Nr. 182-189 28.09.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete
ale Președintelui Republicii Moldova
Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

43. Hotărîre privind Raportul auditului gestiunii resurselor naturale subterane în anii 2007-2008 (nr. 55 din 24 decembrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

941. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 838, 18 septembrie 2010)

942. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 848, 21 septembrie 2010)

943. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor CATAN, ministru al afacerilor interne (nr. 849, 21 septembrie 2010)

944. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene în domeniul migrației de muncă și a proiectului Protocolului de implementare a Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene în domeniul migrației de muncă (nr. 850, 21 septembrie 2010)

945. Hotărîre cu privire la edificarea compoziției sculpturale Voievodul Mircea cel Bătrîn (nr. 851, 21 septembrie 2010)

946. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 852, 21 septembrie 2010)

947. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 853, 21 septembrie 2010)

948. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituțiile de învățămînt superior (nr. 854, 21 septembrie 2010)

949. Hotărîre cu privire la Consiliul Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat (nr. 855, 21 septembrie 2010)

950. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat al Biroului Național de Statistică (nr. 856, 21 septembrie 2010)

951. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la Fondul Culturii (nr. 867, 22 septembrie 2010)

952. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind scutirea Serviciului Grăniceri de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri (nr. 874, 22 septembrie 2010)

953. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare între Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Programului de Dezvoltare a Serviciilor de Aprovizionare cu Apă Potabilă, semnat la Bruxelles la 16 septembrie 2010 (nr. 880, 22 septembrie 2010)

954. Hotărîre privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2011-2014 (nr. 881, 23 septembrie 2010)

955. Hotărîre cu privire la eliberarea bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului (nr. 882, 23 septembrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

646. Ordin cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2009 (nr. 97, 2 august 2010)

647. Ordin despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de completare a ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldovenești (nr. 126, 23 septembrie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații
Electronice și Tehnologia Informației

648. Hotărîre privind aprobarea Procedurii de administrare a codurilor punctelor de semnalizare (nr. 27, 21 septembrie 2010)