Nr. 197-199 08.10.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

639. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de avans dintre Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea pregătirii Proiectului e-Transformare a Guvernării (nr. 571-V, 1 octombrie 2010)

640. Lege privind ratificarea Acordului de avans dintre Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea pregătirii Proiectului e-Transformare a Guvernării (nr. 223, 17 septembrie 2010)

641. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului Managementul dezastrelor și riscurilor climatice în Moldova (nr. 572-V, 1 octombrie 2010)

642. Lege privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului Managementul dezastrelor și riscurilor climatice în Moldova (nr. 224, 17 septembrie 2010)

643. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare cu privire la politicile de dezvoltare și de recuperare economică (nr. 573-V, 1 octombrie 2010)

644. Lege privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare cu privire la politicile de dezvoltare și de recuperare economică (nr. 225, 17 septembrie 2010)

645. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Kuwait pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la acesta (nr. 574-V, 1 octombrie 2010)

646. Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Kuwait pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la acesta (nr. 226, 17 septembrie 2010)

647. Decret pentru promulgarea Legii privind acceptarea Amendamentelor ce se operează în anexa II a Protocolului adițional la Acordul Central-European de Comerț Liber (CEFTA) cu privire la definirea noțiunii produse originare și la metodele de cooperare administrativă (nr. 575-V, 1 octombrie 2010)

648. Lege privind acceptarea Amendamentelor ce se operează în anexa II a Protocolului adițional la Acordul Central-European de Comerț Liber (CEFTA) cu privire la definirea noțiunii produse originare și la metodele de cooperare administrativă (nr. 227, 17 septembrie 2010)

649. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic (nr. 576-V, 5 octombrie 2010)

650. Lege privind modificarea Legii nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic (nr. 230, 23 septembrie 2010)

651. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 581-V, 7 octombrie 2010)

652. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 244, 1 octombrie 2010)

653. Decret privind conferirea Ordinului Credință Patriei clasa I Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) (nr. 568-V, 1 octombrie 2010)

654. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Vladimir HOTINEANU (nr. 569-V, 1 octombrie 2010)

655. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de cadre didactice de la Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) (nr. 570-V, 1 octombrie 2010)

656. Decret privind eliberarea domnului Vasile MОNĂSCURTĂ din funcția de judecător și vicepreședinte al Judecătoriei Ungheni (nr. 577-V, 5 octombrie 2010)

657. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de cadre didactice (nr. 578-V, 5 octombrie 2010)

658. Decret privind numirea domnului Oleg SEREBRIAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză, în calitate de Reprezentant Personal al Președintelui Republicii Moldova la Consiliul Permanent al Francofoniei, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Uniunea Latină, precum și de Delegat Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), cu sediul la Paris (nr. 579-V, 5 octombrie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1009. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de alocare a mijloacelor financiare destinate compensării prejudiciilor materiale cauzate gospodăriilor individuale de inundațiile din vara anului 2010 (nr. 918, 5 octombrie 2010)

1010. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 919, 5 octombrie 2010)

1011. Hotărîre cu privire la mijloacele speciale ale instituțiilor de învățămînt și celor din sfera științei și inovării, subordonate Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (nr. 921, 6 octombrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

674. Hotărîre privind desemnarea S.A. Moldtelecom cu putere semnificativă pe piața accesului cu ridicata în bandă largă (nr. 29, 28 septembrie 2010)

675. Hotărîre privind desemnarea S.A. Moldtelecom cu putere semnificativă pe piața accesului cu ridicata la infrastructura de rețea la un punct fix (nr. 30, 28 septembrie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

676. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 42/3, 1 octombrie 2010)

677. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT Asigurări S.A. (nr. 42/5, 1 octombrie 2010)

678. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/12 din 01.04.2010 Cu privire la Consiliul de experți de pe lîngă Comisia Națională a Pieței Financiare (nr. 42/6, 1 octombrie 2010)

679. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului privind înaintarea pretențiilor față de participantul profesionist la piața valorilor mobiliare OAI MF Stridie-A.F. S.R.L. în proces de lichidare a genului de activitate profesionistă (nr. 42/9, 1 octombrie 2010)

680. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Societatea pe acțiuni Passim (nr. 41/8-O, 23 septembrie 2010)

681. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Agenția de Rating și Estimare Estimator-VM S.A. (nr. 42/2-O, 1 octombrie 2010)

682. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Societatea de Asigurări ACORD GRUP S.R.L. (nr. 42/7-O, 1 octombrie 2010)

683. Ordonanță cu privire la efectuarea controalelor planificate privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. ELIZOMON, A.E.О. CREDITE-LARGA și A.E.О. REZINA CREDIT (nr. 42/10-O, 1 octombrie 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

684. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania Teleradio-Moldova (nr. 113, 1 octombrie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte