Nr. 206-209 22.10.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

680. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la comerțul interior (nr. 600-V, 19 octombrie 2010)

681. Lege cu privire la comerțul interior (nr. 231, 23 septembrie 2010)

682. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea Legii regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (nr. 595-V, 15 octombrie 2010)

683. Lege cu privire la modificarea și completarea Legii regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (nr. 232, 23 septembrie 2010)

684. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 596-V, 15 octombrie 2010)

685. Lege cu privire la completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 233, 24 septembrie 2010)

686. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea articolului LXI al Legii nr. 108-XVIII din 17 decembrie 2009 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 597-V, 15 octombrie 2010)

687. Lege privind modificarea și completarea articolului LXI al Legii nr. 108-XVIII din 17 decembrie 2009 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 234, 24 septembrie 2010)

688. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (nr. 601-V, 19 octombrie 2010)

689. Lege pentru modificarea Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (nr. 239, 24 septembrie 2010)

690. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 593-V, 13 octombrie 2010)

691. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 594-V, 13 octombrie 2010)

692. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de scriitori (nr. 598-V, 15 octombrie 2010)

693. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de juriști (nr. 599-V, 16 octombrie 2010)

694. Decret privind acordarea Drapelului de luptă (nr. 602-V, 19 octombrie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1059. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 1491-XV din 28 noiembrie 2002 (nr. 839, 18 septembrie 2010)

1060. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale stabilite de Acordul Compact (nr. 949, 12 octombrie 2010)

1061. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de gestionare a mijloacelor financiare a activității de protecție a martorilor și altor participanți la procesul penal (nr. 950, 13 octombrie 2010)

1062. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Tudor BALIȚCHI, director general al Serviciului Vamal (nr. 951, 13 octombrie 2010)

1063. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Viorel CHETRARU, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 952, 13 octombrie 2010)

1064. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Viorel CHETRARU, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 953, 13 octombrie 2010)

1065. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Viorel CHETRARU, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 954, 13 octombrie 2010)

1066. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a compensației sociale pentru perioada rece a anului 2010 (nr. 955, 15 octombrie 2010)

1067. Hotărîre cu privire la ajutorarea persoanelor care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 (nr. 956, 15 octombrie 2010)

1068. Hotărîre cu privire la eliberarea bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului (nr. 957, 15 octombrie 2010)

1069. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 958, 15 octombrie 2010)

1070. Hotărîre cu privire la aprobarea listei localităților care vor beneficia de facilități pentru lichidarea consecințelor inundațiilor din vara anului 2010 (nr. 960, 15 octombrie)

1071. Hotãrîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotãrîrea Guvernului nr. 161 din 4 martie 2010 (nr. 961, 15 octombrie 2010)

1072. Hotãrîre privind modificarea pct. 1 din Hotãrîrea Guvernului nr. 349 din 4 mai 2010 (nr. 962, 15 octombrie 2010)

1073. Hotãrîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotãrîrea Guvernului nr. 1353 din 20 decembrie 2005 (nr. 963, 15 octombrie 2010)

1074. Hotãrîre cu privire la edificarea în municipiul Chișinãu a compoziþiei sculpturale în memoria victimelor deportãrilor regimului comunist (nr. 964, 18 octombrie 2010)

1075. Hotãrîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare destinate procurãrii locuinþelor pentru persoanele care au suferit în urma inundațiilor din vara anului 2010 (nr. 965, 18 octombrie 2010)

1076. Hotãrîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de indicare a preþurilor produselor oferite consumatorilor spre comercializare (nr. 966, 18 octombrie 2010)

1077. Hotãrîre cu privire la unele mãsuri de certificare sanitar-veterinarã la importul produselor destinate hranei animalelor (nr. 967, 18 octombrie 2010)

1078. Hotãrîre privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2011 (nr. 968, 18 octombrie 2010)

1079. Hotãrîre cu privire la modificarea și completarea Hotãrîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 (nr. 969, 18 octombrie 2010)

1080. Hotãrîre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de garanþii sociale donatorilor voluntari permanenþi de sînge și/sau componente sanguine (nr. 970, 18 octombrie 2010)

1081. Hotãrîre cu privire la repartizarea mijloacelor financiare (nr. 971, 18 octombrie 2010)

1082. Dispoziþie (nr. 81-d, 12 octombrie 2010)

1083. Dispoziþie (nr. 98-d, 19 octombrie 2010)

1084. Dispoziþie (nr. 99-d, 19 octombrie 2010)

1085. Dispoziþie (nr. 100-d, 19 octombrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Bãncii Naþionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

712. Ordin cu privire la delegarea unor competenþe ale Ministerului Economiei Camerei de Licenþiere în subordinea Ministerului Economiei (nr. 175, 12 octombrie 2010)

713. Ordin cu privire la aprobarea completãrilor ce se opereazã în anexã la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 176, 13 octombrie 2010)

714. Ordin cu privire la elaborarea proiectelor de modificare a documentelor normativ-tehnice în domeniul securitãții industriale (nr. 177, 13 octombrie 2010)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrãrii Europene al Republicii Moldova

715. Ordin privind completarea și modificarea Regulamentului cu privire la consulul onorific al Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe și integrãrii europene nr. 683 din 20 iunie 2007 (nr. 903-b-132, 11 august 2010)

Acte ale Ministerului Construcțiilor și Dezvoltãrii Regionale al Republicii Moldova

716. Ordin cu privire la aprobarea Modificãrii nr. 1 MD la documentul normativ NCM A.01.06-97 Principiile și
metodologia reglementãrii în construcții. Structura și modul de lucru ale comitetelor tehnice (nr. 54, 19 mai 2010)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

717. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministerului nr. 160 din 27.07.2010 (nr. 196, 29 septembrie 2010)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

718. Ordin cu privire la expunerea la concurs a dreptului de deservire a unor curse regulate de cãlãtori (nr. 266, 7 octombrie 2010)

Acte ale Ministerului Sãnãtãții al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurãri în Medicinã

719. Ordin despre aprobarea Regulamentului privind criteriile și modalitatea de selectare și derulare a proiectelor investiþionale finanþate din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale

(nr. 663/175-A, 27 septembrie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

720. Hotãrîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind fondul de stabilizare a asociaþiilor de economii și împrumut (nr. 24/16, 25 iunie 2010)

721. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni de selecție și hibrizarea păsărilor FLORENI (nr. 46/1, 15 octombrie 2010)

722. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Mobistil (nr. 46/2, 15 octombrie 2010)

723. Hotărîre cu privire la aprobarea listei registratorilor independenți care pot fi desemnați pentru emitenții ce nu asigură ținerea registrelor (nr. 46/3, 15 octombrie 2010)

724. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CIUCIULEA (nr. 46/4, 15 octombrie 2010)

725. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare AECM ASIGURĂRI S.R.L. (nr. 46/8, 15 octombrie 2010)

726. Hotărîre cu privire la respectarea legislației în vigoare de către Societatea pe acțiuni Magazinul Busuioc (nr. 46/10, 15 octombrie 2010)

727. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 46/12, 15 octombrie 2010)

728. Ordonanță cu privire la efectuarea controalelor planificate privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. MARINEȘTI și A.E.О. ȘTEFĂNEȘTI (nr. 46/5-O, 15 octombrie 2010)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

729. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 3614, 8 octombrie 2010)

730. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind ordinea de împachetare, sigilare și transmitere a documentelor și materialelor electorale la alegerile parlamentare de către birourile electorale ale secțiilor de votare și consiliile electorale de circumscripție (nr. 3615, 8 octombrie 2010)

731. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Republican din Moldova, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 3624, 11 octombrie 2010)

732. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Național Liberal, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 3625, 11 octombrie 2010)

733. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Patrioții Moldovei, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 3626, 11 octombrie 2010)

734. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 3627, 11 octombrie 2010)

735. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Liberal, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 3628, 11 octombrie 2010)

736. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Mișcarea Acțiunea Europeană, a simbolului electoral, confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 3629, 11 octombrie 2010)

737. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Popular Creștin Democrat, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 3630, 11 octombrie 2010)

738. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic PENTRU NEAM ȘI ȚARĂ, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 3631, 11 octombrie 2010)

739. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Alianța MOLDOVA NOASTRĂ, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 3632, 11 octombrie 2010)

740. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat din Moldova, a simbolului electoral, confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 3633, 11 octombrie 2010)

741. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Moldova Unită-Единая Молдова, a simbolului electoral, confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 3634, 11 octombrie 2010)

742. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Umanist din Moldova, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 3635, 11 octombrie 2010)