Nr. 166-168 14.09.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

599. Decret privind conferirea gradului special de general-maior al Serviciului de Protecție și Pază de Stat domnului Igor BODORIN (nr. 540-V, 9 septembrie 2010)

600. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 541-V, 9 septembrie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

892. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova NATO actualizat (nr. 746, 18 august 2010)

893. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale (nr. 801, 6 septembrie 2010)

894. Hotărîre privind aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova pentru aprobarea uniformei militare, a însemnelor distinctive și a regulilor de purtare a acestora de către militarii din cadrul Armatei Naționale și instituțiilor Ministerului Apărării (nr. 805, 8 septembrie 2010)

895. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 234 din 25 februarie 2005 (nr. 806, 8 septembrie 2010)

896. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul a trei unități de transport de către IPNA Compania Teleradio-Moldova, primite cu titlu gratuit (donație) din partea Societății Elvețiene de Radio și Televiziune (nr. 807, 8 septembrie 2010)

897. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor unități de transport (nr. 808, 8 septembrie 2010)

898. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24
aprilie 1997 (nr. 809, 8 septembrie 2010)

899. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 810, 8 septembrie 2010)

900. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 811, 8 septembrie 2010)

901. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 816, 10 septembrie 2010)

902. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 817, 10 septembrie 2010)

903. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru ajutorarea persoanelor sinistrate (nr. 818, 10 septembrie 2010)

904. Hotărîre privind rechemarea din funcție a domnului Veaceslav DOBОNDĂ (nr. 820, 10 septembrie 2010)

905. Hotărîre cu privire la numirea domnului Victor GUZUN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Estonia (nr. 821, 10 septembrie 2010)

906. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 826, 10 septembrie 2010)

907. Hotărîre privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune (nr. 827, 10 septembrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

611. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public național prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor (nr. 113, 26 august 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informații

612. Decizie privind suspendarea unei licențe (nr. 210, 6 septembrie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

613. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării societății pe acțiuni (nr. 37/1, 3 septembrie 2010)

614. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 38/5, 10 septembrie 2010).