L. (nr. 33/6, 12 august 2010)

544. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare HERMINA S.R.L. (nr. 33/7, 12 august 2010)

545. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare OMEGA-BROKER S.R.L. (nr. 33/8, 12 august 2010)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

546. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind întocmirea, administrarea, transmiterea și actualizarea listelor electorale (nr. 3364, 23 iulie 2010)

547. Hotărîre cu privire la demersul Guvernului Republicii Moldova nr. 2204/45 din 20 iulie 2010 privind organizarea secțiilor de votare din străinătate pentru referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 (nr. 3368, 23 iulie 2010)

548. Hotărîre cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale administrației publice centrale și altor instituții ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a referendumului republican constituțional din 5 septembrie 2010 (nr. 3384, 30 iulie 2010)

549. Hotărîre cu privire la înregistrarea Partidului Umanist din Moldova în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 și confirmarea reprezentantului în Comisia Electorală Centrală (nr. 3385, 30 iulie 2010)

550. Hotărîre cu privire la înregistrarea Mișcării Social-Politice a Romilor din Republica Moldova în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 și confirmarea reprezentantului în Comisia Electorală Centrală (nr. 3386, 30 iulie 2010)

551. Hotărîre cu privire la înregistrarea Partidului Național Român în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 și confirmarea reprezentantului în Comisia Electorală Centrală (nr. 3387, 30 iulie 2010)

552. Hotărîre cu privire la înregistrarea Partidului Muncii în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 și confirmarea reprezentantului în Comisia Electorală Centrală (nr. 3388, 30 iulie 2010)

553. Hotărîre cu privire la înregistrarea Mișcării social-politice Forța Nouă în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 și confirmarea reprezentantului în Comisia Electorală Centrală (nr. 3389, 30 iulie 2010)

554. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului și textului buletinului de vot pentru referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 (nr. 3390, 30 iulie 2010)

555. Hotărîre privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de vot cu urna mobilă (nr. 3391, 30 iulie 2010)

556. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 3392, 30 iulie 2010)

557. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenților electorali (nr. 3404, 30 iulie 2010)

558. Hotărîre privind modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Arhivei Comisiei Electorale Centrale (nr. 3405, 30 iulie 2010)

559. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 3406, 30 iulie 2010)