Nr. 200-201 12.10.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

659. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități (2010-2013) (nr. 582-V, 7 octombrie 2010)

660. Lege pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități (2010-2013) (nr. 169, 9 iulie 2010)

661. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și România în domeniul securității sociale (nr. 583-V, 7 octombrie 2010)

662. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și România în domeniul securității sociale (nr. 235, 24 septembrie 2010)

663. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind interzicerea folosirii în război a gazelor asfixiante, toxice sau similare și a mijloacelor bacteriologice (nr. 584-V, 7 octombrie 2010)

664. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind interzicerea folosirii în război a gazelor asfixiante, toxice sau similare și a mijloacelor bacteriologice (nr. 236, 24 septembrie 2010)

665. Decret pentru promulgarea Legii privind acceptarea Amendamentului la articolul 20 paragraful 1 din Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei (nr. 585-V, 7 octombrie 2010)

666. Lege privind acceptarea Amendamentului la articolul 20 paragraful 1 din Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei (nr. 237, 24 septembrie 2010)

667. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre statele membre ale Rețelei de Sănătate în Europa de Sud-Est cu privire la aranjamentele țării gazdă vizînd sediul Secretariatului Rețelei de Sănătate în Europa de Sud-Est (nr. 586-V, 7 octombrie 2010)

668. Lege pentru ratificarea Acordului dintre statele membre ale Rețelei de Sănătate în Europa de Sud-Est cu privire la aranjamentele țării gazdă vizînd sediul Secretariatului Rețelei de Sănătate în Europa de Sud-Est (nr. 238, 24 septembrie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1012. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Leonid BUJOR, ministru al educației (nr. 922, 7 octombrie 2010)

1013. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor CATAN, ministru al afacerilor interne (nr. 923, 7 octombrie 2010)

1014. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Viorel CHETRARU, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 924, 7 octombrie 2010)

1015. Hotărîre privind decernarea Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol pe anul 2010 (nr. 925, 7 octombrie 2010)

1016. Hotărîre cu privire la asigurarea cu buletin de identitate a persoanelor care au suferit de pe urma inundațiilor din vara anului 2010 (nr. 926, 7 octombrie 2010)

1017. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și exercitare a supravegherii de stat în domeniul protecției civile (nr. 928, 8 octombrie 2010)

1018. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a scutirii de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare și accesoriilor necesare procesului propriu de producție de către organizațiile și întreprinderile societăților orbilor, societăților surzilor și societăților invalizilor (nr. 929, 8 octombrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

685. Ordin cu privire la modificarea ordinului ministrului justiției nr. 261 din 13 iulie 2009 (nr. 386, 4 octombrie 2010)

686. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate al notarului public Sofroniuc Svetlana (nr. 388, 5 octombrie 2010)

687. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate al notarului public Frecăuțanu Nina (nr. 389, 5 octombrie 2010)

688. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate al notarului public Frecăuțanu Vasile (nr. 390, 5 octombrie 2010)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

689. Ordin referitor la clasificarea unor produse farmaceutice, bazate pe plante medicinale (nr. 357-O, 1 octombrie 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

690. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la autorizațiile de retransmisie de către Sun TV, CITV, NICALMOL, CTCT, RTV (nr. 104, 24 septembrie 2010)

691. Decizie cu privire la cesiunea licenței de emisie (nr. 109, 24 septembrie 2010)