Nr. 129-130 28.08.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

438. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 133-XVIII din 23 decembrie 2009 (nr. 451-V, 23 iulie 2010)

439. Lege pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 133-XVIII din 23 decembrie 2009 (nr. 192, 15 iulie 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

18. Decizie pentru respingerea sesizării unui grup de deputați în Parlament privind controlul constituționalității punctelor 65, 67 și 68 art. I din Legea nr. 119 din 18 iunie 2010 Pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (12 iulie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

722. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului cu privire la cooperarea între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova și Departamentul de Grăniceri al Consiliului Poliției și Pazei Frontierei al Republicii Estonia și acordarea deplinelor puteri dlui Alexei ROIBU, director general al Serviciului Grăniceri (nr. 635, 19 iulie 2010)

723. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Programului de cooperare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Ministerul Culturii al Republicii Bulgaria pentru anii 2010-2012 și acordarea deplinelor puteri domnului Boris FOCȘA, ministru al culturii (nr. 636, 19 iulie 2010)

724. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei privind interacțiunea în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene și acordarea deplinelor puteri dlui Tudor BALIȚCHI, director general al Serviciului Vamal (nr. 637, 19 iulie 2010)

725. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de recunoaștere reciprocă a rezultatelor încercărilor metrologice, aprobării de model, atestării metrologice, verificării metrologice și etalonării mijloacelor de măsurare, de asemenea a rezultatelor competenței tehnice a laboratoarelor care efectuează încercări metrologice, verificări metrologice sau etalonări ale mijloacelor de măsurare, semnat la Astana la 7 decembrie 2006 (nr. 639, 19 iulie 2010)

726. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an (nr. 640, 19 iulie 2010)

727. Hotărîre cu privire la instalarea plăcii comemorative Nicolai Filipp (nr. 642, 19 iulie 2010)

728. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 364 din 27 martie 2003 (nr. 643, 19 iulie 2010)

729. Hotărîre cu privire la desemnarea autorităților competente abilitate cu atribuții și responsabilități referitoare la produsele cu denumiri de origine și indicații geografice și la specialitățile tradiționale garantate și a autorităților competente responsabile de controalele oficiale privind conformitatea acestor produse (nr. 644, 19 iulie 2010)

730. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a despăgubirilor acordate proprietarilor de animale sacrificate, ucise sau altfel afectate în urma lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor (nr. 645, 19 iulie 2010)

731. Hotărîre cu privire la aprobarea listei substanțelor minerale utile de importanță națională (nr. 646, 20 iulie 2010)

732. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 647, 20 iulie 2010)

733. Hotărîre cu privire la completarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 30 septembrie 2005 (nr. 648, 20 iulie 2010)

734. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 495 din 11 mai 2004 (nr. 649, 20 iulie 2010)

735. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 650, 20 iulie 2010)

736. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind modul de stabilire și plată a ajutorului de deces, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1442 din 19 decembrie 2006 (nr. 651, 20 iulie 2010)

737. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a economiei naționale și a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2010-2011 (nr. 652, 20 iulie 2010)

738. Hotărîre cu privire la transmiterea digurilor de protecție antiviitură, proprietate publică a unităților administrativteritoriale, în proprietate publică a statului (nr. 653, 20 iulie 2010)

739. Hotărîre cu privire la instalarea plăcii comemorative Academicianul Ilie Untilă (nr. 655, 21 iulie 2010)

740. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al României, semnat la București la 20 mai 2010 (nr. 656, 22 iulie 2010)

741. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar cu privire la colaborarea în domeniul culturii, semnat la Doha la 30 mai 2010 (nr. 657, 22 iulie 2010)

742. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 658, 22 iulie 2010)

743. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei bunurilor indigene, ce urmează a fi achiziționate de către autoritățile contractante de la producătorii autohtoni (nr. 665, 23 iulie 2010)

744. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 (nr. 666, 23 iulie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

454. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 92, 14 iulie 2010)

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

455. Ordin cu privire la aprobarea plăților de închiriere a manualelor pentru învățămîntul gimnazial și liceal în anul de studii 2010-2011 (nr. 351, 24 mai 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

456. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 18/9 din 14.05.2010 Cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 29/6, 15 iulie 2010)

457. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Companiei de Asigurare GALAS S.A. (nr. 29/8, 15 iulie 2010)

458. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare GLOBAL BROKER S.R.L. (nr. 29/12, 15 iulie 2010)

459. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale unor societăți pe acțiuni (nr. 29/4-O, 15 iulie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale de Asigurări Sociale

460. Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2008

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

461. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului suplimentar pentru suplinirea a două funcții de inspectorjudecător în Inspecția judiciară de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 352/22, 13 iulie 2010)