Nr. 155-158 03.09.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

540. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la serviciile sociale (nr. 520-V, 26 august 2010)

541. Lege cu privire la serviciile sociale (nr. 123, 18 iunie 2010)

542. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 503-V, 23 august 2010)

543. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 127, 18 iunie 2010)

544. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la eficiența energetică (nr. 508-V, 24 august 2010)

545. Lege cu privire la eficiența energetică (nr. 142, 2 iulie 2010)

546. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 509-V, 24 august 2010)

547. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 152, 8 iulie 2010)

548. Decret pentru promulgarea Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (nr. 528-V, 26 august 2010)

549. Lege privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (nr. 163, 9 iulie 2010)

550. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 522-V, 26 august 2010)

551. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 167, 9 iulie 2010)

552. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 504-V, 23 august 2010)

553. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 173, 9 iulie 2010)

554. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor zootehnice (nr. 516-V, 25 august 2010)

555. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor zootehnice (nr. 177, 15 iulie 2010)

556. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (nr. 510-V, 24 august 2010)

557. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (nr. 180, 15 iulie 2010)

558. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 515-V, 25 august 2010)

559. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 181, 15 iulie 2010)

560. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la parcurile industriale (nr. 511-V, 24 august 2010)

561. Lege cu privire la parcurile industriale (nr. 182, 15 iulie 2010)

562. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 512-V, 24 august 2010)

563. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 185, 15 iulie 2010)

564. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr. 70-XVI din 30 martie 2006 (nr. 513-V, 24 august 2010)

565. Lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr. 70-XVI din 30 martie 2006 (nr. 205, 16 iulie 2010)

566. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Vasile PОNTEA (nr. 501-V, 20 august 2010)

567. Decret privind conferirea de titluri onorifice artiștilor Ansamblului Etnofolcloric Tălăncuța (nr. 502-V, 20 august 2010)

568. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 505-V, 23 august 2010)

569. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Mihail FURTUNĂ (nr. 506-V, 23 august 2010)

570. Decret privind conferirea Ordinului Republicii unor luptători împotriva regimului totalitar comunist de ocupație (nr. 507-V, 23 august 2010)

571. Decret privind conferirea Ordinului Credință Patriei clasa III domnului Andrei VICOLAȘ (nr. 514-V, 24 august 2010)

572. Decret privind acordarea bursei Președintelui Republicii Moldova studenților din instituțiile de învățămînt superior și elevilor din instituțiile de învățămînt mediu de specialitate pentru anul de studii 2010-2011 (nr. 517-V, 25 august 2010)

573. Decret privind structura Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 518-V, 26 august 2010)

574. Decret privind numirea în funcție a președinților unor instanțe judecătorești (nr. 519-V, 26 august 2010)

575. Decret privind conferirea Ordinului Republicii (nr. 529-V, 27 august 2010)

576. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Adrian PĂUNESCU (nr. 530-V, 30 august 2010)

577. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 531-V, 31 august 2010)

578. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 532-V, 31 august 2010)

579. Decret privind eliberarea domnului Ștefan URОTU din funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele politice (nr. 533-V, 1 septembrie 2010)

580. Decret privind numirea domnului Victor CAPTARI în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele politice (nr. 534-V, 1 septembrie 2010)

581. Decret privind numirea domnului Victor SULA în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele economice (nr. 535-V, 1 septembrie 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

35. Hotărîre privind Raportul auditului executării bugetului UTA Găgăuzia pe anul 2009 (nr. 49, 1 iulie 2010)

36. Hotărîre privind Raportul auditului deetatizării patrimoniului statului și asigurării activității postprivatizare (nr. 51, 2 iulie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

850. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe anii 2010-2013 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe anii 2010-2013 (nr. 766, 26 august 2010)

851. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (nr. 767, 26 august 2010)

852. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 768, 26 august 2010)

853. Hotărîre cu privire la edificarea bustului regizorului Emil Loteanu (nr. 769, 26 august 2010)

854. Hotărîre cu privire la instalarea în orașul Edineț a compoziției sculpturale Lupoaica Romană (nr. 770, 26 august 2010)

855. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 771, 26 august 2010)

856. Dispoziție (nr. 65-d, 23 august 2010)

857. Dispoziție (nr. 66-d, 24 august 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova

562. Ordin cu privire la salariul mediu pe oră pentru calculul costului lucrărilor de construcție-montaj la proiectele de execuție pentru lichidarea consecințelor inundațiilor din vara anului 2010 (nr. 81, 23 august 2010)

Acte ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova

563. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor (nr. 232, 2 august 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

564. Hotărîre privind identificarea pieței inițierii apelurilor la posturi fixe din rețeaua publică de telefonie (nr. 24, 19 august 2010)

565. Hotărîre privind identificarea pieței de tranzit de trafic în rețelele publice de telefonie (nr. 25, 19 august 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

566. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea de Valori Mobiliare Iuventus-DS S.A. (nr. 34/3, 19 august 2010)

567. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Registratorul independent Registrator-Centru S.A. (nr. 34/4, 19 august 2010)

568. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Moara (nr. 34/5, 19 august 2010)

569. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de vînzare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni de deservire tehnică și metrologică a tehnicii medicale Moldtehmed (nr. 34/6, 19 august 2010)

570. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 34/9, 19 august 2010)

571. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 35/1, 23 august 2010)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

572. Hotărîre cu privire la înregistrarea Partidului Politic PENTRU NEAM ȘI ȚARĂ în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 (nr. 3369, 27 iulie 2010)

573. Hotărîre cu privire la raportul financiar asupra mijloacelor financiare primite de participanții la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 (nr. 3373, 27 iulie 2010)

574. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la votarea cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotarele țării (nr. 3375, 27 iulie 2010)

575. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale (nr. 3376, 27 iulie 2010)

576. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție (nr. 3377, 27 iulie 2010)

577. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare (nr. 3378, 27 iulie 2010)

578. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora (nr. 3379, 27 iulie 2010)

579. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la statutul membrilor reprezentanți ai concurenților electorali (nr. 3380, 27 iulie 2010)

580. Hotărîre privind modificarea hotărîrii nr. 3368 din 23.07.2010 Cu privire la demersul Guvernului Republicii Moldova nr. 2204/45 din 20 iulie 2010 privind organizarea secțiilor de votare din străinătate pentru referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 (nr. 3413, 3 august 2010)

581. Hotărîre cu privire la înregistrarea Partidului Moldova Unită-Единая Молдова în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 și confirmarea reprezentantului în Comisia Electorală Centrală (nr. 3414, 5 august 2010)

582. Hotărîre cu privire la înregistrarea Partidului Politic Patrioții Moldovei în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 și confirmarea reprezentantului în Comisia Electorală Centrală (nr. 3415, 5 august 2010)

583. Hotărîre cu privire la înregistrarea Partidului Social Democrat în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 și confirmarea reprezentantului în Comisia Electorală Centrală (nr. 3416, 5 august 2010)

584. Hotărîre cu privire la înregistrarea Partidului Socialist din Moldova în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 (nr. 3417, 5 august 2010)

585. Hotărîre cu privire la înregistrarea Partidului Politic Partidul Uniunea Centristă din Moldova în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 și confirmarea reprezentantului în Comisia Electorală Centrală (nr. 3418, 5 august 2010)

586. Hotărîre cu privire la constituirea Oficiului de protocol al observatorilor internaționali pentru referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 (nr. 3419, 5 august 2010)

587. Hotărîre cu privire la modul de participare a cetățenilor Republicii Moldova domiciliați în unele localități din stînga Nistrului, în municipiul Bender și în unele localități ale raionului Căușeni la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 (nr. 3444, 13 august 2010)

588. Hotărîre cu privire la distribuirea ștampilelor electorale pentru birourile electorale ale secțiilor de votare la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 (nr. 3445, 13 august 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

589. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV (nr. 96, 25 august 2010)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

590. Ordin cu privire la operarea modificărilor în Anexa nr. 2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 128 din 29.06.2006 (nr. 395, 16 august 2010)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

591. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 172, 26 august 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte