Nr. 202-205 15.10.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

669. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2010 nr. 128-XVIII din 23 decembrie 2009 (nr. 589-V, 8 octombrie 2010)

670. Lege pentru modificarea și completarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2010 nr. 128-XVIII din 23 decembrie 2009 (nr. 214, 9 septembrie 2010)

671. Decret pentru promulgarea Legii privind importul a trei unități de transport (nr. 590-V, 8 octombrie 2010)

672. Lege privind importul a trei unități de transport (nr. 219, 17 septembrie 2010)

673. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 591-V, 8 octombrie 2010)

674. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 220, 17 septembrie 2010)

675. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 1 al Legii nr. 26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă Bălți (nr. 592-V, 8 octombrie 2010)

676. Lege pentru completarea articolului 1 al Legii nr. 26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă Bălți (nr. 243, 24 septembrie 2010)

677. Decret pentru aprobarea uniformei militare, a însemnelor distinctive și a regulilor de purtare a acestora de către militarii din cadrul Armatei Naționale și instituțiilor Ministerului Apărării (nr. 580-V, 6 octombrie 2010)

678. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 587-V, 7 octombrie 2010)

679. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de cadre didactice de la Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți (nr. 588-V, 8 octombrie 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

46. Hotărîre privind Raportul auditului execuției unor tipuri de cheltuieli și gestionării patrimoniului public de către Primăria s. Sociteni, r-nul Ialoveni, în perioada anilor 2004-2010 (semestrul I) (nr. 61, 5 octombrie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1019. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (nr. 868, 22 septembrie 2010)

1020. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind statutul municipiului Chișinău (nr. 870, 22 septembrie 2010)

1021. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 (nr. 871, 22 septembrie 2010)

1022. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unui autovehicul (nr. 920, 6 octombrie 2010)

1023. Hotărîre cu privire la crearea Comitetului național de coordonare în scopul implementării Acordului de finanțare între Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare pentru realizarea Proiectului Managementul dezastrelor și riscurilor climaterice în Moldova (nr. 927, 7 octombrie 2010)

1024. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 723 din 10 august 2010 (nr. 930, 8 octombrie 2010)

1025. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008 (nr. 931, 8 octombrie 2010)

1026. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare destinate procurării locuințelor pentru persoanele care au suferit în urma inundațiilor din vara anului 2010 (nr. 932, 8 octombrie 2010)

1027. Hotărîre cu privire la transmiterea Оntreprinderii de Stat Direcția parcurilor cultură și odihnă (nr. 933, 8 octombrie 2010)

1028. Hotărîre cu privire la proclamarea sărbătorii profesionale Ziua Statisticianului (nr. 934, 8 octombrie 2010)

1029. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 935, 8 octombrie 2010)

1030. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea serviciului social Casă comunitară și a standardelor minime de calitate (nr. 936, 8 octombrie 2010)

1031. Hotărîre privind modificarea punctului 2 din Regulamentul cu privire la evaluarea condițiilor de muncă la locurile de muncă și modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile (nr. 937, 8 octombrie 2010)

1032. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Austria privind colaborarea în domeniul sănătății și științelor medicale (nr. 938, 8 octombrie 2010)

1033. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Agenția de Inteligență Financiară a Republicii San Marino privind cooperarea în schimbul de informații referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului, semnat la Cartagena la 1 iulie 2010 (nr. 939, 8 octombrie 2010)

1034. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului, prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind deschiderea și funcționarea Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău (nr. 940, 8 octombrie 2010)

1035. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulilor privind metodele de prelevare și analiză a probelor pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD și benzo(a)piren în produsele alimentare (nr. 941, 11 octombrie 2010)

1036. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind interzicerea utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal sau tireostatic și a substanțelor bagoniste în creșterea animalelor (nr. 942, 11 octombrie 2010)

1037. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului Contractului individual de muncă al personalului încadrat în cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică (nr. 943, 11 octombrie 2010)

1038. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat Registrul de stat al frecvențelor și stațiilor de radiocomunicații (nr. 944, 11 octombrie 2010)

1039. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale din România privind protecția informațiilor atribuite la secretul de stat din domeniul apărării și acordarea deplinelor puteri domnului Vitalie MARINUȚA, ministru al apărării (nr. 945, 11 octombrie 2010)

1040. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 946, 11 octombrie 2010)

1041. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 947, 11 octombrie 2010)

1042. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (nr. 948, 12 octombrie 2010)

1043. Dispoziție (nr. 80-d, 11 octombrie 2010)

1044. Dispoziție (nr. 82-d, 13 octombrie 2010)

1045. Dispoziție (nr. 83-d, 13 octombrie 2010)

1046. Dispoziție (nr. 84-d, 13 octombrie 2010)

1047. Dispoziție (nr. 85-d, 13 octombrie 2010)

1048. Dispoziție (nr. 86-d, 13 octombrie 2010)

1049. Dispoziție (nr. 87-d, 13 octombrie 2010)

1050. Dispoziție (nr. 88-d, 13 octombrie 2010)

1051. Dispoziție (nr. 89-d, 13 octombrie 2010)

1052. Dispoziție (nr. 90-d, 13 octombrie 2010)

1053. Dispoziție (nr. 91-d, 13 octombrie 2010)

1054. Dispoziție (nr. 92-d, 13 octombrie 2010)

1055. Dispoziție (nr. 93-d, 13 octombrie 2010)

1056. Dispoziție (nr. 94-d, 13 octombrie 2010)

1057. Dispoziție (nr. 95-d, 13 octombrie 2010)

1058. Dispoziție (nr. 96-d, 13 octombrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

692. Ordin privind modificarea punctului 18 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale și completare a registrelor notariale, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 95 din 28 februarie 2008 (nr. 395, 6 octombrie 2010)

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

693. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului (nr. 762, 12 octombrie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

694. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare eliberate anterior Societății pe acțiuni GEST-CAPITAL (nr. 44/3, 7 octombrie 2010)

695. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Continent-Service (nr. 44/4, 7 octombrie 2010)

696. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Fertilitatea (nr. 44/5, 7 octombrie 2010)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

697. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de serviciu de la locul de muncă permanent a membrilor care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală (nr. 3551, 29 septembrie 2010)

698. Hotărîre cu privire la stabilirea locului și timpului primirii documentelor necesare pentru înregistrarea candidaților pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 3553, 29 septembrie 2010)

699. Hotãrîre cu privire la constituirea comisiei de recepționare a documentelor electorale în vederea înregistrãrii candidaților la funcția de deputat pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 3554, 29 septembrie 2010)

700. Hotãrîre cu privire la lista partidelor și organizațiilor social-politice care au dreptul de a participa la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 3555, 29 septembrie 2010)

701. Hotãrîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfãșurarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 3559, 29 septembrie 2010)

702. Hotãrîre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 3566, 5 octombrie 2010)

703. Hotãrîre despre completarea Regulamentului privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de cãtre organele electorale în perioada electoralã (nr. 3568, 5 octombrie 2010)

704. Hotãrîre despre modificarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorți (nr. 3569, 5 octombrie 2010)

705. Hotãrîre despre modificarea și completarea Regulamentului privind modalitatea plasãrii publicitãții electorale pe panourile publicitare în perioada electoralã (nr. 3570, 5 octombrie 2010)

706. Hotãrîre despre modificarea Regulamentului privind întocmirea, administrarea, transmiterea și actualizarea listelor electorale (nr. 3571, 5 octombrie 2010)

707. Hotãrîre despre modificarea și completarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție (nr. 3572, 5 octombrie 2010)

708. Hotãrîre despre completarea Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora (nr. 3573, 5 octombrie 2010)

709. Hotãrîre despre modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Arhivei Comisiei Electorale Centrale (nr. 3574, 5 octombrie 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

710. Decizie cu privire la cererea de prelungire de drept a licenței de emisie (nr. 110, 24 septembrie 2010)

711. Decizie cu privire la executarea Deciziilor CCA nr. 12 din 11.02.2010 și nr. 47 din 22.04.2010 de cãtre postul de televiziune Euro TV Chișinãu (nr. 111, 24 septembrie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte