Nr. 163-165 10.09.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

595. Decret privind conferirea Ordinului Credință Patriei clasa I Batalionului de geniu al Armatei Naționale (nr. 536-V, 2 septembrie 2010)

596. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 537-V, 2 septembrie 2010)

597. Decret privind acordarea gradului militar de general de brigadă (nr. 538-V, 2 septembrie 2010)

598. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 539-V, 6 septembrie 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

21. Hotărîre asupra excepției de neconstituționalitate a unei prevederi din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal în redacția Legii nr. 111-XVI din 27 aprilie 2007 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 21, 2 septembrie 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

39. Hotărîre privind Raportul auditului veniturilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în perioada anului 2009 (nr. 48, 29 iunie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

879. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 167 din 9 martie 2010 (nr. 786, 2 septembrie 2010)

880. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2010-2012 (nr. 790, 3 septembrie 2010)

881. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni în domeniul migrației și al sistemului de azil pe anii 2010-2011 (nr. 792, 3 septembrie 2010)

882. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației oficiale a Republicii Moldova pentru participare la evenimentele preconizate în Republica Populară Chineză (10-15 septembrie 2010) (nr. 794, 3 septembrie 2010)

883. Hotărîre cu privire la transmiterea unor încăperi (nr. 795, 3 septembrie 2010)

884. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind acceptarea Amendamentului la articolul 20 paragraful 1 din Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, aprobat la New York, la 22 decembrie 1995 (nr. 797, 3 septembrie 2010)

885. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 798, 3 septembrie 2010)

886. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 799,3 septembrie 2010)

887. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1428 din 16 decembrie 2008 (nr. 800, 3 septembrie 2010)

888. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 802, 6 septembrie 2010)

889. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru realizarea Concepției privind finanțarea sistemului judecătoresc pe anii 2010-2013 (nr. 803, 7 septembrie 2010)

890. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la principiile, modul de organizare și desfășurare a controlului de stat (nr. 804, 7 septembrie 2010)

891. Dispoziție (nr. 69-d, 7 septembrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

596. Ordin privind învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare (nr. 331, 26 august 2010)

597. Ordin privind învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare (nr. 339, 6 septembrie 2010)

Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

598. Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 75 din 14 noiembrie 2007 (nr. 42, 11 august 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

599. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară
de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Constructorul din Telenești (nr. 36/1, 26 august 2010)

600. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 36/2, 26 august 2010)

601. Hotărîre cu privire la abrogarea unui act normativ (nr. 36/3, 26 august 2010)

602. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări ASTERRA GRUP S.R.L. (nr. 36/4, 26 august 2010)

603. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări IDEEA ASIGURĂRI S.A. (nr. 36/5, 26 august 2010)

604. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată Companiei de Asigurări GARANT S.R.L. de a întreprinde măsuri în vederea conformării activității la cerințele legislației (nr. 36/6, 26 august 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

605. Decizie privind retragerea autorizației de retransmisie pentru SC Odihna în Fața Ecranului Azuriu S.R.L. (nr. 70, 9 iunie 2010)

606. Decizie cu privire la reflectarea campaniei electorale la referendumul constituțional din 5 septembrie 2010 în instituțiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 90, 25 august 2010)

607. Decizie cu privire la examinarea contestației reprezentantului PCRM la CEC privind neadmiterea încălcării legislației electorale de către postul public de televiziune GRT din UTA Găgăuzia (nr. 91, 25 august 2010)

608. Decizie cu privire la cererea prealabilă a IPNA Compania Teleradio-Moldova (nr. 92, 25 august 2010)

609. Decizie cu privire la rezultatele monitorizării serviciului de programe al postului de radio Sănătate (nr. 93, 25 august 2010)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

610. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 153, 29 iulie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte