Nr. 179-181 24.09.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

607. Decret privind promulgarea Legii voluntariatului (nr. 549-V, 18 septembrie 2010)

608. Legea voluntariatului (nr. 121, 18 iunie 2010)

609. Decret pentru promulgarea Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova (nr. 556-V, 22 septembrie 2010)

610. Lege privind regimul străinilor în Republica Moldova (nr. 200, 16 iulie 2010)

611. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexei la Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 550-V, 18 septembrie 2010)

612. Lege pentru completarea anexei la Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 207, 16 iulie 2010)

613. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 39 din Codul funciar (nr. 551-V, 18 septembrie 2010)

614. Lege pentru modificarea articolului 39 din Codul funciar (nr. 209, 16 iulie 2010)

615. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de silvicultori (nr. 548-V, 17 septembrie 2010)

616. Decret privind rechemarea domnului Veaceslav DOBОNDĂ din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Estonia (nr. 552-V, 18 septembrie 2010)

617. Decret privind numirea domnului Victor GUZUN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Estonia (nr. 553-V, 18 septembrie 2010)

618. Decret privind eliberarea domnului Dionisie VITION din funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău (nr. 554-V, 18 septembrie 2010)

619. Decret privind conferirea Ordinului Republicii regretatului Nicolae Testemițanu (nr. 555-V, 20 septembrie 2010)

620. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 557-V, 22 septembrie 2010)

621. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 558-V, 22 septembrie 2010)

622. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 559-V, 22 septembrie 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

22. Aviz privind constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului (nr. 4, 21 septembrie 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

41. Hotărîre cu privire la aprobarea Suplimentului la Raportul asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exercițiul bugetar 2008 (nr. 19, 15 martie 2010)

42. Hotărîre privind Raportul auditului veniturilor administrate de către Serviciul Vamal în anul 2009 (nr. 57, 9 iulie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

926. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 472 din 26 martie 2008 (nr. 835, 13 septembrie 2010)

927. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 838, 18 septembrie 2010)

928. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare destinate procurării locuințelor pentru persoanele care au suferit în urma inundațiilor din vara anului 2010 (nr. 840, 18 septembrie 2010)

929. Hotărîre privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 160-XVI din 21 iulie 2005 cu privire la aprobarea Direcțiilor strategice ale activității din sfera științei și inovării pentru anii 2006-2010 (nr. 841, 18 septembrie 2010)

930. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 842, 21 septembrie 2010)

931. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 664 din 3 iunie 2008 (nr. 843, 21 septembrie 2010)

932. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 844, 21 septembrie 2010)

933. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 845, 21 septembrie 2010)

934. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 846, 21 septembrie 2010)

935. Hotărîre cu privire la dezvoltarea infrastructurii Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu (nr. 847, 21 septembrie 2010)

936. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Boris FOCȘA, ministru al culturii (nr. 873, 22 septembrie 2010)

937. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor CATAN, ministru al afacerilor interne (nr. 876, 22 septembrie 2010)

938. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor CATAN, ministru al afacerilor interne (nr. 877, 22 septembrie 2010)

939. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Alexandru OLEINIC, ministru al tehnologiilor informaționale și comunicațiilor (nr. 878, 22 septembrie 2010)

940. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Octavian CALMОC, viceministru al economiei (nr. 879, 22 septembrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

631. Ordin cu privire la modificarea și completarea ordinelor ministrului finanțelor nr. 85 din 20 septembrie 2005 și nr. 92 din 20 decembrie 2006 (nr. 118, 8 septembrie 2010)

632. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 121, 13 septembrie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

633. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Mixte de Asigurări EXIM-ASINT S.A. (nr. 40/1, 17 septembrie 2010)

634. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. OCHIUL ALB (nr. 40/2, 17 septembrie 2010)

635. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Administratorului Fiduciar CODRU S.A. (nr. 40/3, 17 septembrie 2010)

636. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 40/5, 17 septembrie 2010)

637. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării societății pe acțiuni (nr. 40/6, 17 septembrie 2010)

638. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată a convocării adunării generale a acționarilor Societății pe acțiuni CUPCINI-CRISTAL (nr. 40/7, 17 septembrie 2010)

639. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Registratorul independent Registru-Corect S.A. (nr. 40/4-O, 17 septembrie 2010)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

640. Hotărîre cu privire la întocmirea listelor electorale (nr. 3529, 9 septembrie 2010)

641. Hotărîre cu privire la participarea cetățenilor la votare în ziua de 5 septembrie 2010 (nr. 3530, 9 septembrie 2010)

642. Hotărîre cu privire la totalizarea rezultatelor referendumului republican constituțional din 5 septembrie 2010 (nr. 3531, 9 septembrie 2010)

643. Hotărîre despre Raportul asupra activității Comisiei Electorale Centrale privind organizarea și desfășurarea referendumului republican constituțional din 5 septembrie 2010 (nr. 3532, 9 septembrie 2010)

644. Hotărîre cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripție și a birourilor electorale ale secțiilor de votare (nr. 3533, 9 septembrie 2010)

645. Hotărîre cu privire la revenirea la locul de muncă permanent a membrilor care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală (nr. 3534, 9 septembrie 2010)