Nr. 388-398 11.11.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

798. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru completarea articolului 28 din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (nr. 2426-VII, 7 noiembrie 2016)

799. Lege pentru completarea articolului 28 din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (nr. 241, 13 octombrie 2016)

800. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 2427-VII, 7 noiembrie 2016)

801. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist al Poporului” domnului Leonid POPESCU (nr. 2428-VII, 7 noiembrie 2016)

802. Decret privind eliberarea domnului Iurie PALADE din funcţia de judecător la Judecătoria Cimișlia (nr. 2429-VII, 7 noiembrie 2016)

803. Decret privind eliberarea domnului Valentin TRIȘNEVSCHI din funcţia de judecător la Judecătoria Fălești (nr. 2430-VII, 7 noiembrie 2016)

804. Decret privind eliberarea domnului Oleg COJOCARI din funcţia de judecător la Judecătoria Criuleni (nr. 2431-VII, 7 noiembrie 2016)

805. Decret privind eliberarea doamnei Tatiana DUCA din funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălți (nr. 2432-VII, 7 noiembrie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

88. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 71a/2016 privind controlul constituţionalității unor prevederi din Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare și Hotărârea Parlamentului nr. 43 din 24 martie 2015 privind revocarea din funcția de președinte al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (revocarea din funcție a președintelui CNPF) (nr. 40, 8 iulie 2016)

89. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 79g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 300 alin. (4) al Codului de procedură penală al Republicii Moldova (competența teritorială a judecătorului de instrucție) (nr. 45, 8 iulie 2016)

90. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.82g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art.10 alin.(2) lit. a) și lit. b) din Legea nr.1585–XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (condițiile de achitare a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală de către avocați în calitate de persoane asigurate) (nr. 48, 6 septembrie 2016)

91. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 108g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unei sintagme din alin. (4) al articolului 43 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova (strămutarea cauzei civile) (nr. 65, 12 octombrie 2016)

92. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 120g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 191 alin. (3) pct.3 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (liberarea provizorie sub control judiciar) (nr. 66, 12 octombrie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1308. Нotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice (nr. 1207, 2 noiembrie 2016)

1309. Нotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind asigurarea radioprotecţiei şi securităţii radiologice în practicile de medicină nucleară (nr. 1210, 3 noiembrie 2016)

1310. Нotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie (nr. 1211, 4 noiembrie 2016)

1311. Нotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei privind evaluarea riscurilor în cazul produselor nealimentare destinate consumatorilor şi selectarea măsurilor corective (nr. 1212, 4 noiembrie 2016)

1312. Нotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 1215, 7 noiembrie 2016)

1313. Нotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei împotriva traficului de organe umane, încheiată în Santiago de Compostella la 25 martie 2015 (nr. 1216, 7 noiembrie 2016)

1314. Нotărîre pentru aprobarea semnării Protocolului de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău la 20 aprilie 2012 (nr. 1217, 7 noiembrie 2016)

1315. Нotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul migrației (nr. 1218, 7 noiembrie 2016)

1316. Нotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 1219, 7 noiembrie 2016)

1317. Нotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 1220, 7 noiembrie 2016)

1318. Нotărîre pentru modificarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 284 din 13 aprilie 2009 (nr. 1221, 7 noiembrie 2016)

1319. Нotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 552-XV din 18 octombrie 2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate (nr. 1222, 8 noiembrie 2016)

1320. Нotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 1223, 8 noiembrie 2016)

1321. Нotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind privilegiile şi imunităţile Curţii Penale Internaţionale, adoptat la New York la 9 septembrie 2002 (nr. 1224, 8 noiembrie 2016)

1322. Нotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 (nr. 1225, 9 noiembrie 2016)

1323. Нotărîre cu privire la standardele de calitate în ceea ce priveşte serviciul poştal universal (nr. 1226, 9 noiembrie 2016)

1324. Hot ărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vitalie RUSANOVSCHI (nr. 1229, 9 noiembrie 2016)

1325. Нotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului extins de creditare (ECF) (nr. 1230, 9 noiembrie 2016)

1326. Нotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului de finanțare extinsă (EFF) (nr. 1231, 9 noiembrie 2016)

1327. Нotărîre cu privire la unele aspecte de introducere a produselor petroliere prin frontiera de est (nr. 1232, 9 noiembrie 2016)

1328. Нotărîre privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017 (nr. 1233, 9 noiembrie 2016)

1329. Dispoziţie (nr. 144-d, 3 noiembrie 2016.

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1900. Ordin cu privire la modul de determinare și raportare a creanțelor cu termen expirat și a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate) (nr. 121, 14 septembrie 2016)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova

1901. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de întocmire a schemei de amplasare a bunului imobil, efectuare a înregistrării primare provizorii a dreptului de proprietate şi executare simplificată a lucrărilor cadastrale primare la nivel de clădiri (nr. 108, 2 septembrie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1902. Нotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GALAS” S.A. (nr. 54/1, 4 noiembrie 2016)

1903. Нotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 54/2, 4 noiembrie 2016)

1904. Нotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 54/3, 4 noiembrie 2016)

1905. Нotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „INVEST-BROKER” S.R.L. (nr. 54/4, 4 noiembrie 2016)

1906. Нotărîre cu privire la suspendarea acțiunii licenței Societăţii pe acţiuni „ASITO-BROKER” de societate de investiții (nr. 54/7, 4 noiembrie 2016)

1907. Нotărîre cu privire la prescrierea Societății pe acțiuni „BUCURIA” (nr. 54/8, 4 noiembrie 2016)

1908. Нotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 54/9, 4 noiembrie 2016)

1909. Нotărîre cu privire la prescrierea repetată Asociaţiei de Economii şi Împrumut „FRUMOASA” de a achita plățile regulatorii de funcționare (nr. 54/10, 4 noiembrie 2016)

1910. Ordonanţă cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale Asociaţiei de Economii şi Împrumut „FRUMOASA” (nr. 54/11-O, 4 noiembrie 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1911. Нotărîre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile locale noi ale primarilor comunei Iserlia, raionul Basarabeasca, satului Bucuria, raionul Cahul, comunei Gălășeni, raionul Rîșcani, și comunei Gălești, raionul Strășeni, din data de 30 octombrie 2016 (nr. 258, 16 septembrie 2016)

1912. Нotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cania, raionul Cantemir (nr. 259, 16 septembrie 2016)

1913. Нotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul Călărași (nr. 260, 16 septembrie 2016)

1914. Нotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești (nr. 261, 16 septembrie 2016)

1915. Нotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Grinăuți, raionul Rîșcani (nr. 262, 16 septembrie 2016)

1916. Нotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alava, raionul Ștefan-Vodă (nr. 263, 16 septembrie 2016)

1917. Нotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Autorității Electorale Permanente din România în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 264, 18 septembrie 2016)

1918. Нotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Ungariei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 265, 18 septembrie 2016)

1919. Нotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Regatului Suediei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 266, 18 septembrie 2016)

1920. Нotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 267, 18 septembrie 2016)

1921. Нotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 242 din 13 septembrie 2016 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016” (nr. 268, 18 septembrie 2016)

1922. Нotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dlui Andrei Năstase în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 269, 18 septembrie 2016)

1923. Нotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 242 din 13.09.2016 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016” (nr. 270, 20 septembrie 2016)

1924. Нotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 211 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ocnița nr. 24” (nr. 271, 20 septembrie 2016)

1925. Нotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 204 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Fălești nr. 17” (nr. 272, 20 septembrie 2016)

1926. Нotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 206 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Glodeni nr. 19” (nr. 273, 20 septembrie 2016)

1927. Нotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 214 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Rîșcani nr. 27” (nr. 274, 20 septembrie 2016)

1928. Нotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 275, 20 septembrie 2016)

1929. Нotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Anenii Noi, raionul Anenii Noi (nr. 276, 20 septembrie 2016)

1930. Нotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Botnărești, raionul Anenii Noi (nr. 277, 20 septembrie 2016)

1931. Нotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hîrbovăț, raionul Anenii Noi (nr. 278, 20 septembrie 2016)

1932. Нotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ialoveni (nr. 279, 20 septembrie 2016)

1933. Нotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ivancea, raionul Orhei (nr. 280, 20 septembrie 2016)

1934. Нotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Bădiceni, raionul Soroca (nr. 281, 20 septembrie 2016)

1935. Нotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vasilcău, raionul Soroca (nr. 282, 20 septembrie 2016)

1936. Нotărîre privind nivelul de realizare a punctului 4 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 111 din 18 august 2016 „Cu privire la rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2016” (nr. 283, 20 septembrie 2016)

1937. Нotărîre cu privire la participarea alegătorilor la votare în ziua de 30 octombrie 2016 (nr. 516, 2 noiembrie 2016)

1938. Нotărîre cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 și organizarea celui de-al doilea tur de scrutin (nr. 517, 2 noiembrie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

1939. Ordin cu privire la instituirea Consiliului coordonator şi aprobarea Regulamentului cu privire la criteriile şi modalitatea de selectare şi derulare a proiectelor investiţionale din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale (nr. 729/495-A, 22 septembrie 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1940. Нotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004 (nr. 294, 27 octombrie 2016)

1941. Нotărîre cu privire la frecvența de modificare a cursurilor valutare de către unitățile de schimb valutar (nr. 295, 27 octombrie 2016)

1942. Нotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri (nr. 296, 27 octombrie 2016)

1943. Нotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 297, 27 octombrie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte