Nr. 153-154 24.08.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decreteale Președintelui Republicii Moldova

536. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul cu privire la mărimea taxei de stat și ordinea încasării ei la examinarea litigiilor economice dintre subiecții economici ai diferitelor state din 24 decembrie 1993 (nr. 497-V, 18 august 2010)

537. Decret privind acordarea deplinelor puteri doamnei Tatiana LAPICUS, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU la Geneva (nr. 498-V, 18 august 2010)

538. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 499-V, 18 august 2010)

539. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 500-V, 20 august 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

20. Hotărîre privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 19, 17 august 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

32. Hotărîre privind Raportul auditului performanței Implementarea proiectelor de investiții în întreprinderile vinicole (nr. 45, 22 iunie 2010)

33. Hotărîre privind Raportul auditului executării fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2009 și Raportul auditului gestionării mijloacelor financiare de către unele instituții medico-sanitare publice în anul 2009 (nr. 46, 25 iunie 2010)

34. Hotărîre privind Raportul auditului regularității administrării și întrebuințării resurselor financiare publice pentru investițiile și reparațiile capitale la Aparatul președintelui raionului Dubăsari pe anul 2009 și utilizării acestora pe perioada anilor 2004-2008 (nr. 55, 6 iulie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

835. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 743, 18 august 2010)

836. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 476 din 17 aprilie 2002 (nr. 744, 18 august 2010)

837. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind colaborarea în domeniul migrației de muncă și activității provizorii de muncă a lucrătorilor migranți pe teritoriul Republicii Moldova și Federației Ruse (nr. 747, 18 august 2010)

838. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de amendare a Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, acordate de instituții de învățămînt acreditate în Republica Moldova și România, semnat la Chișinău la 20 iunie 1998, și acordarea deplinelor puteri domnului Leonid BUJOR, ministru al educației (nr. 748, 18 august 2010)

839. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Programului de colaborare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Ministerul Culturii al Republicii Populare Chineze pentru anii 2010-2014 și acordarea deplinelor puteri domnului Boris FOCȘA, ministru al culturii (nr. 750, 18 august 2010)

840. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea și schimbul de informații în domeniul combaterii contravențiilor fiscale, semnat la Baku, la 23 aprilie 2008 (nr. 751, 18 august 2010)

841. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Serviciul de Monitorizare Financiară din cadrul Băncii Naționale a Republicii Azerbaidjan privind schimbul de informații în scopul prevenirii legalizării mijloacelor bănești obținute ilegal sau altor bunuri și finanțării terorismului și acordarea deplinelor puteri domnului Viorel CHETRARU, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 752, 18 august 2010)

842. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului pentru amendarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chișinău, la 21 februarie 1995 (nr. 753, 18 august 2010)

843. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române din Ministerul Administrației și Internelor al României (nr. 754, 18 august 2010)

844. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între statele membre ale Rețelei de Sănătate în Europa de Sud-Est cu privire la aranjamentele țării gazdă vizînd sediul Secretariatului Rețelei de Sănătate în Europa de Sud-Est, semnat de către Republica Moldova la 12 iulie 2010 (nr. 755, 18 august 2010)

845. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Comunitar de Dezvoltare Timpurie a Copiilor de 3-(6)7 ani, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 567 din 10 septembrie 2009 (nr. 761, 19 august 2010)

846. Hotărîre cu privire la listele candidaților la acordarea Bursei Președintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2010-2011 (nr. 762, 19 august 2010)

847. Hotărîre cu privire la aprobarea listelor studenților din instituțiile de învățămînt superior (ciclurile I și II) și elevilor din instituțiile de învățămînt mediu de specialitate cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2010- 2011 (nr. 763, 19 august 2010)

848. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la instruirea cetățenilor străini și apatrizilor în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 746 din 21 iunie 2003 (nr. 764, 19 august 2010)

849. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților pentru lichidarea consecințelor inundațiilor din vara anului 2010 (nr. 765, 20 august 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

560. Ordin cu privire la rezultatele atestării de stat a fermelor zootehnice de prăsilă (nr. 158, 19 iulie 2010)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

561. Ordin cu privire la aprobarea designului cartelelor tahografice (nr. 226, 16 august 2010)