Nr. 387 08.11.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

789. Lege privind Institutul Naţional al Justiţiei* (nr. 152-XVI, 8 iunie 2006)

790. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 2417-VII, 31 octombrie 2016)

791. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Vugar NOVRUZOV (nr. 2419-VII, 2 noiembrie 2016)

792. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” doamnei Raisa CIOBANU (nr. 2420-VII, 2 noiembrie 2016)

793. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Gheorghe NICOLAU (nr. 2421-VII, 2 noiembrie 2016)

794. Decret privind conferirea de distincții de stat unor angajați ai Universității de Stat din Moldova (nr. 2422-VII, 2 noiembrie 2016)

795. Decret privind conferirea titlului onorific „Maestru în Artă” doamnei Alla TUZ-HARET (nr. 2423-VII, 2 noiembrie 2016)

796. Decret privind înregistrarea stemei şi drapelului satului Duruitoarea, orașul Costești, raionul Rîșcani (nr. 2424-VII, 2 noiembrie 2016)

797. Decret privind numirea domnului Igor CUTIE în funcţia de şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale (nr. 2425-VII, 3 noiembrie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1306. Нotărîre cu privire la serviciile în domeniul standardizării prestate contra plată de către Institutul de Standardizare din Moldova (nr. 1213, 4 noiembrie 2016)

1307. Нotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Mondială pentru Programul operațiunii pentru politicile de dezvoltare în domeniul competitivității (DPO-2) (nr. 1214, 4 noiembrie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1892. Нotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 242 din 13.09.2016 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul al doilea pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016” (nr. 250, 16 septembrie 2016)

1893. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 211 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ocnița nr. 24” (nr. 251, 16 septembrie 2016)

1894. Нotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 216 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Soroca nr. 29” (nr. 252, 16 septembrie 2016)

1895. Нotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 219 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ștefan-Vodă nr. 32” (nr. 253, 16 septembrie 2016)

1896. Нotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 220 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Taraclia nr. 33” (nr. 254, 16 septembrie 2016)

1897. Нotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dlui Iurie Leancă în calitate de candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”, a simbolului electoral şi confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 255, 16 septembrie 2016)

1898. Нotărîre cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobîndă acordat concurenţilor electorali la alegerile locale noi ale primarilor comunei Iserlia, raionul Basarabeasca, satului Bucuria, raionul Cahul, comunei Gălășeni, raionul Rîșcani, și comunei Gălești, raionul Strășeni, din data de 30 octombrie 2016 (nr. 256, 16 septembrie 2016)

1899. Нotărîre pentru modificarea anexelor la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 112 din 18 august 2016 ”Cu privire la stabilirea cuantumului lunar al subvențiilor de la bugetul de stat pentru anul 2016 destinate partidelor politice conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 și alegerile locale generale din 14 iunie 2015” (nr. 257, 16 septembrie 2016)