Nr. 169-171 17.09.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

601. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Ina SANDLER (nr. 542-V, 10 septembrie 2010)

602. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 543-V, 13 septembrie 2010)

603. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 544-V, 13 septembrie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

908. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 812, 8 septembrie 2010)

909. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare între Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare cu privire la politicile de dezvoltare pentru recuperarea economică, semnat la Chișinău la 12 august 2010 (nr. 813, 8 septembrie 2010)

910. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de avans între Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare pentru pregătirea Proiectului e-Transformare a Guvernării, semnat la Chișinău la 9 august 2010 (nr. 814, 8 septembrie 2010)

911. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare pentru realizarea Proiectului Managementul dezastrelor și riscurilor climatice în Moldova, semnat la Chișinău la 12 august 2010 (nr. 815, 8 septembrie 2010)

912. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolelor 52 și 271 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 819, 10 septembrie 2010)

913. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova și Ministerul Sportului și Turismului al Republicii Belarus privind cooperarea în domeniul educației fizice și sportului și acordarea deplinelor puteri domnului Ion CEBANU, ministru al tineretului și sportului (nr. 822, 10 septembrie 2010)

914. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției pentru reglementarea diferendelor relative la investiții între state și persoane ale altor state, semnată de Republica Moldova la 12 august 1992 la Washington (nr. 823, 10 septembrie 2010)

915. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Statutului Agenției Internaționale pentru Surse Energetice Regenerabile (IRENA), semnat la Bonn la 26 ianuarie 2009 (nr. 824, 10 septembrie 2010)

916. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la taxele consulare (nr. 825, 10 septembrie 2010)

917. Hotărîre cu privire la completarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 781 din 19 august 1999 (nr. 828, 10 septembrie 2010)

918. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la ajutoarele de stat pentru publicațiile periodice (nr. 829, 10 septembrie 2010)

919. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 830, 10 septembrie 2010)

920. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind cooperarea economică și tehnică între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze și acordarea deplinelor puteri dlui Victor OSIPOV, viceprim-ministru (nr. 831, 10 septembrie 2010)

921. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în or. Bruxelles, Regatul Belgiei, 15-16 septembrie 2010 (nr. 832,nbsp; 10 septembrie 2010)

922. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 980 din 25 septembrie 2000 (nr. 833, 10 septembrie 2010)

923. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări (nr. 834, 13 septembrie 2010)

924. Hotărîre cu privire la acordarea îndemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni (nr. 836, 13 septembrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

615. Ordin cu privire la modificarea pct. 8 din Regulamentul privind organizarea concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar (nr. 347, 13 septembrie 2010)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

616. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 576, 18 august 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

617. Hotărîre (nr. CCE-79, 26 august 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

618. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. VALEA PODULUI (nr. 38/1, 10 septembrie 2010)

619. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 38/4, 10 septembrie 2010)

620. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării societății pe acțiuni (nr. 38/6, 10 septembrie 2010)

621. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare MEGA-OPTIM S.R.L. (nr. 38/7, 10 septembrie 2010)

622. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 38/10, 10 septembrie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte