Nr. 190-29 29.09.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

623. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale (nr. 560-V, 24 septembrie 2010)

624. Lege pentru ratificarea Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale (nr. 212, 9 septembrie 2010)

625. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (nr. 561-V, 24 septembrie 2010)

626. Lege pentru completarea Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (nr. 213, 9 septembrie 2010)

627. Hotărîre pentru modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (nr. 215, 9 septembrie 2010)

628. Decret privind dizolvarea Parlamentului (nr. 563, 28 septembrie 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

44. Hotărîre privind Raportul auditului executării bugetului municipal Chișinău pe anul 2009 (nr. 52, 5 iulie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

956. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 858, 22 septembrie 2010)

957. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea art. 1 al Legii nr. 26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă Bălți (nr. 859, 22 septembrie 2010)

958. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul legii pentru modificarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 860, 22 septembrie 2010)

959. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 861, 22 septembrie 2010)

960. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 43 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 862, 22 septembrie 2010)

961. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 863, 22 septembrie 2010)

962. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 864, 22 septembrie 2010)

963. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la prevenirea și combaterea dopajului în sport (nr. 865, 22 septembrie 2010)

964. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea articolului 18 din Legea nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic (nr. 875, 22 septembrie 2010)

965. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor CATAN, ministru al afacerilor interne (nr. 876, 22 septembrie 2010)

966. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor CATAN, ministru al afacerilor interne (nr. 877, 22 septembrie 2010)

967. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 885, 23 septembrie 2010)

968. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 892, 24 septembrie 2010)

969. Hotărîre privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 909, 27 septembrie 2010)

970. Hotărîre cu privire la eliberarea grîului alimentar din rezervele materiale de stat (nr. 910, 27 septembrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

649. Ordin privind învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare (nr. 346, 13 septembrie 2010)

650. Ordin privind învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare (nr. 351, 15 septembrie 2010)

651. Ordin privind învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare (nr. 352, 15 septembrie 2010)

652. Ordin privind învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare (nr. 353, 15 septembrie 2010)

653. Ordin privind învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare (nr. 357, 16 septembrie 2010)

654. Ordin privind învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare (nr. 362, 18 septembrie 2010)

655. Ordin cu privire la schimbarea statutului și reînvestirea cu împuterniciri a notarului Guranda Rodica (nr. 369, 24 septembrie 2010)