Nr. 194-196 05.10.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

636. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (nr. 567-V, 29 septembrie 2010)

637. Lege cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (nr. 199, 16 iulie 2010)

638. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 566-V, 29 septembrie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

996. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Unitatea de Prevenire a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului a Muntenegrului privind cooperarea în schimbul de informații referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului și acordarea deplinelor puteri domnului Viorel CHETRARU, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 895, 24 septembrie 2010)

997. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Centrul de Analiză a Rapoartelor și Tranzacțiilor Financiare al Canadei (FINTRAC) privind cooperarea în schimbul de informații referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului și acordarea deplinelor puteri domnului Viorel CHETRARU, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 897, 24 septembrie 2010)

998. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii și Alimentației al Republicii Belarus privind colaborarea economică și tehnico-științifică și acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu COSARCIUC, ministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 899, 24 septembrie 2010)

999. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de colaborare între Serviciul Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Unitatea de Inteligență Financiară a Regatului Belgiei în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită și finanțarea terorismului, semnat la Chișinău la 14 decembrie 2007 (nr. 900, 24 septembrie 2010)

1000. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind Statutul Școlii Internaționale de Calitate (QSI) din Chișinău și acordarea deplinelor puteri domnului Leonid BUJOR, ministru al educației (nr. 901, 24 septembrie 2010)

1001. Hotărîre privind crearea și activitatea comisiilor pentru examinarea adresărilor cetățenilor Republicii Moldova domiciliați în localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul (nr. 906, 24 septembrie 2010)

1002. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unui teren (nr. 907, 27 septembrie 2010)

1003. Hotărîre cu privire la comisiile interguvernamentale pentru colaborare economică, comercială, științifică și tehnică (nr. 912, 29 septembrie 2010)

1004. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 596 din 2 iulie 2010 (nr. 913, 30 septembrie 2010)

1005. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 557 din 28 iunie 2010 (nr. 914, 30 septembrie 2010)

1006. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 915, 30 septembrie 2010)

1007. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 916, 30 septembrie 2010)

1008. Hotărîre cu privire la completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 917, 1 octombrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

656. Ordin cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim special Factură fiscală (nr. 115, 6 septembrie 2010)

657. Ordin privind aprobarea modificărilor și completărilor la Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, aprobată prin ordinul ministrului finanțelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 128, 28 septembrie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

658. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la atestarea specialiștilor participanților profesioniști la piața financiară nebancară, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 44/5 din 18.09.2008 (nr. 26/5, 1 iulie 2010)

659. Hotărîre cu privire la efectuarea înscrierii în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 41/1, 23 septembrie 2010)

660. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PARTENER-BROKER S.R.L. (nr. 41/5, 23 septembrie 2010)

661. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Aviatehnologie (nr. 41/6, 23 septembrie 2010)

662. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de procurare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Agrofirma Cimișlia (nr. 41/7, 23 septembrie 2010)

663. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 34/6 din 19.08.2010 (nr. 41/9, 23 septembrie 2010)

664. Hotărîre сu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Banca Comercială COMERȚBANK S.A. (nr. 42/1, 1 octombrie 2010)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

665. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la funcționarea consiliilor științifice specializate și conferirea gradelor științifice și titlurilor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova (nr. AT 2/2, 18 martie 2010)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

666. Hotărîre privind anunțarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte în unele instanțe judecătorești (nr. 388/25, 14 septembrie 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

667. Decizie cu privire la examinarea contestației privind încălcarea legislației electorale de către postul public de televiziune Moldova 1 (nr. 99, 15 septembrie 2010)

668. Decizie cu privire la examinarea contestațiilor privind încălcarea legislației electorale de către postul de televiziune Publika TV (nr. 100, 15 septembrie 2010)

669. Decizie cu privire la rezultatele reflectării referendumului constituțional din 5 septembrie de către postul de televiziune NIT (nr. 101, 15 septembrie 2010)

670. Decizie cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru organizarea conferinței Calitatea programelor de știri și actualități, asigurarea pluralismului de opinii și echilibrului politico-social (nr. 102, 15 septembrie 2010)

671. Decizie cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru participare la
reuniunea a 32-a a EPRA (nr. 103, 15 septembrie 2010)

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control

672. Decizie (extras) (nr. 26-11/3-22/03-2010, 7 septembrie 2010)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

673. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 192, 30 septembrie 2010)