Nr. 160-162 07.09.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

583. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 521-V, 26 august 2010)

584. Lege pentru modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 143, 2 iulie 2010)

585. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova (nr. 523-V, 26 august 2010)

586. Lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova (nr. 168, 9 iulie 2010)

587. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații (nr. 524-V, 26 august 2010)

588. Lege cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații (nr. 171, 9 iulie 2010)

589. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 525-V, 26 august 2010)

590. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 195, 15 iulie 2010)

591. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 526-V, 26 august 2010)

592. Lege pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 198, 15 iulie 2010)

593. Decret pentru promulgarea Legii privind aplicarea prevederilor articolelor 12 și 18 alineatele (1) și (2) din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 527-V, 26 august 2010)

594. Lege privind aplicarea prevederilor articolelor 12 și 18 alineatele (1) și (2) din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 208, 16 iulie 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

37. Hotărîre privind Raportul auditului regularității utilizării mijloacelor bugetului de stat pe anul 2009 la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat și la unele instituții subordonate (nr. 47, 29 iunie 2010)

38. Hotărîre privind Raportul auditului regularității utilizării mijloacelor financiare publice în anul 2009 la Serviciul Vamal (nr. 56, 9 iulie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

862. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 773, 26 august 2010)

863. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 774, 26 august 2010)

864. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 775, 26 august 2010)

865. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 (nr. 776, 26 august 2010)

866. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind interzicerea folosirii în război a gazelor asfixiante, toxice sau similare și a mijloacelor bacteriologice, încheiat la Geneva la 17 iunie 1925 (nr. 777, 26 august 2010)

867. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse cu privire la crearea Centrului de Expoziții și Comerț al Republicii Moldova pe teritoriul Centrului de Expoziții al Federației Ruse la Moscova (nr. 778, 26 august 2010)

868. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului cu privire la regulile de transmitere a mostrelor de substanțe narcotice, substanțe psihotrope și precursori (nr. 779, 26 august 2010)

869. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al României în domeniul sănătății și științelor medicale și acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir HOTINEANU, ministru al sănătății (nr. 780, 26 august 2010)

870. Hotărîre cu privire la unele măsuri de sporire a fiabilității de exploatare a lacului de acumulare Ghidighici (nr. 781, 1 septembrie 2010)

871. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind prelevarea probelor oficiale de la animalele vii și din produsele de origine animală (nr. 782, 1 septembrie 2010)

872. Hotărîre cu privire la conferirea numelui Gheorghe Răducan Colegiului Agroindustrial din satul Grinăuți, raionul Ocnița (nr. 783, 1 septembrie 2010)

873. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului mijloacelor specifice din dotare și a Regulilor de aplicare a acestora de către colaboratorii Serviciului Grăniceri (nr. 784, 1 septembrie 2010)

874. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 785, 1 septembrie 2010)

875. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 787, 2 septembrie 2010)

876. Dispoziție (nr. 67-d, 1 septembrie 2010)

877. Dispoziție (nr. 68-d, 2 septembrie 2010)

Acte ale Guvernului, Sindicatelor și Patronatelor

878. Convenție colectivă (nivel național) nr. 10 din 10 august 2010 despre modificarea și completarea Convenției colective (nivel național) nr. 2 din 9 iulie 2004 Timpul de muncă și timpul de odihnă (nr. 10, 10 august 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

592. Ordin referitor la clasificarea cleiului sub formă de bară translucidă (nr. 325-O, 26 august 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

593. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. POPEȘTI (nr. 34/1, 19 august 2010)

594. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CIRCULAR-FIN (nr. 34/2, 19 august 2010)

595. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii și statelor de personal (nr. 36/10, 26 august 2010)